De eindtijd en de verwachting van de wederkomst van Christus

Ds. G. Kater / Geen reacties

17-03-2021, 13:38

Vraag

In Mattheus 24 (o.a) gaat het over tekenen der tijden, grote verdrukking en wederkomst. Wat zal dit ontzagwekkend zijn! Veel predikanten zeggen dat corona nog niet het einde van de wereld inluidt, maar hoe kunnen we dat weten? In de Bijbel staat over de grote verdrukking, maar misschien is dat nu al bezig? Ik vind het lastig om te begrijpen wat de grote verdrukking exact inhoudt.

Ik las ook over dat de gelovigen terugkeren naar plaats waar Christus gestorven is. Golgotha lijkt me dan? Maar geldt dat alleen voor de Joden of ook voor allemaal die in Christus mogen geloven? Eigenlijk vind ik dit hele gedeelte lastig om te snappen, Matt. 24. Zou dit mij in duidelijke taal uitgelegd kunnen worden? Ik wil graag weten wat ik allemaal moet doen of op moet letten om niet van God af te wijken, want dat zal vreselijk zijn. Ik ben bang om verleid te worden door mensen tijdens die verdrukking. Want dat staat er ook, dat velen verleid zullen worden, in gevangenissen worden gezet, verhoord zullen worden als je in God gelooft etc. God waarschuwt ons daarvoor, maar hoe heb ik dit in de gaten?

Ik ben nog geen 20 jaar oud, hoe ga ik tegen alles kunnen strijden en belijden? Natuurlijk, met hulp en kracht van God, dat weet ik, maar God verwacht ook dat wij/ik standvastig zullen blijven.


Antwoord

Beste jonge vriend(in),

Je stelt een aantal vragen die allemaal te maken hebben met de eindtijd en de verwachting van de wederkomst van Christus. Ik wil proberen op je vragen in te gaan, in de hoop jou hiermee wat verder te helpen.

Inderdaad, in Mattheus 24 worden ontzagwekkende gebeurtenissen weergegeven. In dit hoofdstuk spreekt Jezus allereerst over de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, die in het jaar 70 na Christus werkelijkheid geworden is. Maar ook over de tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus én over Zijn wederkomst zelf. Nu kunnen wij de neiging voelen om voor onszelf een soort ‘tijdspad’ te willen maken met behulp van de Bijbelse gegevens over de eindtijd, om zo een ‘berekening’ te maken waar we ons nú bevinden en hoe lang het nog duren zal voordat Christus terug komt op de wolken van de hemel. Maar dat zal nooit lukken. Want daarvoor heeft God ons deze zaken niet bekend gemaakt in de Bijbel.

In het licht van de Bijbel is de eindtijd al begonnen met de hemelvaart van Christus, en zal deze eindigen met Zijn wederkomst. We weten daarom heel zeker dát we leven in de eindtijd. De verdere Bijbelse gegevens over de eindtijd willen ons leren om de wereldgeschiedenis te bezien in het licht van de Bijbel; en de tijd waarin we leven eveneens te duiden in het licht van de Bijbel. Maar vooral om ons waakzaam te maken, zodat we persoonlijk voorbereid zullen zijn op de dag van Christus’ wederkomst door bekering en geloof in Hem. Om te leven in de verwachting van Zijn tweede (weder)komst.

Verder weten we met betrekking tot de eindtijd en de wederkomst van Christus ook heel veel (nog) níet. Daarom wil ik voorzichtig zijn in het duiden van allerlei concrete gebeurtenissen. Persoonlijk geloof ik wel dat de huidige wereldwijde coronacrisis een teken van de eindtijd is, op grond van het feit dat Jezus in Mattheus 24:7 over pestilentiën (epidemieën) spreekt. Maar de pestepidemie in West-Europa in de 16e eeuw en de wereldwijde Spaanse griepepidemie in 1918-1920 waren dat naar mijn gedachte ook. En er zijn wellicht nog andere voorbeelden hiervan te noemen. Want de tekenen die Jezus noemt zijn geen eenmalige tekenen, maar kunnen tijdens de eindtijd meerdere keren op verschillende manieren plaats vinden. Ook voor andere zaken die de Bijbel in Matth. 24 en in andere hoofdstukken noemt als tekenen van de eindtijd geldt dat we in onze tijd daar iets van terug kunnen zien.

Met betrekking tot de grote verdrukking durf ik niets meer te zeggen dan wat de Bijbel letterlijk zegt. Moet dat nog allemaal plaats vinden in de toekomst; of ervaren vervolgde christenen in Noord-Korea en andere landen daar vandaag ook al iets van in hun concrete situatie? Daar durf ik geen antwoord op te geven.

Je schrijft ook dat je gelezen hebt dat de gelovigen terugkeren naar de plaats waar Christus gestorven is. Het is mij niet duidelijk op grond van welke Bijbeltekst die bewering door de betreffende schrijver gedaan is. Eerlijk gezegd weet ik geen Schriftplaats waarop deze verklaring van toepassing is.

Als laatste een welgemeende raad. Je kunt veel tijd steken in het lezen van allerlei gedachten en Bijbelverklaringen over de eindtijd en de wederkomst van Christus. Maar uiteindelijk blijven het allemaal gedachten van mensen. Het enige wat écht zeker is, staat in het Woord van God hierover. Dat betekent niet dat de Bijbel daarmee antwoord geeft op al onze vragen hierover. Maar er staat in de Bijbel voldoende over de eindtijd beschreven om ons te laten weten dat wij er middenin leven. De belangrijkste vraag is daarom allereerst: ben jij al bereid voor de dag van de wederkomst van Christus, waarop Hij komt om levenden en doden te oordelen? Ben je opnieuw geboren uit de Heilige Geest? Ken je de Heere Jezus Christus in het geloof als jouw persoonlijke Zaligmaker van zonden? Weet je wat de Bijbel ook heel duidelijk maakt? Dat het vandaag niet alleen de eindtijd is, maar ook nog genadetijd! Tijd, waarin de Heere nog wacht om zondaren genadig te zijn. Tijd, waarin de Heere jou roept tot bekering en geloof. Tijd, waarin Hij je uitnodigt om met al je zonden tot Christus te vluchten. Als Hij jouw Zaligmaker geworden is, hoef je ten diepste nooit bezorgd te zijn over de toekomst. Ook al komt dan de grote verdrukking, en al vraag jij je af hoe je staande zult blijven. Christus bewaart al de Zijnen in het geloof. Hij geeft hen wat nodig is om te volharden in de belijdenis van Zijn Naam, en te leven naar Zijn wil. Door de kracht van Zijn Woord en Geest. Hij wil ons leren niets van onszelf te verwachten, maar alles van Hem alléén. Leef biddend, bij een open Bijbel. En lees en luister het wereldnieuws in het licht van de Bijbel. Wie het eigendom van Christus geworden is, mag leven in het uitzien naar Zijn toekomst. Zodat je Hem éénmaal met blijdschap zult zien komen op de wolken van de hemel, om eeuwig bij Hem te zijn. 

Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eindtijdwederkomst
Geen reacties

Terug in de tijd

Zingen tot Gods eer vind ik zo bijzonder, zo mooi. Sommige gebeden door middel van zang opzenden tot Hem. In het zingen tot Gods eer (vooral Psalm 68:10, 43:4, 89:1, 32:1 en 52:7) besteden wij onze ad...
4 reacties
16-03-2017
Wat zegt de Bijbel over orale seks?
Geen reacties
16-03-2016
Ik ben echt heel erg verliefd op een jongen, maar ik weet niet of hij dat ook op mij is! Ik ken hem al erg lang en eigenlijk ben ik ook al heel lang op hem verliefd. Alleen zie ik hem bijna nooit. Hij...
Geen reacties
16-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering