Kinderen moeten van school

drs. I. A. Kole / 21 reacties

19-04-2012, 12:06

Vraag

Onze kinderen zitten op een zogenoemde kerkschool van de Ger. Gem. Op deze school werken HHK-leerkrachten en een PKN-leerkracht. Er zijn ook ouders toegelaten op deze school vanuit de Ger. Gem. Wij zijn getrouwd in de HHK en hebben in de tijd van de scheuring met de PKN, voor de Ger. Gem. gekozen. Na verschillende vragen gesteld te hebben over de prediking, met daarop een afwijzend antwoord, mochten we van de Heere weer terug naar de HHK. Nu zijn we op school op gesprek gevraagd. Omdat we weg zijn gegaan uit de Ger. Gem. is er geen praten meer aan, maar moeten we weg van school. Dit betekent dat onze kinderen nu op straat staan. Wij zijn niet vijandig tegenover de Ger. Gem. Onze identiteit past bij de school, enz. Maar het maakt allemaal niks uit, wij mogen niet weg uit de Ger. Gem. Wat vindt u van deze houding van de Ger. Gem. in ons dorp? Is dit een beslissing die op grond van Gods Woord genomen mag worden? Mogen onze kinderen onthouden worden van bijbels onderwijs? Onze kinderen spelen graag met de kinderen uit de klas. Wij hebben goede contacten met de ouders en leerkrachten. We dragen graag een steentje bij aan de school. Maar het mag niet baten. Het bestuur beslist. Wat moeten wij nu doen? Welke stappen kunnen we ondernemen? Wij vernemen graag uw reactie.

Antwoord

Als we samen de minste leren zijn, dan...

Door allerlei zaken is er een gespannen situatie ontstaan die op een grote verwijdering kan uitlopen. Door 2004 is er in uw gezin verwarring ontstaan en heeft er een overgang naar de Gereformeerde Gemeente plaats gevonden. Tijdens de wenningsperiode zijn er vragen bij u gerezen t.a.v. de prediking. Ik weet niet over welke vragen het gegaan is: over het verbond en de beloften? Over het onvoorwaardelijke aanbod van genade tot een ieder die onder het Woord komt? Over uw gevoel dat er gemakkelijk ge(ver)oordeeld wordt over de verwikkelingen rond 2004? Over de waarde van de doop: Dat de gedoopte kinderen kinderen van het Koninkrijk zijn, maar dat de Heilige Geest de beloften van het genadeverbond wel toe moet passen wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid?(Matt.8:5–12).
 
Is bij de overgang naar de HHK ook gesproken over de gevolgen van uw stap voor de school? Nu het zo hoog oploopt en de frustraties toenemen, kan er ook een pestgedrag naar de kinderen ontstaan en dan is het bijna niet meer te keren. Waarschijnlijk is er geen gebrek aan kinderen op de school?
 
Het kan niet, gezien op de ontwikkelingen in onze samenleving en de vragen van de omgeving: waar is de liefde tot de naaste als vrucht van de liefde tot God? Aan de vruchten... We maken ons op deze manier ongeloofwaardig en doen de Heere verdriet.

Een mogelijkheid zou zijn dat u voorstelt dat er een derde bij het gesprek aanwezig is. B.v. een vertegenwoordiger van de VGS en er afgesproken wordt dat dat advies bindend is.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentenonderwijs
21 reacties
Daniel
19-04-2012 / 13:12
'Het kan niet, gezien op de ontwikkelingen in onze samenleving en de vragen van de omgeving: waar is de liefde tot de naaste als vrucht van de liefde tot God? Aan de vruchten... We maken ons op deze manier ongeloofwaardig en doen de Heere verdriet'

Drs. I.A. Kole, ik ben het helemaal met u eens, dit kan gewoon niet!
Vraagsteller, ga in gesprek met het bestuur en laat ze een poepie ruiken.
meribel
19-04-2012 / 13:23
Het is jammer en niet christelijk. Natuurlijk. En een extra gesprek zoals de ds adviseert lijkt me een goede stap.

Maar ik zou niet, zoals Daniel schrijft, in gesprek gaan om ze 'een poepie te laten ruiken'.

Neem dan maar aan wat er in Gods Woord staat; en dat is de minste willen zijn.
Wellicht is het Gods plan en/of leiding dat jouw kinderen tot Zegen zullen zijn op een openbare basisschool. Hoe het ook tegen je gevoel indruist.

De minste willen zijn, betekent ook akkoord gaan met iets wat ogenschijnlijk zo ontzettend tegen je gevoel in gaat, maar hier het bestuur in respecteren.

( betekent niet dat ik niet nog een gesprek zou proberen, maar gewoon niet met de instelling die Daniel omschrijft )
Johanna1967
19-04-2012 / 13:37
Wat een hoogmoed van deze school! Totaal niet zoals een christen behoort te wezen.
Daniel
19-04-2012 / 13:53
@meribel, ik wil ook de minste zijn, ' een poepie laten ruiken' neem ik terug.
Bij de moeder van mijn vader, die een cafe-restaurant had, hing in het cafe een poster met de tekst:

Onverdeeld naar de openbare school

Tot grote ergenis van mijn moeder en haar familie.
Misschien heb je wel gelijk, een openbare basisschool kan ook tot Zegen zijn.
pannenkoek
19-04-2012 / 14:28
Wat is dit vreselijk droevig!!!

Ik heb het pas al eens eerder gezegd. Wij doen er hier alles aan om een reformatorische basisschool in stand te houden.
Ouders die de 3 form. onderschrijven mogen hun kinderen op school doen. HHK/GG/CG/PKN zit hier op school. Dit en de kwestie in de Valk Wekerom wat de school betreft vind ik zeer droevig!
meribel
19-04-2012 / 14:48
@daniel,
ja ik ook, hypothetisch is het ook zo makkelijk om de minste te willen zijn maar in het echt..tjongejonge, ben ik het zo goed al nooit helaas. :-(
maar wat zou het een boel conflicten oplossen! (van huwelijksconflicten tot oorlogen )
Daniel
19-04-2012 / 15:00
@meribel,
ik heb vele slechte eigenschappen, maar de minste zijn kan ik wel, daarom kan ik ook zo goed met mijn vrouw leven. Dat is geen goede eigenschap, de minste zijn, dat is van God gegeven en zo voel ik het ook. Tegen de slechte eigenschappen zal ik mijn leven moeten vechten.
zandkasteel
19-04-2012 / 15:53
Wat een vreemde situatie! HHK mag en ook PKN, maar niet een afvallige van de Ger.Gem. die terug is gegaan naar de HHK.
Het lijkt wel of ik over de islam lees.
Die zijn ook strenger naar afvallige moslims, dan naar christenen die altijd al christen zijn geweest.
Bij deze vergelijking lijkt de uitspraken van het bestuur (Taliban) boven het Woord te staan.
Een soort eigen Shahira.
En het lijkt me nog vreemder als kinderen daar mee gepest worden, maar dat gebeurd gelukkig niet.
Volgens het citaat " Onze kinderen spelen graag met de kinderen uit de klas. Wij hebben goede contacten met de ouders en leerkrachten. We dragen graag een steentje bij aan de school."
Roozemond
19-04-2012 / 16:26
Ik hier hier ook geen woorden voor. Ik weet zeker dat er ger.gem. dominees/kerkenraden zijn, die dit ook absoluut afkeuren en er over in gesprek willen gaan met jullie. Misschien ook iets voor de synode? Ik ken dit echt niet en vind het zo ontzettend bizar. En de wereld lacht keihard, vooral de duivel.
Catherine
19-04-2012 / 16:41
De kerkmuren blijven maar hoog! Ik wist niet dat er aparte gg scholen waren. Ik ken alleen de prot. chr. en de reformatorische. Op de laatste moet je instemmen met de normaal geldende leer van de rechts reform. kerken en dat is prima te doen. Heel treurig wat je leest zo.
Brinky
19-04-2012 / 17:22
Te erg!
Wij zitten in een soortgelijke situatie. Waren ooit lid van de GG, nu van HHK. In ons dorp is een goede 'GG-school', maar wij als afvalligen van de GG zijn daar niet welkom. Verhaal van vragensteller raakt me, begrijp zo goed hoe hij/zij zich voelt!
't Is best ernstig dat dit gebeurd onder het mom van 'behoudend zijn'. Zoals Catherine zegt, de kerkmuren blijven erg hoog.
Vragensteller: ik kan je geen goede raad geven, maar wel sterkte wensen met het maken van een goede keuze!
katlheen
19-04-2012 / 17:49
Heerlijk toch dat geloof? Wat is het fijn om christen te zijn. Een groot warm bad van liefde. Je voelt je zo welkom, het oprechte medeleven is zo stimulerend. Je voelt, proeft en ervaart de rijkdom van Christus's woorden gewoon....* sarcasme modus uit....


Maar even serieus, wat een triestheid dit zeg. Zo "verdien" je toch geen bijzonder onderwijs meer? Ik zou mijn kinderen niet eens meer op zo'n school willen doen. U wilt toch bijbelgetrouw onderwijs? Onderwijs wat de Bijbel hoog heeft zitten? Dan moet je dus niet op deze school zijn, deze school treedt de Bijbel met voeten. Ik ga haast denken dat juist deze scholen een gevaar zijn voor christenen. Blijf er maar verre van. Mijn kind gaat in ieder geval nooit naar zo'n school want ik draag het geloof graag over aan mijn kind, en dat kan dus niet op zo'n school.
Roozemond
19-04-2012 / 18:58
@Catherine, wist ik ook niet... hier op het eiland zijn ze in ieder geval niet. Welk naampje ook, wij zitten allemaal op dezelfde school en ik denk dat het ook zo bedoeld is, wel in de wereld maar niet van de wereld.
Roeltje
19-04-2012 / 22:45
Onze kinderen zaten ook op een school van onze kerk nl. een ger.gem. school. Ik kan zo enkele gezinnen opnoemen die van de ger.gem. naar de pkn gegaan zijn. Toen dat gebeurde zijn de kinderen gewoon bij ons op school gebleven en terecht….het is zelfs nooit bij me opgekomen dat men daar moeilijk over zou gaan doen. Ook op onze school wordt lesgegeven door zowel hersteld hervormde leerkrachten als pkn-ers.
Als het waar is zoals vraagsteller schrijft is dit gewoon te triest voor woorden!
erishoop
19-04-2012 / 23:31
het is te triest voor woorde dat een voorbeeld gevende kerkschool van de ger gem zo omgaat

wat mij herinnerd is dat er door bijna alle rechtse kerken juist eenheid wordt gezocht met de herstelde

oftewel de meeste rechtse kerken zijn ondanks de bedroefde scheuring in 2004 verblijd dat er nog een klein deeltje van de vaderlandse kerk uit de fusie is gestapt

het gevolg dat kerkelijke gemeentes hun ruimtes beschikbaar stelden aan opgerichte hersteld hervormde gemeente's

puur uit bijbelse naaste liefde

het verweideren van school

daarvoor kunnen meerdere redenen zijn van gedwongen vertrek die nu niet genoemd worden:

kledinggebruik vrouwen / meisjes
mediagebruikt / tv
toch is dit niet respectvol naar elkaar toe
want de ger gemmertje zijn ook niet van zonde vrij

alle kerken vouwen samen de handen voor gebed om eenheid en moge het GODS wil zijn een fusie en hier werkt men averechts

tijd dat het schoolbestuur op straat wordt gezet en wordt vervangen door personen die weten wat bijbele naastenliefde is
vlokje
19-04-2012 / 23:55
Waar las ik dat nou: Refocultuur is ipv wel in de wereld maar niet van de wereld: niet in de wereld, maar wel van de wereld.
Nen
20-04-2012 / 11:20
Wat een ingewikkelde situatie waar je veel mee bezig zult zijn!
Ik zou eerlijk gezegd mn kinderen niet eens meer op die school WILLEN.
Een school met een bestuur dat het evangelie en de houding van Christus zo weinig begrijpt...
Waarom niet een ´gewone´ christelijke school? Of desnoods een openbare school.
Ik weet dat daar niet de voorkeur ligt, maar omdat er in mijn omgeving vroeger geen andere mogelijkheid was heb ik daar ook op gezeten en ik heb een levende relatie met de Heer.
Dat krijg je niet op school, dat is persoonlijk.
Maar ik begrijp dat men graag een school wil dat past bij eigen overtuigingen dus daarom is deze situatie ook zo lastig.
Maar nogmaals, een dergelijk bestuur heeft het evangelie echt niet begrepen!!
Bruja
21-04-2012 / 23:06
Heel erg. Heb daar nog nooit van gehoord en vindt dit wel heel dom van het bestuur van de school. Het lijkt wel oog om oog...

De SGP is zijn gedoogrol kwijt, tenminste daar kunnen we voor vrezen nu de onderhandelingen in het Catshuis zijn misgelopen. Dit zijn situaties die moeten we niet willen met z'n allen als reformatorische kerken/scholen. Zo maken we de vrijheid van onderwijs kapot. Zulke gevallen onthouden partijen als D66, PvdA etc.

Zelf zitten mijn kinderen op een school die uitgaat van de GGiN. Hierop zitten kinderen van HHK/PKN(GB)/CGK/GG en GGiN. Ook als men van bijv de GGiN naar een ander kerkverband gaat dan hoeven de kinderen niet van school.

Het is in 1 woord verschrikkelijk. Of er moet nog meer opdoen???
MUS
22-04-2012 / 19:34
Een school kan een aangemeld kind nooit weigeren. Dit strookt niet met de vrijheid op onderwijs! In zeker zin is de klant koning. Laat je daarom niet wegjagen...
mariam
28-04-2012 / 07:47
Je krijgt er kippenvel van.
Wat kan de godsdienst toch spijkerhard zijn.
In de tijd van de Heere Jezus was het ook al zo. Dus eigenlijk moeten we er ook niet te veel van opkijken. (Farizeeërs, Schriftgeleerden)
De Heere Jezus werd boos toen de discipelen de kinderen verhinderden. In de grondtekst staat dat de Heere "woedend" was. Zijn er geen mannen/ predikanten die dit schoolbestuur hierop wijzen?
Kan de synode niet ingrijpen? Het schaadt immers de kerk en daarmee ook onze uitstraling naar de wereld? Ten diepste schaadt het Gods eer! En het schaadt ook onze lieve kinderen.
Het is zo erg.

Hopelijk worden hier geen Kamervragen over gesteld en komt de pers hier niet achter.
Praktisch zou je contact kunnen opnemen met het VGS of de klachtencommissie van de school. Vraag hen advies.

Terug in de tijd

Is het bijwonen van een crematie zondig?
geen reacties
20-04-2016
Al enige tijd loop ik met problemen. Ze zijn allemaal ontstaan na het verbreken van een langdurige relatie. Hiervoor heb...
geen reacties
19-04-2010
Ik heb wel eens (oranjekleurig) slijm bij mijn ontlasting. Ik heb last van een spastische darm, hoort dat soort slijm da...
geen reacties
19-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering