Polygamie in het O.T.

Kand. G.A. van Ginkel / 3 reacties

20-07-2011, 12:06

Vraag

Ik ben nu een boek aan het lezen over het leven van koning David. Tijdens het lezen van dit boek komen er allerlei vragen naar boven: 1. Hoe kan het dat mannen in het Oude Testament meerdere vrouwen en bijvrouwen hadden? David doet het met de één na de ander. Waarom mag dit nu niet meer? Dan zouden er misschien minder mensen vreemd gaan. 2. Er werd flink gemoord, geroofd en vernield en dit alles in de naam van de God van Israël. Is dit allemaal gerechtvaardigd? Waarom moest het ene na het andere volk uitgeroeid worden en konden mensen niet gewoon in vrede met elkaar leven? Ik vind deze dingen erg moeilijk te rijmen met één van de geboden: gij zult niet doden.


Antwoord

Polygamie is een vreemd verschijnsel in het Woord van God. Enerzijds zegt de Schrift: "Iedere man zal zijn eigen vrouw hebben" (Door de apostel Paulus onderstreept, in zijn referaat over voorwaarden voor het ambt.). Anderzijds vertelt diezelfde Heilige Schrift ons over kinderen van God (zoals Abraham, Jacob en David) die meerdere (bij)vrouwen hadden. Hetgeen overigens meer dan eens tot grote spanningen leidde! (Sara en Hagar; Lea en Rachel; Hanna en Peninna...) Wie verlangt naar terugkeer van die oude tijden, moet zich hiervan terdege bewust zijn... Salomo, met al z’n wijsheid, spant de kroon in de dwaasheid van de veelwijverij. Onbegrijpelijk... voor wie z’n hart niet kent. We stellen vast: het hebben van (slechts) een vrouw is de regel - de uitdrukkelijke wil van God. Het hebben van meerdere vrouwen wordt toegestaan of althans niet radicaal bestraft. Hier blijft een bepaalde raadselachtigheid.
 
De enorme 'slachtpartijen'in het Oude Testament, kun je alleen maar plaatsen tegen de achtergrond van de trouw van God aan Zijn verbondsvolk en de gedachte dat er ruim baan moet zijn voor de komst van de Messias. Al wat Zijn komst in de weg staat moet wijken! Vergis je niet: satan mobiliseert alles om het volk van God te vernietigen en de komst van Christus (de vervulling van de belofte) te verhinderen! Maar - moet het dan zo? Nu, naar mijn verzondigde gedachten moet alles anders en doet God het altijd verkeerd. Totdat ik lees en versta: Al Mijn gedachten zijn hoger dan de jouwe! (Jes.55) Ik zou graag belijden en onderstrepen dat God rechtvaardig is en rechtvaardig handelt, ook al begrijp ik er niets van. Dat vraagt om overgave. Daarbij zijn we bij de kern van het geloof! Bid daar om! Overgave, door de Geest. Temidden van alle ongerijmdheid: God is goed en recht!
 
Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

Oude Testamentpolygamie
3 reacties
1a2b3c
20-07-2011 / 12:34
David doet het met de één na de ander. Waarom mag dit nu niet meer? Dan zouden er misschien minder mensen vreemd gaan.

Het klinkt me in de oren of het je spijt dat dit nu niet meer 'mag', nogal vrouwonvriendelijk eigenlijk.
Alsof een vrouw zich er beter bij zou voelen als ze één van de meerdere vrouwen is, dan wanneer de man man vreemdgaat.
Dan is het eigenlijk alleen maar 'legaal' vreemdgaan. Ik zou van harte bedanken voor 'de eer', één of niets!
plderoos
20-07-2011 / 12:57
het is allemaal nog niet zo moeilijk hoor. In de wetten van Mozes (Genesis 1:1 t/m Deuteronomium 34:12) Staat wat God wíl, en dan nog zó dat hij rekening houdt met de in zonden gevallen mens. Hij schrijft bijvoorbeeld voor dat als je je vrouw wilt verlaten dat je haar dan een scheidbrief moet geven (Deut.24:1-3), maar, zegt Jezus, dit is van den beginne niet zo geweest. (Math.19:8) Het feit dat er iets zo en zo gebeurd, wil dus nog niet zeggen dat het zo móet. Nu schrijft God bij de schepping al voor dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen. Let op, dit staat in de wet! God schiep voor de man ook één vrouw, geen 24, staat ook in de wet. Volgens God's wet behoort elke man dus één vrouw te hebben. Dat David, Salomo en meer dat aan hun laars lapten (waarschijnlijk om politieke redenen) tolereerde God slechts om de hardheid van ons hart, NIET omdat Hij het wel best vond.

Dat die volken moesten worden uitgeroeid was inderdaad omdat ze de komst van de messias zouden willen gaan voorkomen, maar ook gewoon omdat de maat van hun zonden vol was. (genesis 15:16) En dat staat beschreven zodat wij daar weer van leren, Paulus zegt dat ergens, "al wat tevoren geschreven is, is tevoren tot onze onderrichting geschreven", en wel "om onze hoop vast te houden". Nou, als God ze dan voorspelt dat als ze die volken niet uitroeien, omdat de maat van hun zonde vol was, dat ze dan altijd in strijd zullen zijn, En we zien dat dat ook werkelijk gebeurd, dan kunnen we er ook op vertrouwen dat als de maat van de zonden van heel de wereld vol is, én als het getal der gelovigen zijn eindstand bereikt heeft, dat Hij dan weer zal komen om rechtvaardig te oordelen. In Zijn geval zijn prestaties uit het verleden wél een garantie voor de toekomst!
gijsbert
20-07-2011 / 21:20
even een korte reactie hierop.
1. volken werden uitgeroeid omdat men in de grootste sexuele zonden leefden, kinderoffers die er gebracht werden. door de sexuele zonden waren er veel soorten ziektes. om geen zo min mogelijk ziektes te verspreiden werd er deze oorog gevoerd. daarnaast is het zo als al deze volken in leven blijven zo het voor israel heel makkelijk worden om deze ook over te nemen. in richteren 3 word israel hier ook tegen bestrafd.

als je leest dat de gibeonieten een verbond sluiten door een list. wat de andere volken ook hadden kunnen doen. maar ze deden het niet en de HEERE verstokte hun hard. Jozua 11:20. aan het begin van dit hoofstuk. lees je dat de vijanden van israel telkens een verbond met elkaar maken om israel uit te roeien. ze vallen dus ook zelf aan! dan worden ze verslagen. en jezelf verdedigen mag in de oorlog. een belangrijk feit is echter wel dat God meestreed. want door de hagelstenen die er vielen waren meer soldaten omgekomen dan door het zwaard.

wat we ook moeten bedenken in deze geschiesdenissen is dat Gods wegen zijn hoger dan de onze en zijn gedachten veel meer dan die van ons.

we moeten met elkaar goed kijken hoe het plaats vond, wat er plaats vond en wat er precies gebeurde. het waren wel hele bloedige tijden.

hartelijke groeten

Terug in de tijd

Wij zijn 40 jaar getrouwd en hebben een lange en zeker geen gemakkelijke weg gekend. Ik heb moeten ontdekken dat ik een ...
1 reactie
21-07-2022
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeente. Ik heb eigenlijk twee vragen. 1. Moet je voor het doen van belijdenis een wede...
2 reacties
20-07-2012
Hoe moet je omgaan met een nog thuiswonende volwassen zoon die -hoewel vroeger altijd gemotiveerd en ijverig- helemaal v...
3 reacties
21-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering