Vergeving krijgen

Kand. G.A. van Ginkel / 3 reacties

04-10-2012, 10:20

Vraag

Vroeger voelde ik me altijd heel blij omdat ik wist dat God bij mij was. Alleen toen las ik een keer van de zonde tegen de Heilige Geest. Toen was ik daar heel bang voor. En vanaf dat moment dacht ik dat elk ding zonde was. En als ik dat dan bewust deed, dan voelde ik me zo ongelukkig. En dan bad ik of God mijn zonde wou vergeven. En dan voelde ik me weer rustig. Maar nu is dat niet meer. Ik heb veel gebeden of God mijn zonde wou vergeven. Maar ik voelde of merkte niks. En het leek alsof God niet meer bij mij was. Ik dacht: nu kan het niet meer voor mij. Toen ik dat dacht deed ik m'n boezemzonde. Ik weet niet of ik nog vergeving kan krijgen. Kan iemand mij helpen? Een jongen van 13.

Antwoord

Vergeving. Kan dat nog voor mij? Ja. Om Christus wil. Voor al je zonden. In het geloof. Door de Heilige Geest. Zo groot is Gods liefde!
 
Als ik het goed begrijp is de vraag nu niet specifiek deze: Heb ik misschien de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Jouw probleem is: Ik voelde Gods nabijheid niet meer, dacht vervolgens dat het voor mij toch niet meer kon en gaf me over aan een zondige handeling.

Een paar dingen: 1. Laat je nooit leiden door dat wat je voelt of niet voelt. 2. Denk nooit dat het voor jou niet meer kan. 3. Erken en belijd je zonde voor God, ook als je niets voelt en denkt dat het nooit meer kan.
 
Reeds bij je doop heeft God uitgeroepen dat Hij geen lust heeft in jouw dood. God zoekt je leven. Nog altijd! Leven is loven! En loven heeft inderdaad ook alles te maken met breken met de (boezem)zonden. Heiliging van het leven. De duivel wil niets liever dan dat je in het zien op je zonden tot wanhoop komt. God wil niets liever dan dat je in het zien op Christus (de vergeving van zonden in Zijn bloed) tot de lofprijzing van Zijn Naam komt.
 
Vraag God of Hij je door Zijn Geest op Hem wil richten. Vraag God om de kracht om met de zonden te breken. En om de kracht en genade om, als je dan toch weer gezondigd hebt, te mogen geloven in het NOCHTANS van het allesreinigende bloed van het Lam. In het zien op het bloed van Christus wordt de kracht van de zonde gebroken.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

vergeving
3 reacties
Daniel
04-10-2012 / 12:59
Beste jonge vriend,

Je hebt het over boezemzonde en weet niet of je nog vergeving kunt krijgen.
Toen ik 13 jaar was hoorde ik in de kerk iets over misvormd door duizend zonden.
Ik keek iedere dag in de spiegel of je het al kon zien.

David had ook heel erg gezondigd tegen God en hij wilde ook eerst niet erkennen dat hij gezondigd had.
Zo kan David in Psalm 38 tot de uitspraak komen: "Mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden". David was er zich dus heel goed van bewust, dat hij heel wat verkeerde dingen in zijn leven had gedaan. Hij zag zich als mens voor God staan "misvormd door duizend zonden".
En op een van die zonden doelt hij hier in Psalm 32. Zoals gezegd - wat het precies is geweest weten we niet; daar laat hij zich niet verder over uit.

Alhoewel... een klein tipje van de sluier krijgen we door hem wel opgelicht. Het moet in ieder geval iets heel ergs zijn geweest: David heeft zwaar tegen God gezondigd. Dat mogen we opmaken uit het feit dat hij hier het woord "overtreding" gebruikt. Dat is in de bijbel namelijk een heel sterk woord om iets wat verkeerd is mee aan te duiden. Er zit iets in van: tegen God in opstand komen, rebellie plegen. Zo kunnen we op een gegeven moment de vrienden van Job horen zeggen: "Bij zijn zonde voegde Job nog een overtreding door een groot woord tegen God te hebben". Dat Job zondigde was al erg genoeg, maar dat hij nu ook nog een overtreding beging... dat was wel het toppunt!
Verder mag je uit het woord "ongerechtigheid" dat David hier gebruikt zo goed als zeker concluderen dat David willens en wetens heeft gezondigd. Als dat woord in de bijbel wordt gebruikt is er namelijk in 9 van de 10 gevallen opzet in het spel.
Dus David heeft heel erg en bewust tegen de Here gezondigd.

En het is tussen David en God weer goed gekomen.
Beste vriend, met jou komt/is het ook weer goed, God zal je vergeven.

Ik kijk nog iedere dag in de spiegel, onbewust denk ik aan die duizend zonden.
altijdwat
04-10-2012 / 23:29
wat n mooie reactie Daniel!
vraagsteller: soms trekt de Heere zich als het ware terug.. dan voel je Zijn nabijheid niet meer. Dat kan ook zijn omdat Hij je dan wat wil gaan leren. Misschien mag je over een tijdje terugkijken op deze periode en weet je waarom.
De Heere wil dat we dicht bij Hem blijven, en in zulke perioden dat het allemaal ver weg lijkt gaan we weer weten hoe goed het is om dichtbij God te zijn. Zo gaan we niet goed van onszelf denken, maar goed van de Heere.
Hart
06-10-2012 / 00:14
ken jij de wet van de oorzaak en gevolg???
het houd in dat een oorzaak vooraf gaat aan een gevolg.in jou geval is de oorzaak de zintuiglijke waarneming (lezen over zonde), en het gevolg is een innerlijke beleving of gevoel (angst,). jij hebt te maken met een negatieve oorzaak en het gevolg is daardoor ook negatief van aard.stel je had over liefde gelezen, dan was het gevolg hierop ook liefde geweest.dit proces van oorzaak en gevolg ervaart ieder mens. het is één van de wetten van het universum, deze wet maakt geen onderscheid en is over de gehele wereld in werking.dit komt weer door de universele wet van Een.het is misschien verstandig dat je bepaalde negatieve onderdelen van het geloof vermijd, dit raad ik trouwens iedereen aan en niet alleen om toe te passen bij de negatieve onderwerpen van het geloof, maar van het gehele leven.dit zal leiden tot een positieve psychise (verstand) gesteldheid en ook tot een positieve gemoedstoestand.

de rede waarom je tot God bid om je zonde te vergeven is niet omdat je oprecht berouw hebt over je zonde, maar je beweegreden waren angst en ongeluk, want daar wou je vanaf.op zo een gebed reageert God niet, omdat dit negatieve emotie zijn.als je weer wilt dat God acht slaat op jou gebed dan raad ik je aan oprecht te zijn, God kan je namelijk niet misleiden.God reageert het krachtigst op liefde,dankbaarheid, geloof, lof uiting, hoop en oprechtheid.misschien kan je het proberen met een van deze te bidden.

je zegt in het begin van je vraag dat je een keer gelezen hebt over zonde en nu concludeer je al dat je de boezemzonde hebt begaan.volgens mij beschik je naar een keer lezen over zonde, nog niet over voldoende kennis en kan je daarom ook niet op een juiste manier oordelen hierover.misschien denk jij daar anders over.ik vraag me wel af wat je precies gedaan of gezegd heb???

Terug in de tijd

Ik ben een jongeman. Tijdens en na het douchen (na het sporten) blijkt dat een groot deel van de jongens hun schaamhaar ...
geen reacties
04-10-2008
In Handelingen 15:24-29 staat duidelijk vermeld dat de wet van Mozes niet van toepassing is op de gelovigen uit de heide...
geen reacties
05-10-2016
Aan ds. C. Harinck. Zondag hoorde ik tijdens de leesdienst uit uw catechismus preken, over het negende gebod, waarin u o...
16 reacties
04-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering