Systeem van een curatorium

drs. I. A. Kole / 2 reacties

28-05-2012, 13:04

Vraag

Is het systeem van een curatorium bijbels of niet? Waarop is het dan gegrond, op welke bijbelse gegevens? Het is m.i. of een Goddelijke instelling of een menselijke. Iets daartussen kan niet. Hoe is het dan te verstaan dat in mijn kerkverband, de Ger. Gem., velen wel een attest krijgen van hun eigen kerkenraad en vervolgens te horen krijgen als ze voor het curatorium verschenen zijn, dat hun bekering en roeping niet wordt 'overgenomen'

Antwoord

Deze vraag komt elk jaar weer aan de orde als het curatorium, in dit geval van de Gereformeerde Gemeenten, bijeen komt om degenen die een attest van hun kerkenraad gekregen hebben, te onderzoeken naar hun beweegredenen om opgeleid te willen worden tot (zendings)predikant. De betreffende broeder heeft een aanvraag voor een attest gedaan bij zijn kerkenraad, die vergadert in het bijzijn van de consulent als de gemeente vacant is, en hoort naar het verslag van bekering en roeping tot het ambt van predikant. Na het gesprek wordt er overwogen en komt het tot een stemming. Als de uitslag positief is dan meldt de betreffende broeder zich aan bij het curatorium. Het curatorium wint informatie in over de aangemeldene bij de kerkenraad en de predikanten, om een goed beeld te krijgen. Op een bepaalde dag en tijdstip vindt het gesprek plaats.

Dat er een onderzoek plaatsvindt, dat gebeurt bij elke opleiding. Dat dat meer is dan de betreffende gemeente is begrijpelijk. Mogelijk kent de kerkenraad de broeder te goed, mogelijk is hij heel dominant, of is er in het verleden wat voorgevallen en is het moeilijk om je in biddend opzien tot de Heere je zo vrij mogelijk op te stellen bij de beoordeling van roeping en bekering (daar zitten heel wat subjectieve elementen in). Dat er een zorgvuldig afwegen plaats vindt is juist. Vaak gaat het om een gehuwde broeder, werkzaam in een bepaald beroep. Is er zicht op/ licht over te krijgen? Dat is een hele verantwoordelijkheid, ook voor het curatorium. Het gaat uiteindelijk om een momentopname. Er zal wel nazorg zijn bij afwijzen door de plaatselijke kerkenraad en consulent, maar ja het is weer voorbij.

Ik kan me voorstellen dat het vragen oproept. Het is maar goed dat er gelet wordt op de persoon, de opleiding, de leeftijd, want er wordt tegenwoordig veel gevraagd van een predikant! Vragen blijven er, omdat er zoveel vacante gemeenten zijn en er velen zijn die graag in de kerk willen dienen als voorganger?

Te overwegen zou zijn om degenen over wie toch te weinig zekerheid bestaat, gezien de uitslag van de stemming van het curatorium, een jaar de lessen te laten volgen aan de Theologische School en dan tot een nieuwe afweging te komen. Met zo’n opleiding kan iemand als lid van de kerkenraad, als pastorale verzorger, als godsdienstdocent nog beter toegerust zijn werk doen in de kerk.

Wat zijn we toch in alles diep en diep afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest.  

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
2 reacties
Roozemond
28-05-2012 / 16:28
Hoewel de ger.gem. mij echt lief is, (maar ik kijk tegelijk al jaren over kerkmuren heen gelukkig) vind ik dit ook best een moeilijk punt. Het is niet zo dat er velen een attest krijgen volgens mij. Wel heb ik verschillende huidige ds horen zeggen dat ze ook een keer afgewezen zijn en het jaar daarop aangenomen, maar dat dat jaar ontzettend zegenrijk voor hen persoonlijk is geweest.

Ik denk dat je het beste naar het curatorium zelf kunt gaan voor een eerlijk antwoord.
MUS
29-05-2012 / 13:51
Een curatorium is zeker een menselijke instelling, maar dat geldt voor zoveel dingen in de kerk. Daarom hoeft het nog niet verkeerd te zijn.
Onze cultuur staat soms wel ver af van het gemeentezijn volgens 1 Korinthe 14:26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

Terug in de tijd

Allereerst: Ik weet dat er over dit onderwerp al echt ontzettend veel vragen beantwoord zijn, toch zou ik het heel erg f...
geen reacties
28-05-2008
Mijn vrouw en ik zijn al 35 jaar bij elkaar maar in het begin hebben wij samen gewoond en waren wij ook niet gelovig. Wi...
5 reacties
28-05-2013
Wat is het verschil tussen “echte verliefdheid” en “het erg fijn vinden persoonlijke aandacht te krijgen”? De scheidslij...
geen reacties
28-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering