Taize en leer der reformatie

Ds. P. J. den Admirant / 4 reacties

17-03-2011, 15:40

Vraag

Een vervolgvraag over Taize. Iemand vroeg zich af: "Herbergzaamheid zoals bij Taize is heel bijbels, maar is het wel verantwoord om op (indirecte) wijze mee te werken hieraan? Is dit niet strijdig met de leer der reformatie?" Dit brengt mij op de vragen: Wat is de leer der reformatie? Is die er wel? En als die er is, in hoeverre is die dan in strijd met...,ja, waarmee?

Antwoord

Als we spreken over de leer van de reformatie, dan wordt daar niet een aparte leer mee bedoeld die van de reformatoren afkomstig zou zijn. Met de "reformatorische leer"  wordt bedoeld die belangrijke onderdelen van het geloof die in de Bijbel ons worden geleerd, maar die in de loop van de eeuwen binnen de rooms-katholieke kerk zijn ondergesneeuwd, en hier en daar zelfs uit het gezicht zijn verdwenen. We denken dan aan de bekende sola's die in die tijd geformuleerd zijn: sola gratia, sola fide, sola Scriptura: alleen door genade (behouden), alleen door het geloof, alleen de Schrift. En daar wordt meestal aan toegevoegd: Solo Cristo: alleen door Christus.
 
Dit gaat in tegen de vermenging binnen de RK-kerk: genade en geloof plus goede werken, de Schrift én de traditie. Christus én Maria, en onze noodzakelijke inzet.

Dat was een geweldige ontdekking en bevrijding: God redt alleen, niet op grond van onze werken, maar op grond van het werk van Jezus Christus, volbracht aan het kruis, en door het geloof ontvangen en omhelsd.
 
Nu had de reformatie ook een ander front waartegen het moest strijden: de wederdopers, die dikwijls grote nadruk legden op de werking van de Geest, los van het Woord. Dit laatste vind je in onze tijd dikwijls terug bij charismatische groeperingen en mystiek aandoende geloofsgemeenschappen, weliswaar in een nieuw jasje: grote nadruk op het gevoel en de beleving, maar helaas vaak losgemaakt van de geloofsinhoud en van het Woord van God. Dat is een groot gevaar. Want zo komt ons gevoel te veel op de voorgrond en het heilswerk van de Heere Jezus Christus op de achtergrond.
 
Ik hoop dat hiermee duidelijk is dat ten eerste de leer van de reformatie voluit positief bedoeld is: ze is bevrijdend van karakter en ten tweede zich niet verdraagt met die wijze van geloofsbeleving waar de genade van God niet schittert en het licht niet allereerst en allermeest gericht op het werk en de persoon van Christus.

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  In 2020 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
4 reacties
Race406
17-03-2011 / 15:56
De leer der reformatie is voluit Bijbels. Alleen is de vraag: In hoeverre wordt die leer door zich reformatorisch noemende kerken nog voluit geleerd........?
Hoe vaak hebben wij er niet van alles bij en af gedaan?
- Ach, zondekennis is niet nodig. Ik heb Jezus aangenomen en dan is het goed.
- Je moet vooral en allereerst je zonde kennen, anders is het niet echt.
- Alles mag, je staat immers in de vrijheid van Christus? Je komt toch in de hemel?!
- Je mag niets, maar moet aan de andere kant van alles wil je nog enige kans maken om gered te worden.
- Neem je besluit en neem Jezus aan, en je zult zingend ten hemel gaan.
- Adam niet geleerd is Christus niet begeerd.

Zomaar wat tegenstellingen van links en rechts, die allebei helaas niets meer met de leer der reformatie van doen hebben....
1a2b3c
17-03-2011 / 16:23
Nou idd, hoog tijd voor een nieuwe reformatie.

We denken dan aan de bekende sola's die in die tijd geformuleerd zijn: sola gratia, sola fide, sola Scriptura: alleen door genade (behouden), alleen door het geloof, alleen de Schrift.

Alleen door genade... Wel op voorwaarde dat het via de toeleidende weg gaat met een stempel bij elk stationnetje. (uiteraard ook in de juiste kleding)
Alleen door geloof... van dat werkwoord is een zelfst.nw gemaakt dat je eerst gegeven moet worden. (Dus daar wachten we op)
Alleen de schrift... plus drie nieuwe 'bijbelboeken'. (als het meezit tenminste, anders hebben we er ook nog een stapel oudvaders bij)
TJH
17-03-2011 / 17:39
Helemaal met Race 406 eens, om triest van te worden
1a2b3c
18-03-2011 / 09:45
De fout van de Roomse kerk is: genade plus...geloof plus...schrift plus...
Veel refo's hebben niet in de gaten dat ze precies hetzelfde doen, alleen staat er iets anders achter de plus.

WOORD EN GEEST!!!!! (prima dat er ook andere geschriften zijn, maar niet als GRONDSLAG en niet BOVEN de Bijbel en ook niet als GELIJKwaardig.)

Terug in de tijd

Hoe ga je om met kinderwens en seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking (praktijk)?
1 reactie
17-03-2014
Ik ben bezig in het boek Genesis. In Genesis 1:26 staat: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld en naar onze...
geen reacties
17-03-2006
Mijn vraag wil ik graag stellen aan ds. G. A. van den Brink. Wij woonden vorig jaar een concert bij in het Concertgebouw...
8 reacties
18-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering