Heiligen werden opgewekt

Ds. L. Krooneman / 3 reacties

16-05-2013, 12:58

Vraag

In Mattheus 27:52 en 53:52 staat dat de graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Vs. 53: "En na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen." Mijn vraag: maar wat gebeurde er toen? Hebben deze mensen daarna weer een tijd geleefd en zijn ze dan voor de tweede keer gestorven? Hebben ze verkondigd dat er inderdaad een hemel is, waar ze een blik in hebben kunnen werpen? Dat zou een overtuigend verhaal zijn geweest! Waarom staat hierover niets in de Bijbel?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dat is een bekende vraag. Wat gebeurde er met de heiligen die met Jezus' sterven opgewekt zijn? De vraag wordt door bijbeluitleggers verschillend beantwoord. Volgens sommige uitleggers zijn deze heiligen blijven delen in Christus' leven. Anderen menen dat deze heiligen kort na hun verschijning weer zijn gestorven.

In vers 53 staat dat deze heiligen aan velen zijn verschenen. Verschijnen is iets anders dan tegenkomen of ontmoeten. Iemand verschijnt plotseling aan je of je komt iemand tegen die je vanuit de verte al aan ziet komen. De heiligen zijn aan velen verschenen, maar niet aan iedereen zijn ze verschenen. Voor bepaalde mensen kwamen zij tevoorschijn.

Zo verscheen ook Jezus aan de discipelen. Hij kwam zomaar door gesloten deuren. Hij kwam de discipelen niet tegen, maar Hij verscheen aan hen. Plotseling vertoont Hij zich aan mensen en opeens is Hij ook weer weg. Zo ging het ook met deze opgestane heiligen. Dit is dus iets anders dan de opwekking van Lazarus. Deze heiligen keerden niet terug in het gewone leven. Zij hadden ook geen hulp nodig bij het losmaken van de grafdoeken. Lazarus had die hulp wel nodig. Lazarus keerde wel terug in het gewone leven.

Deze argumenten pleiten ervoor om te denken dat deze heiligen niet opnieuw gestorven zijn. Sterven lijkt voor deze heiligen onmogelijk, omdat ze niet teruggekeerd zijn naar het sterfelijke. Ze leven wel, maar net als Jezus. In een hoger leven dan het menselijk leven.

Uiteindelijk staat het antwoord op deze vragen niet in de Bijbel. Blijkbaar is het voor ons niet nodig om te weten wat er met deze heiligen gebeurde. Het gaat in deze geschiedenis ook niet om de heiligen, maar om Jezus' sterven. Het gaat niet om het teken, maar om de betekenende zaak. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Als Jezus sterft komt de aarde in beweging. Als Jezus sterft overwint Hij de dood. Dat is pas echt een overtuigend verhaal!

Met een hartelijke groet,
Kand. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

 • Geboortedatum:
  28-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Schiedam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heiligenopstandingPasen
3 reacties
IceCream
16-05-2013 / 14:50
Mooi en duidelijk antwoord. Ik vroeg mij dit ook altijd al af, maar nog nooit een duidelijk antwoord kunnen vinden, tot nu. Dank daarvoor.
MUS
20-05-2013 / 21:53
Inderdaad!
Deze heiligen verschenen... dit wijst naar hun onsterfelijkheid.
Er is nog iets: zij moesten in het graf blijven tot na Jezus' opstanding! Anders zou Jezus niet de 'eerstgeborene uit de doden' zijn!
En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden... (Openbaring 1:5 SV1750)
vlokje
21-05-2013 / 10:32
MUS: Echt duidelijk vind ik die verklaring niet eerlijk gezegd. Het feit dat zij in het graf bleven tot na Jezus' opstanding neemt niet weg dat zij al waren 'opgewekt'. Dus om hiermee te onderbouwen dat Jezus de 'Eerstgeborene uit de doden' was vind ik nogal tegenstrijdig. Hij was dat dus letterlijk zeker niet. Er waren eerder mensen opgewekt, als je de bijbel strikt neemt. Eerlijk is eerlijk.

Overigens is het wonderlijk dat de bijbel over zo'n bijzondere gebeurtenis zo summier is. Wat ook opvallend is dat er in buitenbijbelse geschriften geen enkele melding is gevonden van dergelijke verschijningen. Zouden ze dan geheim zijn gebleven aan de buitenwereld?

Terug in de tijd

Hoe kan ik het beste omgaan met een kind van vier dat heel veel aandacht vraagt? Ik heb het idee dat de jongere kinderen...
1 reactie
16-05-2011
Mijn vrouw en ik zitten in een moeilijke situatie. Al jarenlang hebben we twijfels over de bijbelse basis van de kinderd...
31 reacties
16-05-2011
Beste dominee Wallet, Wat is onbekeerd? Het is: zonder de Heere kunnen leven. Het is nog met je rug van God afgewend ...
geen reacties
16-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering