Israel na bekering

Ds. M. M. van Campen / 1 reactie

01-06-2012, 14:03

Vraag

Mogen wij nadat Israël tot bekering komt nog een tijd mee maken dat zij het evangelie uit gaan dragen voor de wereld, zoals beschreven staat in Gods woord? Hier wordt nooit over gepreekt, omdat er in de leer van het duizendjarig rijk hier ook over wordt geschreven. Onlangs hoorden wij een dominee hier over preken.


Antwoord

De vraagsteller heeft gelijk, maar het ligt wel wat genuanceerd.
 
1. Het is zo boeiend om te zien dat er nu al een zwak en verdrukt groepje Joden is die zich tot Christus heeft bekeerd: de Messiasbelijdende Joden. Het meest opmerkelijke teken van de eindtijd is het begin van het Jezus belijdende jodendom in het land Israel in de laatste tientallen jaren (vooral sinds 1967 de verovering van  Jeruzalem). Het lijkt wel of in onze eindtijd de begintijd van het boek Handelingen weer terugkomt: toen had je ook Jezusgelovige Joden in het land Israel. Na 70 na Christus tot en met 1948/ 1967 hebben we dat negentien eeuwen lang niet meer gehad!
 
2. Dat gelovige Overblijfsel vormt zich nu reeds in het land Israel: ze  vertrouwen op God, en houden zijn Tora (wet) en geloven in Zijn Messias: Jeshua = Jezus. Deze getrouwen zullen de grote verdrukking ingaan en doorstaan, zie Openbaring 7:1-9: ze worden verzegeld aan hun voorhoofd door God zelf  (het zegel op hun voorhoofden is mogelijk de naam van God en het Lam) zodat ze worden beschermd tegen de naderende oordelen: 144.000 uit de twaalf stammen. God zal hen als Zijn dienstknechten en getuigen verkiezen. Jezusgelovige Israëlieten dus die volgens Daniel 12:3 getuigen van God zijn en Hem prediken onder het joodse volk en daardoor velen tot gerechtigheid brengen. Een grote menigte uit Israel zal door de prediking van deze getrouwen tot geloof in God/ Jezus komen. Ze zullen evenals Johannes de Doper uitgaan en de harten van hun volksgenoten toebereiden voor de komst van de Messias. Ze zullen alle steden van Israel rondgaan, zie Mattheus 10:23, en dan zal de Zoon des Mensen komen. Op het moment van de Wederkomst van Christus zal gans Israel zalig worden, maar de goddelozen onder hen die met de antichrist hebben geheuld zullen worden gedood.
 
3. De gelovigen uit Israel zullen ook onder de volken op aarde hun geloof uitdragen. Opmerkelijk genoeg wordt de grote zendingsopdracht in Mattheus 28:18-20 opgedragen door Jezus aan Zijn discipelen = Messiasbelijdende Joden! In de eindtijd zal diezelfde groep de mensen oproepen tot bekering met het oog op de naderende Koning. Zij zullen uitgaan om ook de heidenen te bereiken en toe te bereiden voor de komst van de Koning die over de heel aarde gezag heeft. Zij zullen de berouwvollen onder de volken dopen niet alleen omdat ze hun zonden belijden, maar ook opdat ze gereed zouden zijn om de Messias te ontvangen.
 
4. Er zullen DUS in de eindtijd Jezusgelovige joden zijn die zullen uitgaan om te verkondigen dat de Messias en Zijn koninkrijk nabij zijn. Ze zullen zowel uitgaan in alle steden en dorpen van Israel, maar ook uitgaan over de hele wereld en overal de volken oproepen zich te bekeren en de Heere Jezus te verwachten en Zijn geboden te onderhouden. Velen zullen hun woord aannemen en gedoopt worden.
 
Ds. M. M. van Campen

Dit artikel is beantwoord door

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
66 artikelen
Ds. M. M. van Campen

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Johannes3vers16
05-06-2012 / 15:02
Hierbij een prachtige en Bijbelse site met zeer veel en interessante artikelen..........

http://janvanbarneveld.nl/

http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

Terug in de tijd

Ik was al helemaal gewend aan het woord “Kapernaum” maar in de NBV wordt mij er op attent gemaakt dat dat het “Kafarnaum” moet zijn. Blijkbaar heeft de Griekse tekst twee verschillende ‘lezingen’. Ooi...
Geen reacties
01-06-2023
Is het verkeerd om je juist in het Nieuwe Testament te verdiepen in plaats van het Oude Testament? Ik voel me vaak meer getrokken door het Nieuwe Testament omdat ik dat meer kan toepassen op deze ti...
2 reacties
01-06-2022
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb twee vragen over de werkwijze van het curatorium met betrekking tot de toelating van studenten. 1. Wanneer iemand een attest aanvraagt bij de kerkenraad, wordt in de...
Geen reacties
01-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering