Verloren Adamskinderen

Ds. J. van Rossem / 6 reacties

05-09-2011, 09:21

Vraag

Onze dominee noemt Gods kinderen in de preek nog steeds "verloren Adamskinderen?" Maar ze zijn toch gered?! Het zijn nu toch christenen! Bij ons in de gemeente worden Gods kinderen in de preek meestal ook "Sionieten" genoemd (ware Sionieten, ellendige Sionieten, bekommerde Sionieten, arme Sionieten, enz.). In de Bijbel kom ik die naam nergens tegen. Hoe zit dat?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag. Naar het mij voorkomt wil jullie dominee waarschijnlijk zeggen wat en wie Gods kinderen in zichzelf zijn. Van zichzelf zijn ze, ook na ontvangen genade, zondige mensenkinderen. Daar kwamen ze ook achter toen de Heere in hun leven kwam. Dat zullen ze ook nooit meer vergeten. Wie door de Heere gered is zal zijn hele leven zich blijvend herinneren uit welke nood hij is gered, opdat het wonder van genade al maar groter wordt. Een Engelse dominee noemde zichzelf een geredde zondaar. Dat hij juist als zondaar was gered, was voor hem een eeuwig wonder. Dat hij zich zondaar bleef noemen, maar dan wel een geredde zondaar, was om de heerlijkheid van Gods genade te benadrukken.

De apostel Paulus kwam, na zijn bekering, van zichzelf niet verder dan zich een ellendig mens te noemen (Romeinen 7:24). En als zodanig kon hij het niet bergijpen dat de Heere naar hem omzag. Hoe meer hij zich herinnerde wie hij was, hoe groter hem het wonder van de genade van de Heere werd. De herinnering aan hun zonden blijft levenslang bij hen, opdat ze niet groot van zichzelf, maar wel groot van de Heere zouden denken. Het is de les van de Heere van de Heere Jezus die Hij aan Johannes leerde: Hij moet wassen, ik moet minder worden.

Gods kinderen worden ook Sionieten genoemd. Letterlijk komt de uitdrukking in de Bijbel niet voor, maar de zaak waar het om gaat wel. Bedoeld wordt dat Gods kinderen uit Sion worden bekeerd om eens in Sion te zijn. Deze uitdrukking is daarom niet verkeerd.

Mag jij je door genade een geredde zondaar weten? Dan kun je het niet begrijpen dat de Heere jou, als een zondig mens, gegrepen heeft. Dat zal je heel je leven bij blijven.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

verloren
6 reacties
TJH
05-09-2011 / 09:48
In zichzelf ellendig, maar door de genade van God mag Paulus ook zeggen: Paulus ,een dienstknecht van Jezus Christus! Van ons zelf mogen we klein denken, maar van God moeten we heel groot denken. Alleen in Hem, de Heere Jezus zijn wij rechtvaardig voor God.
1a2b3c
05-09-2011 / 12:36
Na het "ik ellendig mens" vervolgd Paulus: Rom.7:25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.
Dan gaat hij in hoofdstuk 8 uitleggen hoe hij door de kracht van de Heilige Geest mag en kan leven.
En zo kan hij tot de uitspraak komen: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Gelovigen leven niet meer voor zichzelf (als het goed is) maar offeren hun leven aan Hem. 1Pet.2.

Paulus blijft niet hangen rondom de wedergeboorte en wie hij in zichzelf is: Fil.3: Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Gelovigen vergeten niet waar ze vandaan komen maar moeten daar niet blijven hangen: (vergetend wat achter is ...)
Ellendig, bekommert en arm zijn ze als ze het van zichzelf verwachten, maar in Hem zijn ze meer dan overwinnaars.
Als je Jezus hebt dan heb je alles en hoe minder je dan van jezelf hebt (denkt te hebben) des te meer plaats is er voor Hem.
Als iemand door het geloof in Jezus een kind van God is geworden is hij geen verloren adamskind meer. Rom.8 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
Het klinkt misschien wel nederig maar Bijbels is het niet!
dijna61
05-09-2011 / 12:53
Als de gemeente het eigendom van Christus is dan mag die ook aangesproken worden als: Gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Race406
05-09-2011 / 15:19
"Bedoeld wordt dat Gods kinderen uit Sion worden bekeerd om eens in Sion te zijn"

Het wordt er weer (!!!!) niet makkelijker op met dit soort termen.......
adj106
05-09-2011 / 17:31
Volgens mij worden de gelovigen in de brieven aangesproken met "heiligen". In Christus zijn we geschapen om heilig en onberispelijk te zijn. Zo ziet God de gelovige ook omdat Hij naar Zijn Zoon kijkt die een rechtvaardige is.
Dus deze term is niet in de bijbel terug te vinden en daarmee onbijbels.
zwaluw
05-09-2011 / 22:13
Een helder antwoord van de ds.
Let even op het gezichtspunt voor deze benamingen, dat voorkomt een onnodige discussie.
Het gaat erover hoe een kind van God zichzelf blijft zien, hoe die worstelt met de oude mens tot zijn stervensuur (en dan is de dood een afsterven van de zonde en een doorgang in het eeuwige leven). De andere kant is even waar: God ziet Zijn kind als een rechtvaardige in Christus. Dat is de nieuwe mens, vanaf de wedergeboorte.

En persoonlijk: wat ben ik blij dat er juist genade is voor ellendigen... Ja, ook na ontvangen genade. Steeds ervaar ik weer dat ik het niet vast kan houden en het opnieuw verzondig. Maar Hij wil ook telkens weer verzekeren van Zijn onwankelbare trouw en hartelijke liefde... En zo is het een levenslang bedelaarsleven hier op aarde en straks de volkomen verlossing tot in eeuwigheid! Soli Deo Gloria.

Terug in de tijd

Geachte ds. Heikamp. Met instemming heb ik uw antwoord gelezen op de vraag “Er moet iets gebeuren in het leven van een m...
geen reacties
05-09-2019
Sinds drie maanden heb ik verkering. Ik weet dat het fout is maar we hebben al geslachtsgemeenschap gehad. Mijn vriend b...
geen reacties
05-09-2009
Wat wordt bedoeld met mannen die met hoeren slapen, ze zullen samen een zijn? Is dat niet omdat die hoeren in die tijd t...
geen reacties
05-09-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering