God beloont naar daden

Ds. H. Polinder / 1 reactie

31-05-2012, 14:02

Vraag

In Romeinen 2:6-7 staat: God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt Hij het eeuwige leven. Hoe moet ik dit zien? Kunnen ongelovigen die het goede doen (de wet in hun hart geschreven) dus eeuwig leven krijgen?

Antwoord

We kunnen deze verzen niet losmaken van het verband waarin ze staan. Paulus spreekt over het oordeel van God waarin ieder mens zal geoordeeld worden. Een ieder zal vergolden worden naar zijn werken. In vers 7 gaat het over de gelovigen die volharden in goed doen. In vers 8 staat immers wie de toorn van God zullen ontvangen. Dat zijn zij die ongehoorzaam zijn aan de waarheid. Dus dat betekent dat in vers 7 gaat over hen die de waarheid gehoorzaam zijn. Het gaat dus vers 7 wel over de gelovigen, die door de genade van God niet alleen hoorders maar ook daders van de wet zijn (vers 13). Gods oordeel gaat dus ook over de daden van de mens. De gelovige ontvangt beloning uit genade en de ongelovige ontvangt straf op zijn zonde (zie Matt 25:31-46). De spits hier is dat God zo zal oordelen over Jood en heiden.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
1 reactie
Roozemond
01-06-2012 / 18:49
Ik ervaar het als vrucht op het kindschap van God de Vader.

Terug in de tijd

Ik hoor altijd prachtige verhalen van mensen die God echt hebben gevoeld. Ik heb zo’n gevoel nog nooit gehad. Ik denk ni...
geen reacties
01-06-2017
Beste dominee N. den Ouden. In een van de antwoorden die u gaf 24-04-07 schreef u over de zonden en daarbij de gezindhei...
geen reacties
31-05-2007
Aan Alie Hoek n.a.v. mijn vraag van 7-2-2008. Dank u wel voor uw antwoord, ik dacht: u hebt gelijk, ik ben veel aan het ...
geen reacties
31-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering