Ik schep het kwaad

Ds. H. D. Rietveld / 5 reacties

16-07-2011, 12:00

Vraag

In Jesaja 45:7 staat: "Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen." Hoe kan dit? Hoe kan een goede God dit doen? God haat toch het kwaad? Hoe kan God dan mensen die kwaad doen veroordelen, als Hij zelf het kwaad schept? Ik vind het ook moeilijk om van God te houden en Hem te aanbidden als Hij het kwaad Zelf heeft gemaakt. Is Hij het dan wel waard om aanbeden te worden? Hij is dan immers de oorzaak van al het kwaad op de wereld? Ik worstel hier erg mee.

Antwoord

Het is te begrijpen dat de vraagsteller worstelt met deze dingen. Ieder mens wordt immers geconfronteerd met dergelijke vragen over wat God met het kwade doet. Vooral wanneer we zien hoeveel ruimte Hij (nog) geeft aan de boze machten in deze wereld!

Dat God het kwade heeft geschapen moeten we echter zó opvatten zoals Hij ook de duivel heeft geschapen. Deze was immers een goed geschapen engel, maar keerde zich in zijn (voor ons onbegrijpelijke) zondige waanzin tegen Gods goedheid door zelf als God te willen zijn. God is en blijft de Schepper van wat oorspronkelijk allemaal goed was. Door de zondeval (eerst van de duivel, een hoofdengel, later ook van de mens) is Gods goede schepping bedorven en zijn er kwade machten gekomen. Maar God blijft daar boven staan en ze zijn in Zijn macht en onder Zijn toelating. Totdat ze eenmaal hun eeuwige straf zullen ondergaan (Judas 6 en Op. 20:10).

Dat wil echter niet zeggen dat God het kwade zou hebben ‘ingeschapen’ tijdens de schepping. Jesaja wil alleen dit duidelijk maken: ook het kwade dat tegen Gods wil ingaat, valt onder Gods heerschappij. Het is een list van de duivel, die ons mensen al bij voorbaat kwaad van God laat denken, dat we God de schuld geven van het kwade. Maar Hij is alleen maar goed en liefde (Matt.19:17 en 1 Joh. 4:8, 16).

In de geschiedenis van het denken over goed en kwaad zijn er globaal gesproken tweeërlei 'oplossingen' voor het kwade bedacht. De ene is het monisme dat goed en kwaad gelijk stelt en beide in de ene God aanwezig acht. Dan is Hij ook de oorzaak van het kwaad (het lijkt alsof Jesaja dat ook zegt, maar dat is dus niet zo). De andere denkrichting is dualistisch: goed en kwaad zijn twee zelfstandige machten (God en duivel). In beide visies is het de vraag hoeveel wij mensen eraan kunnen bijdragen om de macht van het kwade te bestrijden zodat het goede zal overwinnen. Zal het dan van onze eigen kracht afhangen?

De Bijbel leert ons iets heel anders. Gods Woord zegt dat Hij het kwade door het goede overwint. In Zijn heilsplan is ook het kwade, dat er later bij is gekomen, opgenomen. Dat buigt God om ten goede. Zie vooral de kruisdood van Zijn eigen Zoon! Door Zijn lijden als een voor het wereldse recht Onschuldige bewerkt Jezus door Zijn kruisoffer het eeuwige goede voor God en zal Gods oorspronkelijk goede schepping weer helemaal gereinigd en nieuw worden.

Het troostvolle van het Evangelie is juist dat zelfs Gods eigen Zoon vanaf het kruis heeft geroepen: Waarom hebt Gij Mij verlaten? In dat grote waarom zijn ook de vragen van allen die het moeilijk hebben met Gods bestuur over de macht van het kwade begrepen.

In het boek Openbaring wordt God en het Lam, dat ook op Zijn troon zit, alle lof en eer toegebracht. Want alle machten van het kwade zijn dan overwonnen en worden voorgoed gestraft. Dat is het definitieve antwoord op alle worstelingen en vragen die wij met ons beperkte verstand en inzicht kunnen hebben. Gods doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en gerechtigheid oneindig(Ps. 111)! Kunnen we er met al Gods kinderen van harte mee instemmen?

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Jesajaoorsprong van kwaad
5 reacties
cvansteenselen
16-07-2011 / 15:23
Vragensteller,

In de kanttekeningen en de Statenvertaling staat het volgende:

SV:
Ik formeer het licht en schep (20)de duisternis, Ik maak den vrede en schep (22)het kwaad;
Ik, de HEERE doe al deze dingen.

Kanttekeningen:
20. Dat is, jammer en ellende. Zie Gen. 15
22. Dat is, de straffen en plagen. Zie Gen. 19 op vers 19. Amos 3 op vers 6.
Daniel
18-07-2011 / 09:42
Volgens mij bestaat de duivel niet, wij hebben allemaal een duiveltje in ons, maar God is veel groter.
God zal het nooit verliezen van de duivel, anders kunnen we beter in de duivel gaan geloven. En wie wil dat?
Race406
18-07-2011 / 11:27
De Bijbel spreekt anders heel duidelijk over dat de duivel bestaat!
Daniel
18-07-2011 / 17:51
@Race406
Toch geloof ik niet in de duivel, zeker niet als de duivel sterker is dan God.
Wie kan mij uitleggen dat de duivel sterker dan God is.
1a2b3c
18-07-2011 / 18:09
Er is toch niemand die zegt dat de duivel sterker is dan God!
Ook Gods kinderen kunnen hem overwinnen, lees Efz.6 en 1Joh.2:14 en 15 ... omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze (duivel) hebt overwonnen.

Gen.3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
En dat is op Golgotha gebeurd!

Lees maar eens hoe vaak Jezus het over de duivel heeft, bijv. toen Hij de woestijn inging om van de duivel verzocht te worden. (waar de duivel de nederlaag leed)

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 17 jaar. Volgend jaar gaat de donorregistratie veranderen. Je bent automatisch donor tenzij je and...
1 reactie
16-07-2019
Als er iemand overleden is, dan is het voor die persoon eeuwigheid. Dan is er het oordeel en gaat zijn ziel naar de heme...
geen reacties
16-07-2004
Ik heb sinds zeven maanden een geweldige vriend. Deze jongen sluit in zoveel dingen goed aan bij mij. We kunnen samen ge...
5 reacties
16-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering