Spreekverbod over Messias

Ds. J. Roosenbrand / geen reacties

11-05-2011, 10:20

Vraag

Waarom verbood Jezus sommigen om over Hem te spreken nadat aan hem/haar een wonder was geschied, bijv. genezing o.i.d. Het is toch onmogelijk om dan niet goed van Hem te spreken tegen anderen?

Antwoord

Het komt inderdaad vaker voor dat Jezus mensen (en demonen!) verbiedt aan anderen te vertellen dat Hij de Messias is. Bijvoorbeeld in Matteüs 12, 16, maar ook in Marcus 3, 7, 8 en in Lucas 4. Er is een aantal redenen te noemen die allemaal veel met elkaar te maken hebben, waarom Jezus dit deed:

1. Om een bepaalde profetie te vervullen (Matt. 12:16-21).

2. Bij wijze van oordeel: in de verharding van anderen zie je soms iets van Gods oordeel (vergelijk de Farao). Door niet te zeggen wie Hij is, maakt Jezus het ongeloof van anderen duidelijk.

3. Omdat Jezus' tijd nog niet gekomen was: het was (en is) nu nog de tijd om te geloven. Wanneer ieder oog Hem zal zien bij zijn wederkomst is geloof niet meer nodig. Het is daarvoor dan ook te laat.

4. Om duidelijk te maken dat geloof niet iets is dat uit een mensenhart opkomt, maar gegeven moet worden door God de Vader. Wanneer Simon Petrus belijdt dat Jezus de messias is, de Zoon van de levende God, zegt Jezus: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel" (Matt. 16:15-17).

5. Hetzelfde geldt voor de boodschap van het kruis, die een dwaasheid is voor wie verloren gaat, maar voor wie worden gered een kracht van God (1 Kor. 1:18). Het evangelie van God moet geestelijk worden beoordeeld, niet naar de maatstaven van mensen (1 Kor. 2:14). Lees ook Deut. 29:29; Job 28:11; Jes. 45:15; 48:6 en Daniel 2:22).

6. Johannes 6:37,44,65: "Iemand kan alleen bij Mij komen als het hem door de Vader gegeven is."

7. Om duidelijk te maken wat ongeloof is: "de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is" (2 Kor. 4:4).

8. Jezus spreekt op een gegeven moment met opzet voor sommigen alleen nog maar in gelijkenissen om duidelijk te maken: wie Jezus niet accepteert als de Zoon van God die kwam om zondige mensen te verzoenen met God, die blijft (niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk) 'buiten' staan. O.a. Lucas 8 vers 10. Denk ook aan wat Jezus zegt over het ongeloof van de mensen uit Kana: ze willen alleen wonderen zien, maar geloven niet! Daarom geneest Hij iemand 'op afstand'. Ze krijgen een wonder, dat ze niet kunnen zien (de genezing vindt plaats in Kafarnaum): Johannes 4.

Met vriendelijke groet,

Ds. H. J. Roosenbrand

Ds. J. Roosenbrand

Ds. J. Roosenbrand

 • Geboortedatum:
  05-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Hoofddorp/Haarlemmermeer
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over mijn twee kinderen van 9 en 10 jaar. Ze zijn zo totaal verschillend dat het me soms in verwarring ...
1 reactie
11-05-2010
Ds. Heikamp, mogen we wel meedoen aan de jaarlijkse dodenherdenking? We zien immers kransen en bloemen liggen, terwijl w...
52 reacties
11-05-2010
Ook wij zijn bij een natuurarts geweest en hebben erg profijt van de middelen die deze man voorschrijft. Het gedrag van ...
geen reacties
11-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering