Christelijke martelaren

Ds. C. Harinck / 2 reacties

24-03-2012, 12:43

Vraag

Ik las in het dagboek "Leven en Licht 2012" van vrijdag 16 maart een gedeelte van ds C. Harinck over het lijden van Christus t.o.v. andere (christelijke) martelaren. Wat opviel is de moed waarmee martelaren soms tot op de brandstapel toe Gods lof zongen terwijl Christus droevig en beangst was (Mark 14:34). Dominee stelde dat in dit licht Jezus ons tegenvalt. Hij is niet de Held! Echter voor Gods kinderen is deze bedroefde en beangstigde Jezus dierbaar, want Hij is hun geworden tot een Heiland. Nadat ik dit gelezen had dacht ik dat er nog meer achter zit dat Jezus bedroeft was in tegenstelling tot sommige martelaren. Namelijk dat Jezus de zwaarte van de zonde der wereld heeft gedragen. Hij was van Zijn Vader verlaten en de martelaren niet. Ik meen dat dit het grote verschil is. Niet zozeer dat Jezus in zichzelf zwakker was dan willekeurig ander mens (Hij is ons in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde), maar Zijn lijden was zovele malen zwaarder. Ik heb hierover niet echt een vraag maar ik dacht zelf dat dit de belangrijkste reden is. Hoe ziet u dat dominee Harinck?

Antwoord

Er is een groot verschil tussen Jezus' lijden en het lijden van de martelaren. Het eerste verschil is dat Jezus voor de zonden van anderen heeft geleden. Hij droeg een last, die niet één mens dragen kan. Wij zouden onder Gods toorn verteerd worden.

Het andere verschil is dat de martelaren in hun lijden Gods liefde, nabijheid en troost in hun hart hadden. Zij leden aan mensen en niet aan God. Zij hebben het lijden 'blijmoedig', ja zelfs met vreugde gedragen. Er is soms door hen gezongen in de vlammen van de brandstapel. Dit heeft Jezus niet gekend. Hij leed vanwege God! Hij moest de gevolgen van de zonde, de verlating en toorn Gods dragen.

Wij zouden misschien gewild hebben dat Jezus als de martelaren zingende geleden had of als een held zonder klacht en strijd alles had verdragen. Nu dat heeft Hij niet. Zijn lijden is uniek. Dat is de bedoeling van het stukje. Hopelijk is nu wat duidelijker.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

lijdenmartelaar
2 reacties
Daniel
24-03-2012 / 12:56
Het antwoord van Ds. C. Harinck begrijp ik wel, maar ik snap het niet.

Was God dan zo boos op Jezus? De toorn van God moest Hij dragen, de zonde van de wereld en de verlating van God dragen.

Maar Hij was wel de zoon van God, bijbeltechnisch begrijp ik het antwoord van de dominee, gevoelsmatig heb ik er wel moeite mee. Vooral met de wetenschap van Pasen.
Ewan
25-03-2012 / 11:00
Ik denk dat de rol van de Heilige Geest, de Trooster, een grote rol speelt in de laatste minuten van het leven der martelaars.
Vooral in hen,die om hun getuigenis (dmv de geloofsdoop) werden verbrand of verdronken.
Johannes 16 verduidelijkt wel het een en ander, denk ik.

Terug in de tijd

Als plaatselijke ger. gem. doen we aan open-jeugdwerk (een soort jeugdsoos). Een punt waar we heel erg mee worstelen is ...
geen reacties
24-03-2003
Ik ben een jonge vrouw van 34 jaar. Al vele jaren heb ik last van overgewicht! Nu weeg ik 86 kilo met een lengte van 1.6...
18 reacties
24-03-2014
Aan Marijke Rots. Twee jaar geleden heb ik mijn vriend leren kennen, zijn verloofd en hopen dit jaar te gaan trouwen! We...
geen reacties
24-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering