Incest door man

Ds. A. de Lange / 23 reacties

24-03-2011, 17:04

Vraag

Wat moet je doen als je naar de politie gaat i.v.m. incest en je daarna de hele familie tegen je krijgt? Een vrouw moet onderworpen zijn aan de man, mag nooit iets van hem zeggen en moet altijd zwijgen, wat er ook gebeurt in je leven. Altijd moet je zelf van alles de schuldige worden (de val). Praten met mijn man heeft niet geholpen. Hij lachte mij vierkant uit en zei: Ik kan lekker alles doen wat ik wil (geen zware kerk), jij durft toch niet te praten." Ik heb zelfs gezegd dat ik naar de politie zou stappen als hij het weer zou doen (incest). Hij hield de deur zelfs voor mij open toen ik naar de politie ging. Nu heeft mijn man verhalen achter mijn rug om verteld en nu heb ik alles tegen. Ik heb het niemand in de familie verteld! Nu ik het probeer te vertellen stuit ik op bovenstaande: ZWIJGEN hoor je! En mijn man heeft alles mee. Ik ben voor de kinderen opgekomen, maar moet een hele dure prijs betalen: veracht, verschopt, vergruisd en letterlijk bespogen. Nu zwijg ik en leg alles de Heere voor. Het is net of er geen weg meer is, zo eenzaam. De familie zegt: Dat doet zo’n nette man niet. Dat lachen van mijn man klinkt nog steeds in mijn oren: Ha, ha, ik kan lekker alles doen wat ik wil! Met de kinderen gaat het goed gelukkig, daar was het om te doen. Nu vraag ik gebed, van iedereen, dat hebben we nodig! Is dat erg raar? Mag ik dat vragen?


Antwoord

Beste mevrouw,

U verkeert in één van de moeilijkste omstandigheden waar een getrouwde vrouw zich in kan bevinden: uw eigen man heeft incest gepleegd met uw kinderen.

Het vergrijp van uw man is zeer ernstig. De Bijbel noemt een heel aantal situaties waarbij de dader de dood verdient: als een man overspel gedaan heeft met de vrouw van een ander, of gelegen zal hebben bij de huisvrouw van zijn vader (niet zijn eigen moeder), of tegelijkertijd een vrouw en haar moeder genomen zal hebben. De preciese situatie waarin een man met een eigen kind seks heeft wordt niet eens genoemd. Omdat ze ondenkbaar is. Dat DOE je als vader niet. Je beschermt je kind tegen alle gevaar van buiten, en wordt zeker geen aanrander door zelf je kind seksueel te gebruiken. Je vernielt als man je vaderrol, het basisvertrouwen van een kind, en de hele beleving van de seksualiteit van dit kind. Uw man heeft met dit alles ook het huwelijksverbond met u geschonden en een perverse vorm van overspel gepleegd.

Onze maatschappij neemt situaties van incest ook zeer zwaar op. Ik begrijp uit uw schrijven dat u bij de politie bent geweest. Of is dat toch niet gebeurd en hebt u er alleen mee gedreigd? Dan zou ik alsnog overwegen deze stap te zetten. Het punt waar u bij de politie waarschijnlijk tegenaan loopt is dat ze vragen om een directe aanklacht van één of meer van de kinderen. En de vraag is of die daarin kunnen of willen meewerken.

In ieder geval hebt u momenteel de situatie, dat alles wat u gedaan hebt om deze zaak aan de kaak te stellen niet al te veel heeft opgeleverd. Het is zelfs zo dat men zich nog meer tegen u lijkt te keren dan tegen uw man. En uw man blijft het van zich afschuiven en men lijkt hem makkelijker te geloven en meer te steunen dan u. Moet u het maar opgeven?

Uw situatie is geen gemakkelijke. Om twee redenen.

1. Uw man zal er alles aan doen om deze beschuldiging van zich te houden. Hij heeft een zondig leven geleid. En hij weet dat hij met veel geconfronteerd wordt als dit echt openbaar komt.  Hij heeft tot hiertoe alles onder de dekmantel weten te houden. Naar buiten toe is hij de nette man. Uit uw schrijven begrijp ik dat hij bluf, dreiging en vormen van chantage gebruikt om u te laten zwijgen. En mensen om zich heen weet hij ook te overtroeven. Tot nog toe heeft hij daarin succes gehad. In die zin ervaart u nu zelf wat uw kinderen wellicht ook ervaren hebben, en waardoor ze tot hiertoe ook weinig naar buiten brengen. U voelt u ongelukkig met de situatie maar weet niet wat u ermee aan moet.

2. De buitenwereld gelooft graag datgene wat het makkelijkste voor haar is. Dat geldt zowel de kerkelijke als de niet-kerkelijke buitenwereld. Het gebeurt vaker dat degene die situaties van incest openbaar wil maken van alles over zich heen krijgt, en dat het haast voelt alsof diegene zelf de boosdoener is. De buitenwereld is kennelijk door het voorkomen en het gedrag van uw man tot nog toe ook overbluft. En u staat alleen.

Wat moet u doen, wat kunt u doen?

a. In ieder geval niet luisteren naar de stemmen die zeggen dat een vrouw moet zwijgen en alles van haar man moet nemen. Niemand mag het kwaad van een ander accepteren en onder de dekmantel houden, zodat het kan voortgaan; een vrouw mag dat van haar man ook niet.

b. Vragen dat iedereen voor u wil bidden? Zeker mag u dat doen. Dat is altijd goed. Maar er mag meer gebeuren.

c. U schrijft, dat het momenteel goed gaat met uw kinderen. Weet u dat zeker? Het kan toch zijn dat ze vanwege de druk die uw man op hen uitoefent doen alsof het maar goed gaat. Slachtoffers van incest zijn geweldige toneelspelers, zeker zolang ze niet op afstand van de dader zijn en die nog dreiging op hen uitoefent.

d. Het kan pas goed gaan met uw kinderen als ze de ruimte hebben om in vertrouwde omgeving over wat er met hen gebeurd is te spreken. Dan kan boven water komen wat voor beschadigingen ze door de incest hebben opgelopen. En hopelijk hoeven ze daar in de toekomst dan geen nare gevolgen van over te houden.

e. Zolang uw man de houding blijft aannemen die hij nu aanneemt: geen berouw, de beschuldigingen wegwuiven, wegbluffen en doen voorkomen alsof niemand hem wat maakt, zou ik er grote moeite mee hebben om de zaak te laten rusten. Onder die houding kan hij niet alleen kwaad uit het verleden verbergen, maar ook uit het heden. Een dader die niet echt geconfronteerd is en de duimschroeven heeft aangedraaid gekregen, heeft in principe nog steeds de ruimte om verder te gaan met zijn verkeerde praktijken.

f. Ik hoop dat u een kerkenraad/predikant hebt, bij wie u kunt aankloppen en die u verder kan helpen. Of anders de huisarts.

God geve u veel kracht om in uw gezin te kunnen staan en om er als moeder voor uw kinderen te kunnen zijn. Hopelijk vindt u, met hulp van anderen, ook de kracht om uw man zoveel tegenwicht te bieden, dat hij zich gestuit weet op de weg van het kwade. Bid ook voor hem dat God hem tot berouw zal brengen en zal brengen tot het gebed om Zijn genade in Christus. Dat zou de grootste zegen zijn.

Ds. A. de Lange, Oldebroek

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
23 reacties
sydneylover
24-03-2011 / 17:28
Wat een heftig verhaal zeg!

In navolging van wat de dominee zegt: het lijkt me dat je dit verhaal kwijt MOET aan iemand die professioneel is en op voldoende afstand staat. Bijvoorbeeld een kerkenraad of dominee, maar ik zit ook te denken aan andere instanties als Meld Misdaad Anoniem of iets dergelijks. Al was het alleen maar om je verhaal kwijt te kunnen. Zeker als je je omgeving helemaal tegen je hebt.
Wat is overigens internet voor dit soort vragen een zegen, het is een hele mooie manier om een heel moeilijke vraag anoniem te kunnen stellen.
1a2b3c
24-03-2011 / 17:33
Een vrouw moet onderworpen zijn aan de man, mag nooit iets van hem zeggen en moet altijd zwijgen, wat er ook gebeurt in je leven. Altijd moet je zelf van alles de schuldige worden (de val)

Wat een afschuwelijke situatie zeg, maar zoals hierboven staat praat de Bijbel niet over de vrouw.
Ezch.18:20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Je hoeft overspel niet te accepteren en in een situatie als deze vraagt God niet van je dat je zwijgt.
Denk aan de veiligheid van je kinderen en laat je niet overbluffen door een uit z'n verband gerukte Bijbeltekst.
Heel veel sterkte en ik zal voor je bidden.

Goed antwoord van de ds.
EVA
24-03-2011 / 17:34
lieve moeder van kostbare kinderen....geef u man aan bij de politie u bent de schakel die er voor kan zorgen dat dit doorbroken wordt (de incest) en al heeft u de hele wereld tegen u GOD is getrouw, Hij zal u nooit in de steek laten, betaal deze prijs voor uw kinderen, deze moeten beschermd worden tegen hun vader. En weet dat uw Hemelse Vader bij u is, Ik ben met je al de dagen, Hij kan en wil uw kracht en steun zijn in deze zware tijd, maar Hij is het ook die u door dit dal zal doorhelpen.
Ps 23 wil ik u meegeven, lees deze, en put er kracht uit!!

Heel veel sterkte toegewenst, Gods zegen u.
Annet76
24-03-2011 / 18:04
Met alle respect, maar deze vraag hoort toch niet zomaar "open" op het refoweb?!
Hier is toch zeker wel per direct andere hulp geboden die noch refoweb, noch, bovenstaand antwoord kan geven?!
Dit begrijp ik echt niet; dit soort vragen horen hier beslist niet thuis, dat gaat me allemaal veel en veel te ver. Refoweb hoort hier in te grijpen en niet "klakkeloos" die vraag plus het antwoord te plaatsen.

Ik begrijp daar werkelijk helemaal niks van.
Samanthi
24-03-2011 / 21:43
Wij gaan voor je bidden hoor, supergoed dat je het voor de kinderen opneeemt, ga naar de politie zo snel mogelijk.
Jij bent niet fout maar je man!!!
johan11213
24-03-2011 / 21:51
Beste vragensteller,

Wat doet het pijn om dit te lezen, wat een machtsmisbruik. Een situatie waar je man zelfs geen schaamte meer lijkt te hebben voor de daden die hij uitvoert. Houdt er rekening mee dat je kinderen hierover niet durven spreken, die voelen zich vaak zelf schuldig en de dader. Zoek daarom een geschikt moment om dit met elk van de betreffende kind(eren) afzonderlijk te bespreken. Mogelijk zwijgen ze ook onder bedrijging en willen ze niet dat je hulp zal zoeken. Maar dit moet gestopt worden, anders kunnen zijn daden zelfs toenemen gezien hij zijn geweten dicht schroeit. Ik zal voor je bidden.

Versta Gods Woord niet verkeerd, als een man zijn macht misbruikt is hij van zijn plaats af. Een man moet zijn gezin dienen zoals Christus de gemeente dient als het Hoofd van Zijn bruid.

@Annet76
Probeer te begrijpen dat deze problemen niet zomaar zijn op te lossen. Met de suggestie dat er 'direct' andere hulp geboden moet worden geef je aan dat de oplossing hier snel is te bieden. Natuurlijk is hier hulp nodig, maar vergeet niet dat de zondaar (het beest) in kwestie zich niet zomaar gewonnen geeft. Een listige slang die zich aan de macht van de satan en zijn eigen onlusten heeft overgeven, geeft zich niet zomaar over!
Op dit gebiedt wordt er veel onder de dekmantel gehouden. Door dit 'open' op refoweb te plaatsen kan de taboe worden doorbroken voor situaties waar dergelijke praktijken uit angst worden verzwegen. Dergelijke praktijken 'belonen' met stilzwijgen (niet plaatsen op refoweb) geeft aan andere slachtoffers het beeld dat dit nauwelijks voorkomt en geen moed om ermee voor de dag te komen. Zouden we de praktijk van het leven verzwijgen en ons mooier voor moeten doen dan we zijn? We moeten ons zorgen maken om de gebroken gezinnen die de moed niet kunnen opbrengen om hiermee voor de dag te komen.
sydneylover
24-03-2011 / 22:06
@Annet76

Als deze vraag volgens jou niet op Refoweb thuishoort, waar zou deze vrouw er dan wél mee terecht kunnen?
Vergeet niet dat juist een anoniem medium dat in eerste instantie niet terugpraat juist heel erg geschikt is voor onderwerpen die buitengewoon moeilijk liggen.
En natuurlijk mag Refoweb zich het recht voorbehouden om vragen niet te plaatsen, echter ik vermoed dat er (helaas!) meer gevallen zijn zoals deze vrouw beschrijft. Het kan anderen op het idee brengen ook hulp te zoeken of vragen te stellen.
Ankie1975
24-03-2011 / 23:07
Beste vragenstelster,
Vreselijk zo'n verhaal. Wat zal jij teleurgesteld zijn in je man, wat een verdriet moet dit zijn dat dit binnen jouw gezin gebeurd is. Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt over het zwijgen van de vrouw. Het gaat erom dat wij de man onderdanig moeten zijn en niet over hem moeten gaan heersen. Er zijn natuurlijk situaties waarbij je je voor je eigen veiligheid of de veiligheid van je kinderen bij hem weg moet gaan. Jij hebt ook de verantwoordelijkheid voor je kinderen. Ze zijn totaal afhankelijk van jou. Wil jij hen blootstellen aan nog meer misbruik? Hoe denk je dat Jezus hierover zou raadgeven? Ik denk niet dat Hij verlangt dat jij je kinderen in deze situatie laat, zeker nu je man niet eens spijt betuigt, maar eigenlijk aangeeft gewoon door te kunnen gaan, omdat niemand zou geloven dat hij dat zou doen. Ik weet niet of jouw man kerkelijk is (christelijk zou ik me in zijn geval niet eens in de mond durven nemen, want een wedergeboren christen doet zoiets echt niet ), maar dat hij überhaupt nog een kerk van binnen durft te bekijken! Hij zou zich zijn ogen uit zijn hoofd moeten schamen. Wat is hij zijn verantwoording als echtgenoot en vader slecht nagekomen. En wat betreft je familie, ook zij moeten zich schamen om partij te kiezen voor je man en jou erop te wijzen dat je moet zwijgen. Dit moet niet alleen in de kerk aangekaart worden, maar zeker ook bij de politie. Dit is gewoon een strafbaar feit, waar jouw man voor veroordeeld moet worden. Heel erg jammer dat jouw familie zo reageerd, maar als zij geen begrip kunnen opbrengen en jou hierom verachten (spreken we trouwens bij je familie over christenen?) zou ik het contact voorlopig verbreken en bouw met je kinderen ergens anders een nieuw bestaan op. Als je man later wel spijt betuigd en jij daarvan overtuigd bent en hij zich bekeerd heeft van zijn zondige gedrag zou je eventueel nog over een voortgang van je huwelijk kunnen nadenken. Dit hangt toch ook wel een beetje af van de ernst van de incest of dit nog een optie is.
Ankie1975
24-03-2011 / 23:08
Nee het is niet raar om zoveel mogelijk mensen om gebed te vragen.. het is het beste wat je op dit moment kunt doen.
janvanverweg
25-03-2011 / 02:50
misschien kan je een klein mp3 spelertje kopen waarmee je geluid kan opnemen.
als je je zelf leert omdat verborgen in te schakelen, dan kan je mischien zo'n bluf sessie van je man opnemen. hiermee wordt jouw verhaal een stuk aannmeleijker en prik je door de schone schijn ballon van je man heen.
Pol
25-03-2011 / 07:03
Heel, heel, veel sterkte.... ga in Gods Kracht naar de politie. De Heere is bij je en zal je hierin zegenen hoe moeilijk het ook is. Wij zullen voor je bidden!
kneusi
25-03-2011 / 08:43
vragensteller ,doe niets tegen je eigen geweten in!van jou verhaal zijn er heel veel,degene die naar de politie durven gaan,kunnen vroeg of laat, enorme lawines van mensen verwachten ,die eerst VOOR je waren,maar later......daar is de politie van op de hoogte!Bovenstaande ds. geeft u goede raad, maar alle ds's zijn niet hetzelfde...Als u echt een ds. NAAST u hebt staan,zal hij u tot hand en voet zijn.U in veiligheid brengen met uw kinderen,of de man de deur ontzeggen......hopenlijk krijgt uw man spijt!De kinderen zijn nu belangrijk! Hopenlijk krijgt u wat"" lotgenoten""op uw pad, om alle voor en tegen te bespreken.......De beste verstaander is degene die het zelf heeft meegemaakt......u doet een walchelijke ervaring op,om straks er te "zijn""voor een ander!We hebben elkaar nodig! maar...vest op prinsen geen betrouwen......De Heere beschaamd NOOIT!ik wens u ps.43 toe. van harte! [u kunt lotgenoot op internet!lezen, dezelfde ellende als u,door verziekte eigenliefde man!]Het zou een wonder zijn als de man spijt krijgt.....Toch hoop ik dat voor u en de kinderen en wens u veel gebeden toe.
Willemieke
25-03-2011 / 10:29
We bidden voor je! Maar ook voor je man. 'Het geloof is een stok om op te steunen, niet om een ander mee te slaan.'
mariankie
25-03-2011 / 10:35
Lieve mevrouw,
Ik heb precies dezelfde situatie meegemaakt en begrijp in welke moeilijke spagaat u zich bevind....U hebt echt dringend hulp nodig om met deze moeilijke problematiek om te gaan...
Als u vertrouwelijk van gedachten wilt wisselen met mij mag u via refoweb mijn a-mail adres opvragen.Veel sterkte en de nabijheid van de Heere toegebeden voor u en uw kinderen.
Annet76
25-03-2011 / 10:37
“Als deze vraag volgens jou niet op Refoweb thuishoort, waar zou deze vrouw er dan wél mee terecht kunnen?”

Refoweb behoort dit soort vragen rechtstreeks te beantwoorden, en niet openbaar voor het oog van alles en iedereen.

Als de problematiek, zoals beschreven, werkelijk zulke ernstige vormen aanneemt, dan staat haar nog maar één ding te doen, namelijk: haar koffers pakken en samen met de kinderen vertrekken!

Niks opnemen van gesprekken, niks tweede kans, niks politie inschakelen, wat een kolde; het is allemaal bijzaak. Je hebt nog maar één ding te doen, namelijk: wegwezen daar ter bescherming van weerloze kinderen! Hoe is het mogelijk dat je daar ook maar 2 seconden over hoeft na te denken. Daarom begrijp ik niets van de vraag en nog minder van het feit dat refoweb hier zo in lijkt mee te gaan.
elbert
25-03-2011 / 11:21
Beste mevrouw,
heel moedig dat u stappen zet om iets aan deze situatie te doen. Dat moet ook, want deze situatie kan en mag niet voortduren: de incest MOET stoppen. Zoek daarom hulp: bij hulpverleners, politie, huisarts, ambtsdragers. Laat u niet tegenhouden door tegenstemmen van uw man of uit de familie terwijl u weet wat er aan de hand is, ook al is dat moeilijk. Zwijg niet! Want als u zwijgt, blijft deze situatie voortduren en blijven uw kinderen en uzelf slachtoffer. Doe hen en uzelf dat niet aan, zoek daarom hulp: voor uw kinderen, voor uzelf en voor uw man.
Heel veel sterkte en wijsheid toegebeden.
1a2b3c
25-03-2011 / 11:24
Ja natuurlijk moet ze daar weg, ze had er al lang weg moeten zijn maar dat sluit de politie niet uit.
Ze laat zich leiden door verkeerd toegepaste en uit zijn verband gehaalde Bijbelteksten, niet zo gek dat je dan op refoweb terecht komt.
Bovendien vraagt deze mevrouw om gebed van iedereen, mooi dat dit kan via refoweb!

Willemieke: 'Het geloof is een stok om op te steunen, niet om een ander mee te slaan.'

Het geloof is hét middel om tot Jezus te komen en op Hem mogen we steunen.
Cloudsadmirer
25-03-2011 / 15:34
Annet76,

"Je hebt nog maar één ding te doen, namelijk: wegwezen daar ter bescherming van weerloze kinderen! Hoe is het mogelijk dat je daar ook maar 2 seconden over hoeft na te denken. Daarom begrijp ik niets van de vraag "

Ik begrijp anderen ook niet altijd en hun keuzes, dat komt omdat iedereen verschillend is. Misschien moet je zoiets eerst hebben meegemaakt voordat je er iets van kan begrijpen? Bovendien denk ik niet dat de vraagsteller ermee geholpen is dat je dit soort uitspraken doet, eerder zal je haar nog een schuldgevoel aanpraten.
kneusi
25-03-2011 / 16:43
vragensteller, u vraagt ''gebed''. dat is terecht hoor! trek het je niet aan dat je vraag niet op refoweb thuishoort!Je hebt al lawines genoeg..........je bent voor je kinderen opgekomen,hebt gedaan wat je moest doen.
naam
25-03-2011 / 17:07
Ik heb hier geen woorden voor...
Ik denk dat u contact moetz zoeken met Mariankie, dat is een ervaringsdeskundige.
Heel, heel veel sterkte, ik hoop dát u wat gaat doen. Laat dit niet doorgaan! Wij zullen ook voor u bidden! Wanneer u de situatie niet meer dragen kunt; God is er om u te steunen en te dragen!

Terug in de tijd

Aan Marijke Rots. Twee jaar geleden heb ik mijn vriend leren kennen, zijn verloofd en hopen dit jaar te gaan trouwen! We...
geen reacties
24-03-2020
Ik vroeg me af waar de gewoonte vandaan komt dat predikanten van de Ned. herv. kerk in toga, bef en baret in diensten vo...
geen reacties
24-03-2003
Aan ds. Oorschot, n.a.v. uw antwoord over de offerdienst. Bedankt daarvoor. Toch vroeg ik mij nog wel af, er zullen bi...
1 reactie
26-03-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering