Kristus of Gristus

Ds. H.H. Klomp / 7 reacties

22-04-2013, 13:34

Vraag

Waar komt het spraakverschil van de naam Christus vandaan? Vaak wordt de naam uitgesproken met "K"ristus maar ook heel veel als "G"ristus.

Antwoord

Beste vragensteller,

De naam Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus (Jezus-persoonsnaam; Heere aanspreektitel) Christus is dus de ambtsnaam. Letterlijke betekenis: Gezalfde. In het Grieks (transcriptie: chrestos) De ch is de Griekse chie die als een zachte g wordt uitgesproken. In het Nederlands wordt dat de ch, ook als een g uitgesproken. Nu is er in het moderne Nederlands een ontwikkeling in uitspraak dat de ch als een harde k wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld chronisch (ziek) wordt kronisch (ziek); soms ook zo geschreven. Die ontwikkeling van de zachte g naar de harde k is er nu ook in de uitspraak van de (ambts)naam van de Heere Jezus. Christus wordt dan Kristus. Op zich is dat niet onjuist. Wel wordt de harde k in de uitspraak van deze naam als oneerbiediger ervaren dan de zachte Ch/g.
Hopelijk heb ik je vraag zo kunnen beantwoorden.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

Grieks
7 reacties
Rozijn
22-04-2013 / 14:05
"Wel wordt de harde k in de uitspraak van deze naam als oneerbiediger ervaren dan de zachte Ch/g."

Een aardige uitspraak, maar waar is hij op gebaseerd? Liever een K dan een rollende G, zoals op geenstijl etc. gebeurt...
levensbron
22-04-2013 / 15:09
brrrrrr, ik houd niet van ggggggristus.
Zo koud...Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, zegt de Heere Jezus zelf.
Dus de uitspraak Christus behoord met eerbied en ontzag gezegd te worden zachte kkkk Christus.
Zoals de heiland Zelf is.
Jess
22-04-2013 / 20:05
In NH wordt de ch als k uitgesproken, dacht voorheen dat het daardoor kwam dat ik met het woord kristelijk was opgevoed want hoorde mensen uit andere delen van het land het wel over Christelijk hebben
mortlach
22-04-2013 / 21:02
Persoonlijk heb ik het idee dat het ook een manier is van protestanten om zich te onderscheiden van de (rooms) katholieken. Ik kan me niet herinneren dat in de RK de ch zacht werd uitgesproken, maar ik kan me vergissen natuurlijk.
jeewee
22-04-2013 / 21:47
Beetje vreemde uitleg van de dominee...
In veel talen is het gewoon een harde K, zoals in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en zelfs in het Duits.
Mijn collega heet Chris en een nichtje heet Christina. Een ook die worden geen Gris of Gristina genoemd...
Zelfs in het Grieks wordt ??????? met een K uitgesproken...
blijblij
23-04-2013 / 09:07
@jeewee: maar niet in het Koine-Grieks, de taal van het N.T.
blijblij
23-04-2013 / 09:09
je zegt in toch ook "oh oh cherso" en niet "oh oh kerso" (van chersonysos, een grieks eiland) (voor wie wel eens rtl 5 kijkt ;) )

Terug in de tijd

Wij als Gereformeerde Gemeenten wijzen tv-bezit af, schrijft ds. W. Harinck. Is dat niet nogal autoritair en Vaticaans? ...
geen reacties
22-04-2005
Moet je perse een persoonlijke openbaring hebben voor je mag geloven dat Christus ook voor jou gestorven is? In de Bijbe...
geen reacties
22-04-2005
Wordt je geweten gevormd door je opvoeding, of gebeurt dat op een andere wijze?
geen reacties
22-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering