Man laat zich meeslepen

C. M. Chr. Rots - de Weger / Geen reacties

19-12-2023, 10:45

Vraag

De laatste tijd worstel ik heel erg met het feit dat m'n man zich mee laat slepen met (niet) christelijke vrienden die teveel drinken en baldadig zijn. M'n man houdt van Jezus en heeft een levende relatie met Hem. Misschien is het ongezond controlegedrag van mijn kant, maar ik voel me er heel eenzaam en onzeker door. Als christen voel ik me er niet prettig bij en zie ik erg op tegen feestjes of bezoek van deze vrienden. Hoe kan ik dit meer loslaten en het loskoppelen van mezelf (dat het me minder belast)? En het vertrouwen herstellen?

Wat meespeelt is mijn negatieve ervaringen met alcohol door familieleden die alcoholverslaafd zijn en dat ik al moeite heb met mensen die aangeschoten zijn (met dubbele tong praten, in herhaling vallen etcetera, niet voor rede vatbaar zijn). Tegelijkertijd wil ik me niet veroordelend opstellen en er wat van zeggen tegen m'n man werkt averechts/geeft veel spanning en irritatie.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Loslaten. Heus, dit is het enige dat helpt. “Misschien is het ongezond controlegedrag van mijn kant, maar ik voel me er heel eenzaam en onzeker door.” Dat kan ik me zeer zeker voorstellen, maar het heeft geen zin. U hebt slechts uzèlf ermee, want ú hebt er last van, uw echtgenoot niet. Maak dus een kéuze: u kunt uw man niet veranderen en zijn gedrag al helemaal niet. Hem controleren heeft geen effect en roept negatieve energie op bij u beiden.

Hóe je dan los kunt laten: bedenken dat het een probleem is van uw man. Weliswaar ziet híj het níét als een probleem en derhalve verandert er niets als ú niet ‘iets doet’. Wat dan en hoe dan? U heeft het in uw brief over “het vertrouwen herstellen.” Is dat voor u de kern? Dat u eigenlijk, diep in uw hart, uw man niet vertrouwt als hij de deur uit gaat? Dat is heftig, maar een en ander kan slechts voor uzèlf veranderen door een andere houding tegenover hem aan te nemen. Stel uw grens: tot hiertoe en niet verder. Bijvoorbeeld door weg te gaan als de vrienden komen. Of geen drank in huis te halen. Meegaan naar feestjes: niet doen! De logeerkamer (of de bank) op te zoeken als hij ’s avonds teveel gedronken heeft. Is dit rigoureus? Ja, maar als ú niet loslaat doet hìj het zeker niet! En door uw veranderde houding zóu het zelfs kunnen zijn dat hij mee verandert!

U wilt niet veroordelend zijn, maar zoals het nu is bènt u dat wel. En uw man zal dat voelen, misschien wel juist daarom vasthouden aan zijn vrienden. Níet veroordelen kan alleen maar door ‘ik-boodschappen’ te geven en door uw eigen grenzen duidelijk aan te geven (en daaraan houden!). In daad en woord. Zó gaat u te werk: eerst zónder woorden , daarna zeker ook in gesprek met uw man. Waarbij u vooral lúistert, luistert en vragen stelt als dat nodig is. Probeer ‘een brug te slaan’: niet door te verbieden of door toe te staan, maar door helderheid en openheid tegenover elkaar. Wellicht kunt u uw vraag en mijn antwoord aan hem laten lezen: dat kan een gesprek opleveren over ùw gevoelens. En daarbij kàn het gaan over een christelijke levenshouding… die overigens niet béter is dan die van ‘onchristelijke vrienden’. Hopelijk wel anders.
  
Marijke Rots

Dit artikel is beantwoord door

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
1517 artikelen
C. M. Chr. Rots - de Weger

Bijzonderheden:

Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af.
Lees hier het jubileuminterview.

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb in mijn pubertijd als jongen wel eens met andere jongens seksuele handelingen bedreven, maar ik val nu op vrouwen. Wel lijkt alsof satan mij iedere keer daar op wijst en ik daarin veel meer ple...
Geen reacties
19-12-2005
Als je een goede baan hebt en mooie merkkleding kunt betalen, moet je je dan schuldig voelen en eigenlijk bij C&A kopen en het verschil aan een goed doel overmaken?
Geen reacties
19-12-2007
Ik ken iemand die op zijn werk regelmatig een uur te veel opschreef dan waar hij recht op had. Die persoon heeft daar nu last van en zegt dat hij zijn zonden heeft beleden voor God en dat dat nu goed ...
2 reacties
19-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering