Gods wil doen

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

12-10-2011, 12:03

Vraag

Wat betekent nu praktisch en bijbels "Gods wil doen"?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Ik proef in deze vraag een stuk verwarring. Je moet Gods wil doen, maar de Bijbel is een dik boek en hoe moet je het in de dagelijkse praktijk doen? Er worden zoveel antwoorden op gegeven dat je het niet meer weet. In bepaalde reformatorische kringen behoren sommige dingen wel tot het christelijk leven terwijl dat in evangelisch georiënteerde mensen weer om andere dingen gaat.

Laat ik beginnen met te zeggen dat de Bijbel veel algemene richtlijnen bevat. De boeken van Mozes bevatten behalve wetten voor de offerdienst en de feesten ook wel praktische zaken. Zie bijv. Ex. 21-23; Lev. 19, 20; Deut. 20-25.

De profeet Micha houdt Israël dit ene voor: Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is: en wat eist de HEERE van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God (6:8). Drie dingen dus, die ook algemeen worden gesteld. Daar mogen we elke dag persoonlijk invulling aan geven. Wat God wil is: Recht doen aan Gods geboden en aan de mensen. En dat gebeurt alleen wanneer we ootmoedig leren wandelen met Hem. Dan zullen we iedere morgen vragen om zo te leven dat we in geweten het goede doen voor God. 

De Joden vroegen eens: Wat zullen we doen opdat wij de werken Gods mogen werken? De Heere Jezus gaf toen dit antwoord in Joh. 6:29. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. Gods wil kunnen we dus alleen maar doen vanuit een waar geloof in Christus. Geloven in Christus als Degene die ons leven verzoent met God en ons heiligt. Dat is het werk van God, dat dan in ons leven zal uitgewerkt worden. Wanneer we de Heere Jezus mogen kennen als onze Borg en Zaligmaker dan zal vanzelf ook de wil komen om ons leven naar Zijn wil in te richten. Bekend is de Engelse afkoring WWJD. Wat zou Jezus doen (in dit geval)? Wie biddend dicht bij de Hem leeft zal steeds meer Zijn levensstijl volgen. Dan wordt ons leven door Hem gestempeld en geheiligd. Paulus bidt in Ef. 3: 17 dat Christus door het geloof in de harten zal wonen en we in de liefde geworteld en gegrond zullen zijn.

Paulus schrijft in1 Thess. 4:3: Dit is de wil van God: uw heiligmaking/heiliging. Uit het vervolg blijkt dat hij het oog heeft op onreinheid en bedrieglijk gedrag. Christus en de apostelen geven algemene richtlijnen, bijv. in de bergrede (Matt.5-7), Rom.12-14, Gal. 5:16-26, Ef. 5 en 6, Filipp. 3:17- 4:9, Kol. 3, 1 Tim. 6, Hebr.13.

Het is dus niet zo dat we in de Bijbel voor ieder geval een concrete aanwijzing vinden hoe we hebben te leven. Het gaat meer om een handelen vanuit een mentaliteit die zich door de Bijbel en door de Heilige Geest laat leiden. Wie dagelijks in de Bijbel leest zal zich door de Heilige Geest die gestalte van het hart eigen mogen maken. Het gaat dan om gewone dingen: vriendelijkheid, meeleven, rekening houden met anderen, verdraagzaamheid, zorgzaamheid, matigheid, (seksuele) reinheid e.d. In Gal.5: 22 noemt Paulus verschillende aspecten van de vrucht van de Geest.

Samengevat: bid iedere dag: Leer mij naar Uw wil te handelen, ‘k zal dan in Uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, o Heere, en voeg het samen tot de vrees van uw Naam in de praktijk van vandaag.

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Gods wilheiliging
geen reacties

Terug in de tijd

Ik worstel al jarenlang met bepaalde geloofsvragen. Ik kom uit een gemeente waar de nadruk sterk ligt op het eenzijdige ...
4 reacties
13-10-2016
Een tampon invoeren ook met ontspannen lukt mij niet. Als ik hem erin duw, gaat die op een gegeven moment niet verder en...
geen reacties
12-10-2006
Ik doe mijn hele leven al aan zelfbevrediging. Als klein kind deed ik het al, hoewel ik toen niet wist dat het met seksu...
3 reacties
12-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering