Waarzeggers en de toekomst voorspellen

Ds. M.F. van Binnendijk / 6 reacties

01-09-2016, 08:04

Vraag

Kunnen waarzeggers echt de toekomst voorspellen? Ik moest daaraan denken toen ik Jes. 45:21 en Jes. 46:10 aan het lezen  was. Daar geeft God een argument waarom Hij de enige God is, namelijk omdat Hij de enige is die weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat waarzeggers helemaal niet de toekomst kunnen voorspellen, of is het slechts gedeeltelijk?

Antwoord

Bepaalde profeten krijgen, op last van de Heere, bij tijden en in beperkte mate inzicht in wat er in de (nabije) toekomst staat te gebeuren of wat de Heere voornemens is te zullen doen. Jesaja mag als bekendste onder hen worden beschouwd - iemand die visioenen kreeg ten aanzien van de nabije (m.b.t. ballingschap) én de verre toekomst (m.b.t. Christus). 
 
Het is altijd weer goed om te beseffen dat niet alle profetie bij God vandaan komt. Ook de satan kan mensen verleiden met bepaalde inzichten, die slechts ten dele op werkelijkheid berusten en dan nog altijd op grond van halve waarheden. Denk aan hoe de Heiland Zelf verzocht werd door satan en Hem koninkrijken beloofd werden die alleen de Vader Hem kon geven. 
 
De werkelijkheid zal moeten bevestigen (toetsing van profetie door uitkomst) of iemand al dan geen valse profeet blijkt te zijn. Bij Elisa zien we hoe twee profetieën binnen 24 uur bevestigd wordt: “Toen zei Elisa: Hoor het woord van de HEERE; zo zegt de HEERE: Morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei: Zie, al maakt de HEERE sluizen in de hemel – hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei: Zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten.”
 
Sommige waarzeggers, tovenaars, zieners, enz. (denk bijvoorbeeld aan de tovenaars van Egypte, Bileam, Simon de tovenaar) doen óf hun slimme kunstjes, óf zij zien werkelijk stukjes van de toekomst. Daarbij begeven zij zich echter wel op het gebied van het occulte – dat is: het terrein van de verborgen dingen. Mozes zegt in Deuteronomium 29:29 niet ten onrechte, dat “de geopenbaarde dingen voor Gods volk zijn, maar de verborgen dingen zijn voor de Heere.” De Heere laat dan ook slechts datgene toe te zien, wat een mens verdragen kan. 
 
Welke middelen de satan echter ook tot zijn beschikking mag hebben -zij het beperkt en enkel onder de toelating van God- hij zal altijd proberen daarmee hoe dan ook schade aan te richten bij Gods kinderen. Daarom: houd je er verre van!
 
Wij houden ons vast aan het gebed van de knecht van Elisa, om mét zijn heer te mogen zien wat gebeurt en is: “Heere, geef mij ogen dat (ook) ik zien mag!” 
 
Ds. M. F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

occult
6 reacties
mortlach
01-09-2016 / 11:00
Het lijkt me een vrij makkelijk antwoord: Nee, mensen kunnen de toekomst niet voorspellen noch met de doden spreken.

Misschien is het nuttig wat te lezen over een techniek die 'waarzeggers' gebruiken, genaamd 'Cold reading' https://nl.wikipedia.org/wiki/Cold_reading
3parels
01-09-2016 / 18:55
Mortlach, dat jij niet gelooft in een onzichtbare werkelijkheid betekent niet dat deze er niet is. Er zijn wel degelijk duistere machten waar je je mee in kunt laten. En met doden spreken? Nee dat kan niet. Wat wel kan is met een demon spreken, die zich voordoet als je overleden geliefde. Zo kwam Saul te Endor om met Samuel te spreken. Maar Samuel was al in de hemel bij de Heere. Kijk daarom maar uit voor occulte zaken, als je er eenmaal mee belast bent is het heel moeilijk er weer uit te komen.
mortlach
01-09-2016 / 21:55
Grote voordeel van er allemaal niet in geloven, is dat ik niet door slimme oplichters onzeker wordt gemaakt en dat ik me dus helemaal nooit zorgen om dit soort dingen hoef te maken. :-)
3parels
02-09-2016 / 16:07
Ik vind het zo jammer dat je op deze site steeds duidelijk wilt maken waarom je niet hoeft te geloven of wat er mis mee is. Echt loslaten doe je dus niet. Ik zou me maar wel zorgen maken over het leven na de dood, want stel dat er na de dood toch echt een God is die jouw Rechter zal zijn ipv jouw liefdevolle Vader wat zal er dan met je gebeuren. Nee ik wil je niet bang maken of ergens mee dreigen. Het feit dat je bijna dagelijks op deze site zit en zeker vele malen het evangelie hebt gehoord, zal eens tegen je getuigen als je er niks mee doet. Ik bid je: 'Zoek Hem! Laat je met Hem verzoenen! Hij staat op je te wachten. Hij houdt van jou.'
Sammie2016
03-09-2016 / 08:40
De Bijbel waarschuwt voor waarzeggers, tovenaars en mensen die de doden ondervragen. Het heeft met magie en spiritisme te maken, dus mensen die deze dingen doen laten zich in met Satan en de demonen.

De ware God verafschuwt dit en die personen maken zich tot vijanden van de Almachtige God, die niets met S+demonen te maken wil hebben.
Zij verdienen volgens de Bijbel de eeuwige dood en allen die zich met spiritisme/demonen inlaten ........
Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Openb.22:15 ...Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

Laat je niet in met waarzeggerij het is in feite communiceren met de demonen!
andrew
06-09-2016 / 12:09
Volgens mij heb je een paar categorieën.

1. De oplichters zoals op tv via allerlei betaalde inbellijnen.
2. Mensen die die gave ongevraagd hebben en er geld voor vragen.
3. Mensen die die gave ongevraagd hebben en er niet mee te koop lopen en er in ieder geval geen geld voor vragen.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de aardlagen die tijdens de zondvloed zouden zijn gevormd: waarom worden er alleen resten van dier...
geen reacties
01-09-2015
Ik heb sinds een jaar of vijf last van vaginale jeuk. Ben daarvoor wel bij de huisarts geweest, maar heb me niet laten n...
6 reacties
31-08-2011
Ze zeggen weleens: Je kunt Gods kinderen herkennen aan gelaat, gewaad, gepraat... Wat bedoelen ze nou eigenlijk met: gel...
geen reacties
31-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering