Broeders en zusters in nood

Ds. M. Baan / 6 reacties

20-08-2012, 11:14

Vraag

Het Midden-Oosten staat in brand en de christenen worden de dupe. Lees vooral eens het artikel over de Syrische christenen. Duizenden christenen zijn inmiddels Irak ontvlucht, in Egypte worden Kopten vermoord en gediscrimineerd. Waarom wordt er vanuit onze kringen zo weinig gedaan voor onze broeders en zusters in nood? Refo's die gewoon met vakantie gaan naar Egypte - lekker goedkoop. En waarom hoor ik onze moslimlandgenoten helemaal niet over dit onrecht? Ze staan altijd vooraan om ons te overtuigen van het feit dat de Islam zo'n prettige, vredige godsdienst is. Waarom geen verontwaardiging?

Antwoord

Een vraag over een zeer actuele zaak! Ik loop de complexe vraag stukje voor stukje langs om er wat commentaar bij te leveren:

Overal ter wereld enorme christenvervolgingen. Inderdaad! Wat dit ons leert? Dat het Woord van Christus nog altijd van kracht is, toen Hij zei: in de wereld zult gij verdrukking hebben! Het is dan ook beslist niet normaal als er geen vervolgingen zijn zoals bij ons. Christus heeft Zijn Kerk geen gemakkelijke reis beloofd. Wel een behouden aankomst!  Vervolging elders dus. En in het (nog wel) rijke westen reageert men daar lauw op of ook wel helemaal niet. Kerkmensen gaan inderdaad gewoon naar die landen toe om er vakantie te houden (lekker goedkoop).Wat dit laatste ons leert? Dat het geestelijk peil van veel kerkmensen wel schrikbarend laag is!

Wat zou er dan moeten gebeuren? Protesteren? Actie ondernemen? Ik dacht zo dat het evangelie een andere weg wijst. Onrecht hoeft zeker niet geaccepteerd te worden, maar laten we niet vergeten, dat de haat van de wereld beloofd is! Niet de weg van verzet, maar de weg van gebed zal een zekere weg blijken te zijn. Dat kunnen we ook leren van de vroege christelijke gemeenten, kort na de dagen van de apostelen. Toen bleek het bloed der martelaren het zaad van de kerk te zijn. Die weg zegent de Heiland, zelfs voor eeuwig.

En waarom hoor je geen protest tegen de moordpartijen, die moslims elders op hun geweten hebben bij onze huidige nieuwe moslim-landgenoten? Ik zou zeggen: dat moeten we hen maar eens gaan vragen. Van vlammende protesten van die kant hoor ik inderdaad wel erg weinig. Alleen... verwacht geen verandering van die kant. De Schrift zegt al, dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christenenchristenvervolgingislam
6 reacties
Nen
20-08-2012 / 13:04
Inderdaad, het is Bijbels dat christenen vervolgd worden.
Wat een enorme genade dat wij in een vrij land leven, vergeet daar nooit voor te danken.
Maar deze broers en zussen helpen kan wel degelijk.
Inderdaad niet door tegen-acties e.d. maar wel door organisaties te steunen die deze mensen opzoeken en praktisch helpen!
Denk aan Open Doors of SDOK. Zij bezoeken deze (geheime) chistenen en voorzien hen van Bijbels, bijbelstudie(materiaal), bemoedigende kaarten geschreven door 'vrije' christenen, humanitaire hulp e.d.
Je kunt (en ik denk Bijbels gezien zelfs moet) je christenbroers en -zussen op deze manier helpen.
Niet uit plichtsbesef, doe het dan vooral niet want God heeft een blijmoedige gever lief.
Maar nadat je doordrongen bent geraakt van de noodzaak en dat zij deel van ons zijn en wij hen (zeker ook in gebed!) kunnen steunen.
louis2
20-08-2012 / 14:30
De moslims in Nederland kunnen vrijwel niks doen aan de gebeurtenissen in de landen waar ze vandaan komen. De landen in het Midden-Oosten hebben geen stabiel bestuur en daardoor grijpen terroristen hun kans om bepaalde groepen, zoals Christenen het leven zuur te maken.
Niet alleen Christenen zijn de dupe Soefi's, allawieten Joden en allee anderen die niet soennitisch moslim zijn, worden door dat tuig gepakt.
er is maar een oplossing; met diplomatieke en/of militaire middelene, met Turkse hulp, zorgen voor een stabiel bestuur.
Besef verder dat de gewone Egyptenaar, of Syrier heel weinig kan doen aan deze situatie. Ik zou daarom ook graag begrip willen vragen voor hun situatie.
waldboy
20-08-2012 / 19:08
Behalve dat ze naar Egypte gaan op vakantie zijn velen ook alleen bezig met zichzelf.
Mag ik wel dit of mag ik wel dat. Kunnen we wel zus of kunnen we wel zo. Leef ik wel volgens dat regeltje en doe ik wel naar dat wetje. Het eigen leven is dan belangrijker.
rotterdam1
21-08-2012 / 08:24
Uiteraard, Louis2, zijn de moslims in Nederland niet persoonlijk verantwoordelijk. Wat ik wel verwacht van onze nieuwe medeburgers is dat ze krachtig afstand nemen van deze Christen-
vervolging en dat is niet het geval. Geen reactie uit de moslimgemeenschap. Verder verwacht ik, hoop ik, bid ik, dat alle Christenen wereldwijd stoppen met elkaar te bestrijden en een krachtig signaal afgeven aan het Midden Oosten dat het voor ons onacceptabel is dat Christenen hun geloof niet in vrijheid mogen belijden en behandelt worden als tweederangs burgers.
louis2
21-08-2012 / 09:48
@rotterdam1, er wonen maar weinig moslims uit de betreffende landen in Nederland, en als ze uit Iran of Syrie komen, dan zijn ze vaak zelf gevlucht vanwege vervolging om welke reden dan ook.

Verder heeft de Europese politiek te weinig aandacht voor Christenvervolging wereldwijd. Het is wel echt iets wat aangepakt moet worden, maar veel landen durven dat vanwege een soort schuldgevoel niet.

Mag ik er verder op wijzen dat er in het verleden in Libanon en nog steeds op Sulawesi "christelijke" milities rondlopen die veel gruwelijke misdaden begaan hebben. Nemen we daar krachtig afstand van? of willen we er niet aan denken?

en zaken als dat gehandicapte meisje in Pakistan zijn gewoon barbaars en zijn wel christenvervolging, maar zeggen meer over de sfeer in die landen. Als Soefi ben je je leven in Pakistan ook niet zeker.

Bovendien onderdrukt Israel ook moslims, en veel refo's zijn voor onvoorwaardelijke steun aan Israel.
rotterdam1
22-08-2012 / 13:03
Als er al sprake zou zijn van vervolging in Israël dan is dat politieke vervolging van Palestijnen niet van religieuze vervolging van Moslims. Is er geen Christelijk land in de hele wereld waar het verboden is een moskee te bouwen, andersom zijn er plenty. Is is geen Christelijk land in de wereld waar het wettelijk verboden is van religie te veranderen. In heel veel moslim landen riskeer je een zware straf tot zelfs de doodstraf.

Terug in de tijd

Hoe is het psychisch voor een man die bijvoorbeeld 45 is en nog nooit gemeenschap met een vrouw heeft gehad? Wat kan dat...
geen reacties
20-08-2008
Ik woon al enkele jaren zelfstandig en heb een goede band met mijn moeder. Eigenlijk bel ik haar iedere dag wel even op....
10 reacties
20-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering