Invulling tweede christelijke feestdag

Ds. H. Paul / geen reacties

22-04-2006, 00:00

Vraag

Kan een Ger. Gem-dominee iets zeggen over het verschil? Ik bedoel hiermee het volgende: Nu het Tweede Paasdag is, zijn er mensen die thuis blijven zitten omdat ze zeggen dat het als het ware een zondag is. Anderen gaan juist op pad. Hoe moet ik hiermee omgaan? Van de week hoorde ik juist nog iemand zeggen dat de Oudvaders het niet zo op de tweede christelijke feestdagen hadden. Waar kan ik dit vinden en waarom dan niet? Hoe moet ik dit in het geheel plaatsen?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het houden van feestdagen waarop we de heilsfeiten herdenken, is een gewoonte die in de loop der eeuwen is ontstaan. Op zichzelf is dat een goede zaak. Maar die feestdagen ontaardden in de middeleeuwen in wereldse feestdagen. Vooral de tweede feestdagen. Dan was de relatie met het heilsfeit ver zoek. Vandaar dat in de tijd van de Reformatie er een tendens was, vanwege het misbruik, om ze af te schaffen. Zelfs was dat het besluit van een Synode in Dordrecht gehouden (1574). Men kon er echter niet om heen, omdat ze zo'n grote ingang gevonden hadden. Op de grote Synode in 1618-1619 werd dan ook besloten kerkdiensten te houden op Kerstfeest, Pasen, Hemelvaarts dag en Pinksteren. Later zijn de Goede Vrijdag en Nieuwjaar er aan toegevoegd. In de aan onze gemeenten verwante Schotse kerken worden geen feestdagen gehouden.

Maar laten deze feestdagen niet de plaats van de zondag als Gods dag verdringen. Vooral de tweede feestdagen zijn facultatief, d.w.z. dat men die niet als een zondag moet zien. Hoewel het goed is op die dag ook bepaald te worden bij de heilsfeiten. Een voorrecht is het die dag bezig te zijn met het heilsgebeuren. Maar daarom is het wel geoorloofd daarop een vrije tijdsbesteding, te hebben, die niet strijdt met de Heilige Schrift

Met vriendelijke groet,
Ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

KerstPasen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb heel uitgebreid al gezocht of er ook iets beschreven staat over de NGK. Hier kan ik helaas niets over vinden. Ook...
5 reacties
22-04-2014
Wij als Gereformeerde Gemeenten wijzen tv-bezit af, schrijft ds. W. Harinck. Is dat niet nogal autoritair en Vaticaans? ...
geen reacties
22-04-2005
Kunnen vele tegenslagen in je leven een beproeving zijn? Of mag dat niet zo gezien worden?
geen reacties
22-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering