De tien verloren stammen van Israël

Ds. M. M. van Campen / 1 reactie

01-10-2012, 17:07

Vraag

Er staat: "Ik zal tot u zenden een einde tijd Elia." Is deze tijd al geweest, of moet dit nog gebeuren? Waar zijn de tien verloren stammen van Israël gebleven? Want Benjamin, Levi, Juda zijn Joden, en wonen nu in de staat Israël, maar waar zijn Ruben, Levi, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Mannasse, Efraim? Deze zijn 150 jaar eerder dan de joden weggevoerd.


Antwoord

1. De eindtijd en Elia?

Maleachi  4:5 zegt: "Zie Ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Hij zal de harten der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen." Aanvankelijk leek dat vervuld te worden in de komst van Johannes de Doper, die zou komen in de geest en kracht van Elia, Lukas 1:16v. Jezus zei in Matt. 11:15: "Als u het wilt aannemen, Johannes is Elia die komen zou." Maar het joodse volk nam hem niet aan: ze dachten dat hij een demon had! Johannes de Doper zegt daarom op de vraag "bent u Elia?": Nee! Joh1:21. Daarom moet Maleachi 4 nog vervuld worden in de eindtijd. En dat is binnenkort!

Niet in een gereïncarneerde Elia, want dat is vreemd aan de Schrift. Wel denk ik dat het vervuld gaat worden in de twee getuigen van Openbaring 11:5-6. Zij zullen optreden in Jeruzalem en de tekenen doen die Elia en Mozes in het Oude Testament ook deden. Zij zullen een Elia- bediening krijgen in de eindtijd. Zoals Johannes de Doper Gods volk voorbereidde op de eerste komst, zo bereidt de Elia-bediening in de eindtijd God volk voor op de tweede komst van Christus.
 
2. Waar zijn de tien verloren stammen van Israel?

Dat vind ik een moeilijke vraag. De ballingschap van Israel in het OT is wat de tien stammen betreft de Assyrische (722 v. Chr.) en wat de twee stammen betreft de Babylonische (586 v. Chr.). Na 70 jaar keerden die laatsten terug naar Israel. Waarna wederom een ballingschap volgde die duurde van 70 na Chr. tot 1948: de oprichting van de staat Israel. Het volk is verstrooid geweest onder alle volken. Sinds eind 19e eeuw kwamen veel Joden terug naar hun thuisland.

Rabbijn Kook sprak ooit:  Er zijn drie ramshoorns: 1. De goede ramshoorn die klonk in 1880vv: Joden  kwamen uit idealisme met zuivere motieven naar het land. 2. De  tweede ramshoorn is de minder goede maar wel bruikbare = vlak voor de wereldoorlog kwamen Joden naar Israel. 3. En de derde ramshoorn is eigenlijk niet te gebruiken (de Holocaust) en toch zijn daarmee vele Joden naar Israel teruggekomen.

Bijna twee millennia lang hebben Joden overal ter wereld drie keer daags gebeden om terugkeer van het volk naar het beloofde land en om de herbouw van de tempel te Jeruzalem. Het eerste is nog steeds bezig vervuld te worden en het tweede (de herbouw van de tempel) zál binnenkort vervuld worden. Let maar op!

De profetieën spreken ervan dat de uitverkorenen van de twaalf stammen van Israel zullen terugkeren uit alle volken. Dat gebeurt zeker bij de wederkomst van Christus.  Zowel de tien stammen (Israel) als de twee stammen (Juda). Zie Jesaja 11:12: "Hij zal de banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde." Zie ook Jeremia 30:3.
 
Waar de nakomelingen van het noordelijk rijk met de tien stammen nu precies zitten, is niet te zeggen. Grotendeels verdwenen voor het oog van de mens, maar God zal ze weten te vinden. Openbaring 7 zegt dat er  van elke stam van Israel een volheid zal worden verzegeld en behouden.
Bedenk:

A. Velen hebben zich naderhand vermengd met de Joden die door Nebukadnezar naar Babel waren gedeporteerd en een aantal  trok met hen terug naar het beloofde land. Daardoor vinden we in Lukas 2:36: Anna uit de stam van Aser.

B. In 1984 vond plaats  Operatie Mozes: Israel redde 7000 Ethiopische Joden uit Soedan waar ze naartoe gevlucht waren en bracht hen naar de Joodse staat. Zij rolden van het stenen tijdperk in het digitale tijdperk! Gevolgd in 1991 door operatie Salomo die in drie dagen werd voltooid: 17.000 Ethiopische Joden (Falasja's) kwamen in Israel aan. Waarschijnlijk stammen ze af van de stam Dan.

C. De Zonen van Manasse (Bnei Manashe), eens verloren, zijn nu gevonden. Indiërs die  behoren tot de verloren stam van Manasse keren sinds 2006 terug naar Israel. De komst van de Indische Joden in Israel is een wonder in onze dagen. Wij zijn getuigen van de profetische vervulling van de woorden van God dat Hij zijn volk verzamelt van de vier uiteinden der aarde. Het gaat druppelsgewijs, maar ondertussen gebeurt het wel en gaat het door!

Ds. M. M. van Campen

Dit artikel is beantwoord door

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
66 artikelen
Ds. M. M. van Campen

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
dalethvav
01-10-2012 / 23:01
Een gedurfd maar helder antwoord! Zulke geluiden hoor je helaas niet veel maar zijn zo hard nodig.

Terug in de tijd

Sinds anderhalf jaar weten mijn man en ik dat kinderen krijgen voor ons via een natuurlijke weg bijna onmogelijk is. We zijn langer dan 3,5 jaren getrouwd en zitten nu in een proces waarbij we een ke...
6 reacties
01-10-2014
Wat is met de huidige lichting studenten van de Gereformeerde Gemeente nog het verschil met de Ger. Gem. in Ned? Ik ben benieuwd naar een visie van een Ger. Gem. dominee.
Geen reacties
01-10-2001
Al een tijdje loop ik met een grote vraag. Is God eigenlijk wel liefde? Je leest het wel in de Bijbel, maar het is zo moeilijk te geloven. In ons gezin gebeuren zoveel nare dingen en ik kan dan niet m...
Geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering