Geen doop bij televisiebezit

Ds. H. Paul / geen reacties

19-12-2005, 00:00

Vraag

Afgelopen zondag zijn we bij een doopdienst in de Gereformeerde Gemeenten geweest. We hoorden dat het in eerste instantie voor een van de ouderparen niet mogelijk was om hun kind ten doop te houden omdat ze een televisie hebben. Na de belofte de televisie niet meer te gebruiken mocht er toch gedoopt worden. Van een andere gemeente binnen dit kerkverband weten we dat er kinderen gedoopt mogen worden ook als de ouders een televisie hebben. Dit omdat het volledig voor rekening van de ouders komt en zij ongeveinsd moeten kunnen antwoorden. Daarbij zou het kind achtergesteld worden ten aanzien van het verbond, als het niet gedoopt zou worden. Is er op de synode waarin het gebruik van televisie binnen de Gereformeerde Gemeenten werd afgekeurd ook aandacht besteed aan het eerder genoemde, of staat het elke kerkenraad vrij hierin naar eigen inzicht te beslissen?

Antwoord

Geachte vraagstel(ler)ster,

Op de Generale Synode van 1953 is besloten dat kerkenraden de roeping hebben met kracht op te treden tegen het hebben van televisie tot vermaak, zonodig met toepassing van censuur. Van de wijze waarop dit plaats moet hebben en in welke gevallen, daar heeft de Synode zich niet over uitgesproken. Daarin is verschil in interpretatie mogelijk.
 
Met hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

 • Geboortedatum:
  16-07-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  -
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

censuurGereformeerde Gemeententv
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. C. Harinck. Op Prekenweb staat een preek van u uit Jesaja 55:2-3. Deze preek is een nabetrachting op het Heilig ...
geen reacties
19-12-2013
Waarom geen tv en wel een radio? Daar heb je ook zenders op met hardrock, metal en andere rotzooi.
geen reacties
19-12-2007
Aan mevrouw Rots. Ik heb al een geruime tijd behoefte aan een vriendin. Sinds twee jaren is dat verlangen er en ik heb...
geen reacties
19-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering