Heiligmaking

Ds. A.A. Egas / geen reacties

09-05-2013, 15:54

Vraag

Wat als je je rechtvaardigmaking uit je heiligmaking haalt?

Antwoord

Waarde vriend(in),

Het is niet eenvoudig om op zo'n korte vraag te beantwoorden, omdat het daardoor niet zo duidelijk is wat je precies bedoelt. Laat ik toch een poging wagen. In onze catechismus vindt je een bepaalde zin, die in die richting lijkt te gaan. Ik bedoel zondag 32, waar we als antwoord op de vraag "Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?", lezen "Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij."  In dit antwoord zien we dat Gods kind, wanneer hij de vruchten van het nieuwe leven bij zichzelf mag opmerking (de heiligmaking) , dat hij daaruit mag opmaken (concluderen) dat zijn geloof echt is. Het geloof dat hem rechtvaardigt.

Maar we moeten dit zien als een bemoediging in tijden van aanvechting. Maar we kunnen natuurlijk nooit onze rechtvaardiging gronden op onze goede werken. Want dat is op geen enkele wijze een vaste grond. We behoeven alleen maar te denken aan het feit dat onze allerbeste werken bevlekt zijn met de zonden. Zo kunnen onze werken (onze heiligmaking) nooit de grond zijn voor onze rechtvaardiging. Al zal het rechtvaardigende geloof altijd vruchten der liefde voorbrengen.

Voor zondag 32 staat zondag 23. Dat moeten we altijd vasthouden. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dan luidt het antwoord niet: door mijn heiligmaking. Nee, in geen enkel opzicht. Maar dan is het antwoord klip en klaar: "Alleen door een waar geloof in Christus Jezus." Op geen enkele andere wijze ben ik voor God rechtvaardig, dan door het geloof alleen. En dan is zelfs het geloof op zichzelf niet de reden waarom de Heere ons de zonden zou vergeven. Het geloof is geen vrucht die wij de Heere kunnen geven als een betaling voor de zonden. Nee, maar het is 'slechts' de hand, mij gegeven door de Heilige Geest, die mij de verworven gerechtigheid van Christus doet aannemen en toe-eigenen.

Ik hoop dat je deze reformatorische leer niet alleen met het verstand mag toestemmen, maar ook met het hart mag geloven, zodat je met Paulus mag belijden: "Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus."

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heiligingrechtvaardigmaking
geen reacties

Terug in de tijd

Zou iemand van Eleos deze vraag willen beantwoorden? Deze week bekeek ik een aflevering over iemand die autisme heeft. D...
geen reacties
09-05-2017
Mag je geslachtsgemeenschap zo plannen dat je niet zwanger wordt, zodat je nog op vakantie kunt naar een ver land?
6 reacties
11-05-2015
Ik heb een moeilijk probleem. Ik heb een zus die niet veel ouder is dan ik. Eigenlijk begonnen de problemen toen wij all...
2 reacties
09-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering