Vriend is nog niet bekeerd

Ds. A. de Lange / 8 reacties

01-05-2012, 17:03

Vraag

Sinds een tijd nu heb ik een relatie. Hij komt uit de Ger. Gem. en ik kom uit een evangelische gemeente. Ik wist vanaf het begin al dat het niet makkelijk ging worden, omdat ik geloof dat ik wel bekeerd ben (deze overtuiging haal ik uit Rom. 10:9) en mijn vriend gelooft dat hij dat niet is. Ik merk vooral tijdens bepaalde momenten in de kerk zoals het Heilig Avondmaal dat ik de eenheid hier mis tussen ons. Ik kan dit moment niet met hem delen, omdat hij gelooft dat het HA niet voor hem bestemd is. Dit tot groot verdriet van mijzelf, juist ook omdat deelnemen aan bijvoorbeeld het HA zo belangrijk is voor mij en -denk ik- ook één van de belangrijkere dingen zijn waarin -tenminste ik- je bewust wordt gemaakt van waar het uiteindelijk om draait in het christelijk geloof. Ook al geloof ik dat hij de persoon is die God voor mij uitgekozen heeft, heb ik grote vraagtekens bij hoe we ooit op gebied van bekering en geloofsbeleving een eenheid gaan worden. Ook ga ik me afvragen of ik hem nu niet tegen hou in zijn weg naar bekering, tenminste in hoe hij denkt dat dit bereikt moet worden. Omdat ik vanuit mijn evangelisch oogpunt geloof dat de dingen waarvan hij gelooft dat die je niet gaan leiden naar bekering, helemaal geen slechte dingen zijn (bijvoorbeeld tv-kijken en bioscoopbezoek). Hij denkt ook dat je voor je bekering steeds gebukt moet gaan onder je zonden. Ik heb het wel met hem bespreekbaar gemaakt, maar hij zegt dat we daar in de toekomst wel gaan uitkomen en dan uiteindelijk samen ook een kerk gaan vinden waar we ons samen prettig gaan voelen en ook dat ik hem niet moet opgeven. Ik geloof hem dan ook wel, maar ik ben gewoon erg bang dat we er niet gaan uitkomen. Hij niet volgens zijn opvattingen hoe je bekeerd kunt worden en ik ook niet als ik geen eenheid kan gaan voelen met hem op het gebied van verschillende geloofsopvattingen of -ervaringen. Zou ik een bijbels advies kunnen krijgen of iets anders waar ik mee verder zou kunnen? Zelf kom ik er echt niet uit.

Antwoord

Jullie maken in jullie relatie mee dat er verschil is in het  verstaan van de Bijbel tussen evangelische gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten. Dat is een pijnlijk iets. En ook droevig. Wat een trieste zaak dat we met elkaar de Bijbel zo weinig verstaan, dat we er bij zoeken te leven en dat er dan toch zo’n verschil bestaat. Het is toch echt waar: wij kennen ten dele.

Het lijkt er, gezien de achterliggende geschiedenis en de kerkelijke praktijk niet in te zitten dat evangelische gemeenten en Gereformeerde Gemeenten op korte termijn met elkaar zullen samengaan.  Vanwege jullie liefde en relatie met elkaar verlangen jullie er echter naar toch samen te kunnen trouwen. Maar jullie merken dat er geestelijk gezien best een groot verschil is. Jij bent degene die dat het meest signaleert. Jij hebt het aan de orde gesteld en jij stelt er nu ook een vraag over. Je vriend lijkt er momenteel niet zo zwaar aan te tillen. Hij meent dat jullie daar in de toekomst wel uit zullen komen.

Ik denk dat daarin één van de problematieken ligt tussen jou en je vriend: voor jou staat de Heere op de voorgrond vanuit een persoonlijk geloofsleven, voor je vriend is dat (nog) niet zo. Bekering is voor hem iets waar hij nog niet aan toe is; iets van de toekomst. En in dat kader weegt voor hem de geestelijke problematiek van jullie verschillend omgaan met de Bijbel niet zo zwaar. Hij hoopt dat jullie daar in de toekomst wel uit zullen komen.

Eén van de dingen die jullie dichter bij elkaar zouden brengen is, dat je vriend er momenteel ook echt ernst mee maakt om tot bekering en geloof te komen. Goed, dat kun jij niet ‘organiseren’. Maar je kunt er wel met hem over spreken. En spreek dan ook samen door op wat jullie gezamenlijk in diensten in de beide thuisgemeenten vanuit de Bijbel horen. En als voor jullie beiden elkaars thuisgemeenten geestelijk gezien te ver weg liggen, probeer dan om een andere gemeente te vinden, die er ‘tussenin ligt’ en waar jullie beiden een bijbelse koers signaleren.

Probeer samen ook om begrip te hebben voor elkaars geestelijke achtergrond en je door elkaar te laten verrijken. Jij mag je laten verrijken door de zegeningen die er liggen in bewust en grondig bezig te zijn met de menselijke situatie van onze zonde en schuld, het belang van verootmoediging en berouw voor God, het doorvragen naar echtheid en waarheid van hetgeen er geloofd en bevonden wordt, het vragen stellen bij het gebruik maken van allerlei wereldse zaken. Je vriend mag zich laten verrijken door de zegeningen die er liggen in het serieus nemen van het aanbod van Gods genade, het belang van het geloven van wat de Heere in Zijn Woord zegt, de vrijmoedigheid in het getuigen en het uiten van liefdebetoon naar gemeenteleden en buitenstaanders.

Zo mag je eraan bezig zijn om jullie relatie verder te verdiepen. Bidt God dat Hij jullie daarbij leidt en zegent. En hopelijk vinden jullie samen ook een hechte geestelijke basis.

Vinden jullie echter geen verdere geestelijke toenadering, denk er dan nog eens goed over na of jullie echt met elkaar verder wilt gaan. Want het is een zorgelijke zaak als er binnen het huwelijk geen geestelijke eenheid is en geen eenstemmige geloofsbelijdenis.

Je schrijft dat je gelooft dat je vriend de persoon is die God voor jou uitgekozen heeft. Je zult dat niet zomaar schrijven. Ik neem aan dat het voor jou een zaak van gebed geweest is om een vriend te mogen ontvangen. Dat ontslaat jou echter niet van de verplichting om je in te zetten voor een zo stevig mogelijke geestelijke basis voor jullie relatie. Want je moet er niet te makkelijk van uitgaan dat hetgeen wij graag willen ook van God is (als je vriend dit leest, zal hij die uitspraak misschien geestelijk gezien beter kunnen plaatsen dan jij).

Veel sterkte op je verdere weg. Hopelijk mag je die weg met je vriend gaan. Maar vooral met God.

Dordrecht,
Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eenheidkerkkeuze
8 reacties
Roozemond
01-05-2012 / 20:04
Inderdaad is echte liefde onvoorwaardelijk, maar deze genoemde dingen zijn ook ontzettend belangrijk. Voorbeelden te over waar het in het huwelijk totaal niet goed ging door kerkelijke verschillen.
Intens jammer al die kerken......
Jut
01-05-2012 / 21:50
Als je in de basis van je geloof niet op één lijn staat, ofwel als je beiden totaal verschillend denkt over wat geloven is dan kan dat voor één van beiden of voor beiden heel lastig zijn. Gewoon omdat in dit geval het meisje graag wil dat wat zij voelt ook door hem gevoelt wordt, daarnaast is zij zo serieus en actief met het geloof bezig, terwijl hij daar dus niet op dat niveau mee bezig is, ook nog dat bepaalde 'culturele' verschillen (wat je gewend bent en waar misschien van beide zijden geen goede reden voor te vinden is) weleens wat afstand kunnen geven want als je later kinderen krijgt moet je toch één lijn volgen en niet dat je krijgt van: van mamma mag dit WEL! of andersom.
vlokje
01-05-2012 / 21:51
De liefde van de man gaat door de maag, de liefde van gelovigen gaat door de kerk.
Geloofsverschillen zijn bijna altijd een struikelblok in relaties. Zonder deze verschillen zou er volgens mij universele liefde op aarde kunnen zijn.
Vraagsteller: ik heb er een hard hoofd in. Na 15 jaar ervaring in een dergelijke relatie zijn wij er nog steeds niet uit, sterker nog we raken elkaar steeds meer kwijt. Bezint eer ge begint. Maar volgens mij kan dit niet, want je kunt je niet bezinnen op ervaring van anderen, dus maak een definitieve keuze voordat je trouwt.
Erikie2
01-05-2012 / 22:21
Ik heb onlangs zelf precies zo'n zelfde situatie gehad..... De verschillen en problemen, heeft bij ons ervoor gezorgd dat de relatie beëindigd werd...... Ik ben wel voor haar blijven bidden dat haar ogen open mochten gaan..... gelukkig is dat gebeurd, en ziet ze nu wat voor vrijheid ze heeft binnen het geloof.... ipv alle regels die bij haar kerk werden opgelegd.....

Dus ik zou als tip willen geven: schuif het niet op de lange baan, want dan is het een tikkende tijdbom die vroeg of laad ontploft..... en bid voor hem dat zijn ogen geopend mogen worden....
wileke
01-05-2012 / 23:25
@vraagstelster: mijn man en ik komen ook uit een totaal verschillende (kerkelijke) achtergrond. We kunnen elkaar echter wel vinden in de eenheid die er is in Jezus Christus. Probeer dat voor ogen te houden en daar met je vriend over te praten. Wat zegt de bijbel nu over geloof en bekering? Pas als je allebei Jezus hebt leren kennen kun je ook echt over uiterlijke zaken praten, en dan is het een kwestie van de minste willen zijn, zie Rom. 14:1 Aanvaard mensen met een zwakke geloofsovertuiging en voer geen strijd over persoonlijke meningen. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar de ander, die zwak is in het geloof, eet alleen plantaardig voedsel. 3 Wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand die dat niet doet, en wie alleen plantaardig voedsel eet, moet niet veroordelen wie alles eet. God heeft hem aanvaard.
Maar eerst dus het geloof, want wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? (2 kor.6)
Sterkte ermee, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen!(pred.11)
solide
02-05-2012 / 12:37
ik wens jullie beiden toe dat je van God Zelf mag leren adam niet geleerd Christus niet begeerd.luister maar veel naar de preken bij je vriend in de kerk. hopenlijk mag dit jullie beiden tot zegen zijn.
naam
02-05-2012 / 14:25
Het allerbelangrijkste in dit leven is niet tot welke kerk je hoort maar of je, door Gods genade en werkingen in je leven, mag weten in Christus geborgen te zijn. Tenzij dat je wederom geboren word, je kunt het koninkrijk van God niet zien.
Denk je over deze dingen zo verschillend dan geloof ik niet dat je samen gelukkig word....
Lees samen de Bijbel, bezoek gemeenteavonden/ jeugdavonden, ga eens op gesprek bij devds. van vriend enzo. Dát moet je nú doen en er niet langer mee wachten. Want als er samen geen uitzicht is op enige eenheid kun je er beter nu een punt achter zetten...

Ps. zijn er een de bioscoop filmen te zien zonder dat Gods naam en wet ontheiligd word? (denk aan ontheiliging van Gods dag, aan taalgebruik, aan levens/ tijdbesteding (besteden die mensen hun leven in dienst van God) enz. Ik geloof niet dat je daar als Christen (eigendom van Christus) kunt en wilt zijn!
Race406
03-05-2012 / 22:27
@solide: mag ik je een vraag stellen (dat doe ik al trouwens.. ;-))?
Doe je je naam eer aan? Is jouw leven gefundeerd op het Solide Fundament Jezus Christus? Dan heb je recht van spreken, eerder in het geheel niet!
Wat dat luisteren betreft waar je het over hebt: Dat klopt, je kunt veel van elkaar leren.
Dat luisteren gaat dan wel BEIDE KANTEN OP!
Het zou fijn zijn als "ter linkerzijde" meer aandacht komt voor het oordeel en de mogelijkheid van eeuwig verloren gaan.
Het zou ook fijn zijn als "ter rechterzijde" meer aandacht komt voor de welwillendheid van onze God om te vergeven, en dat de aandacht voor allerlei uiterlijk kenmerken en vaste volgordes meer verschuift naar de aandacht voor de oneindige goedheid van God, dat Hij als mens naar de aarde is gekomen om de weg tussen God en mens weer vrij te maken, zodat mensen verzoend kunnen worden.
Verzoening vindt plaats als mensen in geloof komen en zich aan de voet van het kruis neerwerpen, en daar de Here Jezus leren kennen als de Borg, Die OOK voor hen leed en stierf, en zo het eeuwige oordeel heeft weggedragen voor al de Zijnen!
Wil je me antwoord geven op mijn vraag? Dat mag ook via de mail hoor: hp1976@live.nl

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over trouwen, en kinderen krijgen. Over ongeveer een jaar hopen we te gaan trouwen na een relatie van 4...
geen reacties
01-05-2006
Geachte ds. Heikamp, nogmaals een poging om de situatie duidelijk uit te leggen, zodat u er waarschijnlijk meer over kun...
geen reacties
01-05-2006
Hoe kan het dat er zo veel verschil is in de Gereformeerde Gemeenten terwijl alle studenten en predikanten op dezelfde o...
geen reacties
01-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering