Deelnemen aan Taize

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

13-03-2009, 00:00

Vraag

Via via ben ik op de website van Taize gekomen. Dat is een christelijke gemeenschap in Frankrijk. Er is de mogelijkheid voor jongeren om daar naar toe te gaan. Nu is mijn vraag of het verantwoord is om daar aan deel te nemen. Het lijkt mij persoonlijk een versterking en verbreding van mij geloof. Kan deze vraag beantwoord worden door dr. C. A. van der Sluijs?

Antwoord

Jonge vriend,

Taizé is een progressieve rooms-katholieke beweging die zoekt naar spirituele verdieping van leken. Als zodanig behoort ze tot de basisbeweging in deze kerk. En als zodanig draagt ze ook een sterk open oecumenisch karakter. Niettemin is de roomse mystiek heel sterk aanwezig, maar dan zo dat deze ook voor “niet-ingewijden” toegankelijk is. Dit spreekt vele jongeren ook onder ons aan. Doorgaans van evangelische snit.

Taizé profileert zich heel sterk als een mogelijkheid tot spirituele retraite. Op de manier van “even bijkomen en op adem komen in Taizé.” Ondertussen blijft een en ander niet zonder risico. Het gaat hier om religie van de grootste gemene deler met een sterk suggestief karakter. En juist dit laatste acht ik zonder meer zeer gevaarlijk. Je kunt er nooit objectief aan meedoen om op deze wijze de geesten te proeven. Je zult je moeten geven, met ander woorden je zult er aan moeten geloven. Anders kun je beter thuis blijven. Maar als je er aan/in gelooft, dan kom je nooit meer thuis. Dan zul je nooit meer een thuis komen vinden in de gereformeerde religie.

Hetgeloof van de Kerk van de Reformatie kent ook een mystieke eenheid met God, maar dan heel specifiek in de kennis van Christus (unio mystica cum Christo). Daartoe werken we ons niet op (zoals bij Taizé), maar daartoe wórden we bewerkt/bearbeid door de Heilige Geest die ons onderwijst in de drie stukken van “ellende, verlossing en dankbaarheid” (zie Heidelbergse Catechismus). Wie deze niet grondig leert, op een geestelijke wijze, die laat zich meenemen door drijfzand om op zekere tijd hopeloos te verongelukken, tenzij een reddingsactie dit genadig voorkomt.

Daarom raad ik sterk af je aan deze verzoeking bloot te stellen. Zij heeft een zekere bekoring, die je moeilijk van je afschudt als ze eenmaal beslag op je krijgt. De bekoring is dat God en mens hier eigenlijk samen werken om je een “gelukzalig gevoel” te geven. Zodra je weer op je zelf staat en verder moet in deze postmoderne samenleving werkt deze hypnose niet meer. Wat het ook vandaag wél houdt is de verborgen omgang met God die ingebracht en versterkt mag worden door en in de gemeenschap der heiligen in de Kerk van de Reformatie. Bij haar is de gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar het meest veilig, want heilig. Uit genade alleen! En alleen door het geloof! Alleen door de Heilige Schrift.

Wijsheid en sterkte!

Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Is housemuziek met christelijke tekst ook slecht? Je kan namelijk hele mooie teksten in housemuziek verwerken en daarmee...
14 reacties
13-03-2013
Wat zijn goede joods-christelijke artiesten?
geen reacties
13-03-2017
Ik zou graag een vraag stellen aan dominee C. Harinck. Het gaat over een preek die ik onlangs hoorde over Johannes 3. De...
geen reacties
13-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering