Verschil binnen de CGK-gemeenten

Ds. M.A. Kempeneers / 4 reacties

20-10-2010, 13:16

Vraag

Ik heb verschillende vragen en antwoorden gelezen over het verschil tussen de CGK en de GKV, maar ik merk dat er binnen de CGK ook kleine tot grote verschillen zijn. Zo werkt de CGK-gemeente waarin ik zit regelmatig samen met de GKV en de NGK. Op de site van het Reformatorisch Dagblad las ik echter een artikel van een CGK-dominee die het totaal niet vond kunnen dat de CGK samenwerkt met deze kerkverbanden. Maar God wil toch juist saamhorigheid in plaats van verdeeldheid? Waarom moeten wij als kerken altijd bij het minste of geringste verschil weer een nieuwe kerk oprichten? In IJmuiden en in meerdere plaatsen staat een samengevoegde CGK-NGK kerk. Geven deze kerken juist niet het goede voorbeeld? Zo zouden de (Oud) Ger.Gem (in Ned.) ook allemaal samen kunnen gaan. Ik snap dat de vraag een beetje onduidelijk is, dus vandaar even samengevat: 1. Wat is het verschil binnen de CGK-gemeenten? 2. Waarom is er zoveel verdeeldheid? 3. Kunnen de kerken niet met elkaar fuseren om verdeeldheid tegen te gaan? Ik hoop dat u deze vragen kunt beantwoorden.

Antwoord

Ik zal niet al te diep op de vragen ingaan, omdat dit eigenlijk niet de plaats is om dat te doen. De bespreking van kerkelijke verschillen dient een plaats te hebben op de kerkelijke vergaderingen. Daar moet immers ook de weg gevonden worden om uit die verdeeldheid te komen. De verschillen hebben alles te maken met het verstaan van de Schrift voor de praktijk van leer en leven. Volgens de ene flank is de andere wereldgelijkvormig en oppervlakkig, terwijl de andere flank die ander juist weer starheid en zelfgenoegzaamheid verwijt. De verschillen hebben te maken met de prediking. Te veel of te weinig separerend. Te veel of te weinig bevindelijk enzovoorts.

Het heeft te maken met het staan in deze wereld. De één wil meer contact met de wereld en past zich in veel dingen aan de wereld aan, terwijl de ander zich juist distantieert van de wereld en meer het isolement zoekt. En al die verschillen worden alleen maar groter door de andere bijbelvertalingen die men gebruikt, de kleding die men (niet) draagt enz.

Ik zie de verdeeldheid alleen maar toenemen. Juist omdat de verschillen wezenlijk geworden zijn. Vroeger waren de verschillen binnen de CGK veel minder. In de leer was iedereen voluit gereformeerd. Dat is nu niet meer zo. Bijbelse begrippen als verkiezing, doodsstaat van de mens, wedergeboorte, geloof, bekering, heiligmaking etc worden in de kerken soms totaal verschillend benaderd en uitgelegd. Ook het verschil in gemeentebeschouwing is zo groot als dag en nacht. Veel gemeenten hebben zich daarin door de evangelische beweging laten beïnvloeden.

Ik zou -helaas!- nog wel een poosje door kunnen gaan. Het maakt mij alleen maar verdrietig en somber. Want wij lossen de verschillen niet meer op. En een fusie zoals je voorstelt, is echt een utopie. Die gedachte gaat voorbij aan de (soms wezenlijke) verschillen die er zijn. En ook aan de voorzegging in de Schrift dat die er altijd zullen zijn. Al vanaf de tijd van de apostelen is er gestreden. Daaruit zijn belijdenissen geboren. Maar als de kerken die belijdenissen nu weer gaan loslaten of als ze niet meer functioneren, dan zijn ze gedoemd om het hele proces over te gaan doen.

Wij zijn kerk buiten het paradijs. Daar heerst de verdeeldheid en de onvrede. En dat is zonde, laat dat duidelijk zijn. Ik praat het echt niet goed. Maar de anti-christelijke machten maken zich sterk om verdeeldheid en verwarring te zaaien. De Heere Jezus zegt in Markus 13:22: “Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.”

En alleen de Heere kan bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort. Laten we daarom bidden. En trouw blijven aan de Schrift en de belijdenis.

Met vriendelijke groet,
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Christelijk Gereformeerde Kerken
4 reacties
Catherine
20-10-2010 / 13:19
Christenen onderling gaat vaak al niet, laat staan hele gemeentes ! Het kan soms om kleine, maar o zo belangrijke verschillen gaan !
10249
20-10-2010 / 13:49
Wat een duidelijke beschrijving van het ontstaan van kerkelijke verdeeldheid.
Gjkh51
21-10-2010 / 18:13
Dit is allemaal wel mooi gezegd maar ik denk dan weer: waar een wil is, is een weg. Kijk dat er verdeeldheid ontstaat is jammer maar oke. maar dat er mensen zijn die zeggen dat verbanden niet samen moeten werken vind ik echt absurd. Juist deze kerken proberen de verdeeldheid tegen te gaan. Ik vind het erg jammer dat er in Nederland zo veel verschillende kerken zijn. In Duitsland hebben ze toch ook niet zoveel kerken, en Duitsland heeft toch echt wel veel meer inwoners. Dus het kan wel. Maar ja nu de wil nog om verdeeldheid tegen te gaan.
dijna61
22-10-2010 / 21:45
Het kan nog absurder. Ergens in onze kleine land is een chr. geref. kerk die, jaren geleden al weer, uiteen gevallen is toen ontstonden er twee groepen die daarna om de beurt hun diensten hielden in het zelfde kerkgebouw. En ze kunnen nog steeds niet samen door die ene deur. Dit is toch echt een aanfluiting voor de wereld. Dit is voor mij onbegrijpelijk, niet uit te leggen!
Veel verschillen gaan om uiterlijkheden en liturgie en worden door sommige mensen op de spits gedreven. Dan gaat het dus niet meer om het evangelie van genade, maar om het gelijk van mensen. En zo gaat het vaak!
Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. In veel plaatsen werken cgk en gkv bijv. samen en is er al kanselruil en zo worden gemeenten langzaam samengevoegd.
Wij leven immers uit hetzeldfe evangelie en hebben allemaal dezelfde genade nodig. En wanneer je de genade en de liefde van de Vader echt ontdekt hebt, dan maak je je niet meer druk om allerlei bijkomstigheden, dan wil je elkaar de ruimte geven. Je bent alleen maar blij en ontzetend dankbaar dat je gered bent terwijl je dat totaal niet verdient hebt.
Dat is verwondering!

Terug in de tijd

Hoe kan het als God gebiedt in de wet: Gij zult niet doodslaan, dat Hij het volk van Israël wel toestemming geeft om zov...
geen reacties
20-10-2003
In het laatste gedeelte van Markus 10 wordt de geschiedenis van Bartimeüs beschreven. Het valt me op dat de HSV in vers ...
geen reacties
20-10-2014
In deze link is een vraag gesteld waar ik een vervolgvraag op wil stellen: Is het oneerbiedig om preken te luisteren op ...
3 reacties
20-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering