Geen doop bij televisiebezit

Ds. H. Paul / geen reacties

19-12-2005, 00:00

Vraag

Afgelopen zondag zijn we bij een doopdienst in de Gereformeerde Gemeenten geweest. We hoorden dat het in eerste instantie voor een van de ouderparen niet mogelijk was om hun kind ten doop te houden omdat ze een televisie hebben. Na de belofte de televisie niet meer te gebruiken mocht er toch gedoopt worden. Van een andere gemeente binnen dit kerkverband weten we dat er kinderen gedoopt mogen worden ook als de ouders een televisie hebben. Dit omdat het volledig voor rekening van de ouders komt en zij ongeveinsd moeten kunnen antwoorden. Daarbij zou het kind achtergesteld worden ten aanzien van het verbond, als het niet gedoopt zou worden. Is er op de synode waarin het gebruik van televisie binnen de Gereformeerde Gemeenten werd afgekeurd ook aandacht besteed aan het eerder genoemde, of staat het elke kerkenraad vrij hierin naar eigen inzicht te beslissen?

Antwoord

Geachte vraagstel(ler)ster,

Op de Generale Synode van 1953 is besloten dat kerkenraden de roeping hebben met kracht op te treden tegen het hebben van televisie tot vermaak, zonodig met toepassing van censuur. Van de wijze waarop dit plaats moet hebben en in welke gevallen, daar heeft de Synode zich niet over uitgesproken. Daarin is verschil in interpretatie mogelijk.
 
Met hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

censuurGereformeerde Gemeententv
geen reacties

Terug in de tijd

Ook voor mij? In Lukas 2 vers 11 staat: (namelijk), dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in...
3 reacties
19-12-2011
Ds. G. van 't Spijker heeft het boekje van Guthrie geadviseerd. Dit was een genoegen om te lezen. Kan hij misschien nog ...
geen reacties
19-12-2007
Ik heb als kind een aantal keren rituele bescherming gekregen (hekserij, toverij, occultisme) en ik heb ook de meest v...
geen reacties
19-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering