Zone Gods

Ds. W. C. Meeuse / 1 reactie

20-10-2011, 11:39

Vraag

Waarom wordt de Heere Jezus in de Bijbel wel heel vaak aangeduid als de Zone Gods, maar in veel mindere mate als God de Zoon?

Antwoord

Jezus is de Zoon van God. Tegelijk is Hij God: we belijden de Drie-eenheid van God, zoals onder woorden gebracht in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Ik denk niet dat we dan moeten gaan vragen waarom dit laatste minder in de Bijbel staat. In de Bijbel gaat het erom dat we geloven in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heere. De Godheid van Jezus was tijdens Zijn omwandeling op aarde vaak verborgen achter Zijn mensheid. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is ons in alles gelijk geworden. Zonder zonde en zonder te zondigen. In de Bijbel wordt Hij ons getoond als de Middelaar, die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood om de last van de toorn van God tegen de zonde te dragen. Tegelijk waarachtig mens en tegelijk waarachtig God (zondag 3). God de Zoon, dat is Jezus. dat is Gods Zoon. Het gaat er maar om dat we Hem leren kennen als onze persoonlijke Zaligmaker, Die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en tot een volkomen verlossing. Lees zondag 6 er maar eens op na.

Met vriendelijke groeten,
Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidJezus
1 reactie
plderoos
20-10-2011 / 12:30
Hij hoeft ook niet als God de Zoon te worden aangeduid.

De zoon van een olifant is een olifant, de zoon van een mens is mens, en de zoon van God is God. Dus als er geschreven staat dat de Heilige Geest over maria zou komen en dat zij dan een zoon zou baren is Jezus dus mens, want de zoon van een mens, en Hij is God, want de zoon van God.

Terug in de tijd

Ik (meisje) heb een vraag over haargroei. Ik lees op internet tegengestelde beweringen. Is het zo dat van scheren je haa...
geen reacties
20-10-2010
Is er ook een wat minder agressieve vorm van antidepressiva, die niet zoveel bijwerkingen heeft en waar je niet aan gewe...
2 reacties
20-10-2012
Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn moeder is psychisch ziek en slaat me. Ik heb hulp gevraagd en heb daar nu weer spijt...
geen reacties
20-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering