Van Pinkstergemeente naar een reformatorische kerk

Ds. J. van Rossem / geen reacties

29-04-2003, 00:00

Vraag

Is het gedoopt zijn in een Pinkstergemeente geldig om belijdend lid te worden als je over gaat naar een reformatorische kerk, bijv. bij huwelijk? Dit omdat dopen in de Pinkstergemeenten hetzelfde is als geloofsbelijdenis doen in reformatorische kerken. Mag je in dat geval ook aan het Avondmaal?

En wordt het getolereerd als je je kinderen niet laat dopen? Ik begrijp dat dit meerdere vragen zijn en het misschien anders ligt per kerk, maar ik wil het graag weten i.v.m. het aangaan van verkering met een reformatorisch meisje (en evt. daaruit voortkomend huwelijk; je kan niet voorbereid genoeg zijn).

Antwoord

Is het gedoopt zijn in een pinkstergemeente tevens geldig als belijdenis om als lidmaat ingeschreven te kunnen worden in een reformatorische kerk? Bij de vraag wordt niet vermeld om welke reformatorische kerk het gaat. In reformatorische kerken, behorend tot de afscheiding, zal men problemen hebben met de volwassendoop en daarom moeite hebben met het accepteren van de belijdenis bij dezen gedaan. Mogelijk dat men toch vraagt om het afleggen van belijdenis. Trouwens: als men over gaat naar een reformatorische kerk, welke het dan ook is, zal men voor de kerkenraad moeten verschijnen. Deze maakt uit, naar aanleiding van vragen die beantwoord worden, of men onder de belijdende leden kan worden opgenomen. Het is wenselijk om hier contact op te nemen met de predikant van de gemeente waarheen men wil overgaan.
 
Nooit zal een kerkenraad kunnen tolereren en accepteren om kinderen, in verband met de volwassendoop ongedoopt te laten, omdat dit onbijbels is. Onze kinderen behoren de Heere toe. Daarom moeten ze vroeg gedoopt worden. Het is ook weer van de plaatselijke kerkenraad afhankelijk hoe men hier zal handelen (pastoraal gesprek, soms uitlopend op tuchtmaatregelen).
 
Een en ander heeft te maken met de visie op het verbond. Sluiten wij het verbond door op hogere leeftijd ons ja-woord te geven aan de Heere, of is het verbond afhankelijk omdat de Heere ons de hand toesteekt. Het gaat hier om principiële zaken, die we van tevoren grondig hebben door te spreken om eventuele latere moeilijkheden te vermijden.
 
De vraag of men aan het avondmaal mag is afhankelijk van de vraag of de kerkenraad ons als lidmaat heeft geaccepteerd. Voorafgaande aan de avondmaalsviering dient altijd overleg met de kerkenraad plaats te vinden.
 
Terecht is gesteld dat men nooit, ook niet in het huwelijk met een reformatorisch meisje niet, voorbereid genoeg kan zijn. Het is tot eer van de Heere als we gaan in de weg van Zijn Woord.
 
Je de zegen van de Heere toegebeden!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Ik hoop niet dat u mijn vraag afdoet met een sociaal wenselijk antwoord, maar ik zit echt ontzettend erg met het volgend...
geen reacties
29-04-2008
Op dit moment zijn er in ons gezin vele zorgen, dat komt omdat ikzelf psychisch niet in orde ben. Ik heb daar hulp en me...
geen reacties
29-04-2009
Volgende week gaan wij trouwen en nu wil ik mijn ouders een bedankgeschenk geven... Enz. Vraag 2: Vraag: Wie kent het...
geen reacties
29-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering