Andere bijbelvertalingen tegen het licht

Ds. J. van Rossem / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Het lezen van de Bijbel in de oude vertaling vind ik erg moeilijk. Hoe kijkt u aan tegen andere vertalingen? Te denken aan bijvoorbeeld "Het Boek", "Willebrord-vertaling" "Groot nieuws" e.d. Heeft u wellicht een alternatief of een aanbeveling?

Antwoord

Persoonlijk is mij het lezen uit de Statenvertaling lief en dierbaar omdat ze het dichtst bij de grondtekst staat en deze nauwkeurig weergeeft. Van een vertaling mogen we verwachten dat ze de grondtekst in haar waarde laat en deze niet kleurt, c.q. verzwakt door een verklarende uitleg.

Lezing en bestudering van bovengenoemde modernere vertalingen (die in mijn bezit zijn) leverden mij het resultaat op dat dit wel gebeurd is. Deze is uitermate subjectief en doet eerder schade aan de grondtekst, dan dat ze deze verrijkt. Dat is bij de bovengenoemde vertalingen wel het geval, wat we jammer vinden.

We begrijpen dat verschillende uitdrukkingen soms moeilijk zijn, hoewel deze dat niet waren in de tijd van het ontstaan van de Statenvertaling. Te adviseren valt om bij het lezen van de Statenvertaling bijvoorbeeld een uitlegkundig werk bij de Statenvertaling te gebruiken, zoals uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur, een uitgave die is uitgegeven door Uitgeverij den Hertog te Houten.

Veel modernere vertalingen beoogden een verbetering te geven van de Statenvertaling. Dat is ons inziens niet gelukt, omdat men diepe uitdrukkingen als het woord verdoemenis bijvoorbeeld wegvertaalde (bijvoorbeeld Romeinen 8:1). Als de lezing van een bepaald gedeelte uit de Statenvertaling wat moeilijk overkomt, verdient het aanbeveling een klein gedeelte te lezen, eventueel met gebruik van een goed dagboek, dat ook deze tekst verklaart. We mogen best kieskeurig zijn door uit de veelheid van vertalingen de beste (dat is wat anders dan de meest volmaakte) te kiezen. Hoe komt het dat de Statenvertaling het zo lang uit hield, en de ene nieuwe vertaling de andere al weer snel opvolgt?

Ik wens je veel zegen toe bij de lezing van de Heilige Schrift, Die toch is het Woord van God. Gods zegen je toegebeden, en bedankt voor je vraag!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Met de spraakverwarring heeft God ons verschillende talen gegeven als straf. Is het dan wel de bedoeling dat wij met z’n...
geen reacties
24-08-2017
Sinds 2,5 jaar heb ik verkering. Ik was hiervoor vier jaar pornoverslaafd. Sins enkele maanden ben ik volledig vrij van ...
geen reacties
24-08-2009
Ik ben 13 jaar en ik doe aan zelfbevrediging. Hoe kom ik hier van af?
geen reacties
25-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering