Epilepsie van Saulus

Redactie Refoweb / 9 reacties

01-09-2012, 11:26

Vraag

Onlangs las ik een artikel in de Telegraaf over professor Swaab, neuroloog. Hij stelt dat ons religieus beleven zich afspeelt in de zgn. temporaal kwab. Uitgerekend het gedeelte dat ook getriggerd wordt tijdens epileptisch aanvallen. Belevingen tijdens zo een aanval zijn extatisch en groots. Swaab  beweert dat Mohammed, Jeanne d'Arc, Paulus, Vincent van Gogh aan deze vorm van epilepsie leden. Deze vorm zou ook de tijdelijke blindheid veroorzaken die Paulus overkomen is. De genezing van Paulus' blindheid is volgens de bijbel toegeschreven aan Ananias. Die toekenning aan Ananias zou dan niet terecht zijn omdat de blindheid sowieso van tijdelijke aard is. Mijn vraag is: worden de Bijbelse verhalen niet ingehaald door nieuwe wetenschappelijke inzichten of aannemelijkheden. Moeten we de bijbel daardoor niet minder letterlijk gaan interpreteren?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

9 reacties
mp82
01-09-2012 / 14:16
Ik word ook wel eens heen en weer geslingerd door de verderfelijke wetenschap. De wetenschap zijn altijd maar bezig Gods Woord te ontkrachten.

Als je Gods Woord niet meer ziet als onfeilbaar, dan is er geen hoop meer. Dan ga ik twijfelen of Jezus ooit echt op aarde is geweest en of Hij echt Gods Zoon was en of Hij echt de straf gedragen heeft op de zonde.

De Bijbel is een harmonieus Boek, alles klopt en niets spreekt elkaar tegen en Jezus heeft gezegd: Ik ben de Waarheid. Door genade houd ik mij vast aan Zijn Woord, dat geeft mij rust, dat geeft mij vreugde, ondanks aanvallen van buiten af.
plderoos
01-09-2012 / 15:51
En stel nou eens dát het inderdaad zo is dat Paulus die specifieke vorm van epilepsie had, zou het dan ook mogelijk zijn dat God daar gebruik van maakt? Dat Hij Paulus op dat moment zo'n aanval gaf? Is het 'slaan met blindheid' niet net zo'n groot wonder als 'het precies op tijd tegen Ananias zeggen dat hij Paulus de handen op moet leggen'? Ik weet het niet. We waren er niet bij. Wat ik wel weet is, met MP82, Dat de bijbel alleen maar waarheid bevat. En het geloof is het schild waarmee je alle vurige pijlen van satan kunt afweren.
djmexx
02-09-2012 / 00:55
er zijn heel veel dingen in de bijbel niet wetenschappelijk uit te leggen.
Veel dingen ook wel, maar heel veel dingen ook niet.
Het brengt mij soms ook aan het twijfelen als je een verklaring hoort over bepaalde schijnbaar uitlegbare gebeurtenissen.
Maar het gaat over het Woord van God, niet over het woord van de mens.
Je moet toch de keuze maken om het wel of niet te zien als het Woord van God.
God kan alles, de mens kan veel maar niet alles.
adriano313
02-09-2012 / 14:04
Beste vragensteller ter bemoediging
Nee, Bijbelse verhalen worden niet ingehaald door wetenschappelijke inzichten of aannemelijkheden omdat je m.i. door deze stelling anders appels met peren vergelijkt.

God is Geest en de mens is naar zijn beeld gemaakt maar geplaatst in de natuur! Dat is de basis van ons zijn, het zegt iets wie wij zijn en waarvoor we hier op aarde zijn. Echter het feitelijk wegstoppen van de geestelijke wereld in onze maatschappij (ondanks de 1001 paranormale activiteiten) geeft om te beginnen als een vertekend beeld als het gaat om wetenschappelijk onderzoek.

De Geestelijke wereld heeft (door onze wil) invloed op ons fysieke gestel. Dus als iemand een ruim of open hart heeft, zal dit zekere waarneembaar zijn in het fysieke. Maar elke geestelijke beïnvloeding in relatie stellen tot " epilepsie" is natuurlijk suggestief.
Alsof een visioen of hallucinatie alleen door epilepsie zichtbaar wordt...(come on!!!)
Waar hadden b.v al die andere mannen die bij Paulus waren last van dan....soms stemmen in hun hoofd....

De duivel probeert elke keer mensen te verleiden met leugens, te meer als het gaat om de manifesterende en wonderbaarlijke kracht van God! Daar waar zoveel christenen geloven dat die manifesterende Kracht van God alleen zichtbaar was in de begintijd van de kerk, staan er nu zelfs mensen op om het te classificeren als mythische verhalen die door een wetenschapper bewezen wordt als een kern van (epileptische) waarheid

We zijn onder één noemer allemaal mens, echter hebben de door Swaab genoemde mensen, totaal geen gemeenschappelijke deler. Ik ben geen neuroloog maar ik weet wel dat iemand vanuit angst een heel ander onderdeel van zijn hersenen gebruikt dan iemand die vanuit liefde zijn geloof beleeft (lees <a href="http://www.12accede.nl/Geloof-gebaseerd-op-Angst-of-op-Liefde.pdf"> DIT </a> (klik) artikel anders eens van Christen Psycholoog James Wilder).

Laat je niets aanpraten en vraag maar eens aan God of Hij wil laten zien wie Hij is, lijkt mij een mooi voorbeeld
haximo360
02-09-2012 / 15:02
Dergelijke visie is zeer bekend en echt niet bedacht door deze Swaab die in zijn vakgebied zeer omstreden is!

Ik zou Swaab willen vragen, aangezien hij de tekst letterlijk neemt, om vers zes te zien in verband met Ananias. Wel allemaal erg toevallig als dat ook met Ananias gebeurt. Mijn psychologie docente had er in ieder geval geen antwoord op. En zo zijn er meer vragen te stellen wat betreft zijn visie en deze tekst die niet kloppen.

Swaab had beter wat gedegen bijbelcommentaren kunnen pakken dan zijn omstreden theorie te plakken op de Schrift.

Ten slotte: wat ik mooi vind is dat er in het Grieks hier het woordje (dei = moeten/het is nodig) gebruikt wordt. Dat woordje dei is in de Schrift altijd het Goddelijke moeten!
mortlach
03-09-2012 / 01:03
@mp82: Ja, die gemene, verderfelijke wetenschap ook altijd. Die wetenschap die ervoor gezorgd heeft dat pokken niet meer bestaan, dat we onze koelkasten en keukenkastjes boordevol eten hebben en laten we dat kleine uitvindinkje genaamd 'het internet' niet vergeten... verderfelijk... hoe durven ze het ons mogelijk te maken in al die luxe te leven (Deo volente, uiteraard)?

De wetenschap doet ontdekkingen waardoor we de natuur in al haar aspecten beter leren begrijpen. Je kunt het de wetenschap toch niet kwalijk nemen wát ze precies ontdekken?

En twijfel, joh, is dat dan echt zo eng? Twijfel betekent nog niet automatisch dat wat je gelooft niet klopt; het betekent alleen dat je alles moet onderzoeken en dan het goede behouden. En tja, als je na zorgvuldig onderzoek erachter komt dat wat je dacht niet klopt, dan is dat wéten toch wenselijker dan blijven geloven in iets dat niet klopt?

Dat onderzoek van Swaab is verder niet zo interessant. Zelfs als Paulus epilepsie had, dan zegt dat nog niets over zijn ervaringen. Het zou inderdaad nog altijd God kunnen zijn die gebruik maakt van de symptomen.
mp82
03-09-2012 / 17:19
@mortlach
ik wil de wetenschap niet over een kam scheren.
mortlach
03-09-2012 / 21:11
Ah, dus er is een mate van selectiviteit? De wetenschap die zorgt dat jij geen pokken meer krijgt: Gods geschenk! De wetenschap die uitzoekt hoe ziekteverwekkers zich zo snel aanpassen: Van de duivel!

Helder!
henkie
03-09-2012 / 22:07
Voor jouw is er geen verschil tussen de uitvinding van de atoombom en de antibiotica? Je kunt kennis ten goede en ten kwade gebruiken. Afijn, het is wat vragen naar de bekende weg, dear Mortlach. Hier een uiteenzetting in m.n. het bovenste deel:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/19249/christenen-en-wetenschap

Terug in de tijd

Er zijn gemeenten in de HHK met een zelfstandige kerkvoogdij. Heeft de kerkvoogdij ook inspraak en zeggenschap over welk...
geen reacties
02-09-2015
Graag stel ik deze vraag aan een dominee van de Ger. Gem. of HHK. Ik ga met iemand om die regelmatig dromen in verband t...
4 reacties
01-09-2010
De prediking van Christus is hoopvol voor mij als zondaar. Maar heel vaak hoor ik daarbij “maar dat doet de Heilige Gees...
2 reacties
03-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering