Artikelen met tag

martelaar

Vraagt God van ons dat we voor Hem willen sterven? Ik las in een artikel dat je pas echt christen bent als je God niet v...
8 reacties
02-05-2016
Is Polycarpus van Smyrna dezelfde als de engel van Smyrna uit Openbaring 2?
geen reacties
04-12-2015
Ik heb een vraag over het duizendjarig rijk. Er staat in openb. 20:4: “En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren ...
geen reacties
21-10-2014
Wat is de visie van de reformatorische kerken op het martelaarschap? Ik weet dat heiligen niet als zodanig erkend worden...
geen reacties
16-05-2014
De vrienden van Daniel beleden God hartelijk, ook al stond de doodstraf er op. Er zijn ook veel verhalen bekend uit de t...
1 reactie
09-11-2012
Recent las ik een boek waarin werd gesteld dat christenen niet voor de leeuwen zijn gegooid ten tijde van de christenver...
2 reacties
24-07-2012
Ik las in het dagboek "Leven en Licht 2012" van vrijdag 16 maart een gedeelte van ds C. Harinck over het lijden van Chri...
2 reacties
24-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering