Wanneer een vrouw verlaten is door haar man (Matt. 19), om die bijbelse reden di...

Ds. A.A. Egas / geen reacties

07-04-2009, 00:00

Vraag

Wanneer een vrouw verlaten is door haar man (Matt. 19), om die bijbelse reden die de HEERE Zelf daar noemt, is zij dan vrij om te hertrouwen van Gods’ wege? (dus ik bedoel als het echt duidelijk is dat het gaat om wat God zegt). Kan en mag ze daar dan Gods’ gunst over verwachten en er voor bidden?

Antwoord

Beste vragensteller(ster),

Om hetgeen gezegd wordt in Mattheüs 19 vers 3 tot 9 is het goed daarbij ook te lezen Deuteronomium 24:1-4 (over het geven van een scheidbrief) en ook Mattheüs 5 vers 31 en 32. Onder de Joden bestond de gewoonte om door middel van een scheidbrief je vrouw te kunnen verstoten en het huwelijk met haar te ontbinden. Men beriep zich dan op Deuteronomium 24. Toch kon men dat maar in beperkte mate doen, want Mozes had deze praktijk niet geboden noch gesanctioneerd, maar er een zekere ruimte voor gelaten “vanwege de hardigheid des harten” (Matth. 19:8). De Heere Jezus veroordeelt deze praktijk geheel en al. Een ieder, die zijn vrouw aldus verstoot, stelt haar aan overspel bloot; met andere woorden: het aldus ontbonden huwelijk bleef voortbestaan. Daarom zegt de Heere Jezus ook: “die de verlatene trouwt doet ook overspel”. De Heere Jezus ontkent hier dus dat een scheidbrief het huwelijk zou kunnen ontbinden. Voor de Heere Jezus bestaan er geen gronden, zoals ziekte, lichamelijk gebrek, afstotende eigenschappen of schandelijke handelingen, die een reden zouden kunnen zijn om een vrouw te verstoten. Voor de Heere Jezus is een echtscheiding een onmogelijke zaak; alleen echtbreuk zelf kan het eens gesloten huwelijk ontbinden. Door de daad van overspel wordt het huwelijk in zijn wezen verbroken. Het daadwerkelijk uiteengaan van man en vrouw dat daarop op volgt, is dan ook een eenvoudig gevolg van het feit van de wezenlijke breuk. Dit houdt dan ook in, dat een vrouw, die wegens echtbreuk van de man verlaten is, geen overspel doet, wanneer zij hertrouwt; en dat degene die op deze wijze verlaten vrouw trouwt niet door het woord van de Heere Jezus uit Joh. 5:32b wordt getroffen.

Je vraag of een vrouw, van wie het huwelijk door overspel van haar man is gebroken, kan dus hertrouwen. Wel is het de vraag of zij er alles aangedaan heeft om haar huwelijk te redden. Zij is niet verplicht haar man te verlaten. Wat zou het een zegen zijn, als in de weg van vergeving het huwelijk in stand mag blijven, ook gezien de eventuele kinderen. Maar als een man willens en wetens een nieuw huwelijk aangaat, is de vrouw vrij van haar eerste man.

Je tweede vraag is, of je voor zo’n nieuw huwelijk mag bidden en er Gods zegen over mag verwachten. Wanneer je moeite hebt met de eenzaamheid en je verlangt naar een man, dan mag je ook bidden of de Heere je een nieuwe levensgezel doet ontmoeten, waarmee je samen de Heere mag dienen. Betrek hierbij de woorden van Paulus uit 1 Corinthe 7:8-9 “Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik.  Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden.” Laat het in een huwelijk toch boven alles gaan om samen te mogen leven in de vreze des Heeren. Een oud, maar waar gezegde is en dat blijft ook gelden voor een tweede huwelijk: “eerst bekering, dan verkering”.

Ik hoop dat dit je wat mag helpen bij je gedachtevorming rondom de vragen waar je mee worstelt Laat boven al je gebed zijn: “Heere wijst U mij de weg.”

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

“Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God!”, zegt de Heere Jezus. Maar Jezus is toch God? Hoe moet ik dit zien?
geen reacties
07-04-2006
Ik heb een probleem. Ik ben een getrouwde man die een goed huwelijk heeft. Al jaren gebruik ik een antidepressiemiddel w...
geen reacties
07-04-2008
Ik ben vaak bang in verkering bij lichamelijke intimiteit dat het dan niet om mij gaat, maar dat de man zich moet ontlad...
geen reacties
07-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering