Geleiden tot den dood toe

Ds. H. Peet / geen reacties

29-06-2011, 12:15

Vraag

In Psalm 48 lees ik aan het einde: "Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe." De vraag komt eigenlijk bij me op, maar God zal ons ons toch ook zeker geleiden over de dood heen en niet alleen tot den dood toe?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is begrijpelijk dat de betreffende passage die vraag bij je oproept. Ter toelichting het volgende. In het Oude Testament is het zicht op een leven na dit leven nog beperkt. Er zijn verschillende passage's waarin er iets van doorschemert, maar dat zijn meer de uitzonderingen die de regel bevestigen (Ps. 16, Ps. 17, Ps. 73). In het algemeen kun je zeggen dat er een sterke oriëntering is op dit leven: hoe vergaat het je hier op aarde? De zegen van God wordt dan ook vooral vertaald in termen van het leven hier op aarde.
 
Tegelijk is er wel het sterke besef dat de band tussen de Heere en de zijnen zo sterk is dat niets daartussen kan komen. De Heere is de God Die niet laat varen de werken van Zijn handen! Daarmee is feitelijk impliciet al aangegeven dat het met de dood niet kan ophouden. Wat in het Oude Testament als in de knop aanwezig is, gaat in het Nieuwe door het werk van de Heere Jezus Christus helemaal open. Daar breekt het inzicht door dat allen die echt geloven ook na hun dood bij God geborgen zijn. Zo kan Paulus ervan spreken dat het bij Christus zijn verreweg het beste is en dat sterven winst is (Fil. 1). Zo is er sprake van een voortgang in de openbaring.
 
In dit licht is het ook begrijpelijk dat de dichter van Psalm 48 spreekt zoals hij doet. De focus van de Oudtestamentische gelovige is meer gericht op hoe God in dit leven doet. In het licht van in het bijzonder het Nieuwe Testament is er dan meer te zeggen dan bijvoorbeeld een Psalmdichter doet. Hij moet het doen met wat God in zijn dagen heeft geopenbaard.  
 
Uiteraard moeten we hier geen tegenstelling gaan creëren. Het einddoel van Gods wegen is ook in het Nieuwe Testament niet de hemel. Dat is zoals ik eens ergens las: de mooie noodwoning hierboven. Zij is er ter overbrugging. Het einddoel van God is dat er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het gaat niet slechts om de verlossing van onze ziel maar om de verlossing van heel ons bestaan. Zo zie je dat er in de Schrift sprake is van een diepe eenheid!
 
Ik hoop dat het je zo een beetje duidelijk is geworden. Van harte wens ik je toe dat God ook jou mag leiden ín dit leven naar Zijn grote toekomst!
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doodPsalmentekstuitleg
geen reacties

Terug in de tijd

Ik moet een visie geven over de atoombom vanuit het christelijk geloof. Wat voor visie zou je dan het beste kunnen gebru...
geen reacties
29-06-2005
Aan dominee Kleiberg. U heeft in een preek weleens iets gezegd over het onderscheid tussen 'ziek' en 'krank'. Onlangs la...
2 reacties
30-06-2015
Ik heb een hele lieve vriend en hij is ook super goed voor me. We houden ook echt van elkaar. Maar een paar maanden gele...
geen reacties
29-06-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering