Bijbellezen

Ds. J. van Rossem / 1 reactie

28-02-2011, 08:35

Vraag

Ik vind het erg moeilijk als ik ’s morgens vóórdat ik uit bed ga en een stukje uit de bijbel lees, om mijn aandacht erbij te houden. Vooral nu ik in verwachting ben en ‘s morgens moeilijk mijn bed uit kan komen. Bij het Bijbellezen val ik weer gemakkelijk in slaap. Ik probeer dan onder het ontbijt een stukje uit de Bijbel te lezen. Ook dan word ik gauw afgeleid, omdat wij een klein dochtertje hebben die dan ook om aandacht vraagt. Hoe hier mee om te gaan?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag. In de eerste plaats een hartelijke gelukwens dat je in verwachting mag zijn. Make de Heere het in alles met jou en de kleine die verwacht wordt, wel.Als alles in Zijn gunst goed mag gaan krijg je opnieuw de kroon op je huwelijk. Heb maar veel gebed voor het prille leven dat je van de Heere in de tere weelde en bescherming in de moederschoot kreeg.

Zeker, het in verwachting zijn kan ook ongemaken geven. Je schrijft het: je kunt 's morgen moeilijk uit je bed komen.Ook velen die niet in verwachtinmg zijn hebben daar moeite mee! Toch is het een zegen van de sparende goedheid van de Heere als je nog wakker mag worden. Elke dag krijgen we om Hem te zoeken. Elke dag krijgen we ook om de verdiensten van de Heere Jezus. Daarom is het zo belangrijk hoe we de dag beginnen. Met gevouwen handen en met het lezen van Gods Woord? Een goed begin is het halve werk. Als de Heere er in mee komt dan is dat het hele werk! Onze vaderen spreken hier van een stille tijd, waar met name de morgen voor geschikt is.De Engelsen spreken van een morning tryst, een vertrouwelijk gesprek in de morgen. En een goed begin kan ook een buigen op de knieën zijn, met het gebed of de Heere Zijn Woord opent en je hart opent.

Je schrijft in je vraag dat je zo gemakelijk in slaap valt als je in bed de Bijbel leest. Fijn  te mogen vernemen dat je dat doet, toch zou ik het niet zo gauw op bed doen, behalve bij ziekte uiteraard. Wie het Woord des Heeren leest kan er door gegrepen worden. Gods kinderen worden bij en door een open Bijbel bekeerd. Bovendien kan het, in Gods kracht, ook de duivel op de vlucht jagen. Een heel simpel advies: fris je op, en ga naast je bed zitten om dan Gods Woord te lezen. Dat kun je in de slaapkamer doen. Luther zei eens dat hij vroeger zou opstaan als hij een druke dag had. Dan hoefde het lezen van Gods Woord er niet bij in te schieten. Zeker, dat vraagt om discipline en concentratie. Maar vooral als het je tot zegen mag zijn, zul je er beslist geen spijt van krijgen. Of loop met de open Bijbel in je handen door je huis, al mediterend. Als je loopt val je moeilijk om, maar daar zul je het wel mee eens zijn. Somige mensen mediteren door een wandeling te maken (in de morgen bijvoorbeeld).

Je schrijf dat het moeilijk is om onder het ontbijt en stukje te lezen, omdat je dochtertje alle aandacht vraagt. Ik begijp het. Lees toch met je dochtertje hardop een stukje uit de Bijbel en leg het uit. Al was het alleen maar om daardoor het goede voorbeeld te geven. En de Heere kan het toepassen!

Het is bovenal goed als je deze zaken in het gebed bij de Heere zou mogen kwijtraken Laat in ieder geval het lezen van Gods Woord niet na! De Heere Jezus zegt het: onderzoek de Schriften, dezen zijn het die van Mij getuigen. Wat een wonder als je bij de lezing van Gods Woord de Heere Jezus zou mogen vinden. Dat is de moeite van het vroeger opstaan waard. Bijbellezen is een heilige discipline, door het in een bepaalde regelmaat te doen. Neem er de rijd voor!

De Heere zegen jou en je man en geve dat de geboorte van jullie kleine voorspoedig mag zijn. Heb maar veel gebed.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
1 reactie
adriano313
28-02-2011 / 10:25
Beste vragensteller,
Ik zat mij zo af te vragen wat er dan na het ontbijt gebeurt en de rest van de dag. Bestaat er geen andere tijd of mogelijkheid? Of werkt u overdag en door tijdsdruk komt u er niet (meer) aan toe? Bijbellezen is niet een kwesties van moeten maar daar waar je graag zelf wil om dieper en verder met Hem te komen. Als u dit wel wil en er bestaat naast een uurtje voor en een uurtje na het slapen geen ruimte en tijd, dan kan de vermoeidheid of iets anders wel meer plaats vinden.
Hiernaast bestaat er ook nog een geestelijke strijd en een tegenpartij uit de duisternis die het leuk vindt dat jij niets leest. Dat als je niet afstemt met God je misschien wel meer gaat klagen, veroordelen, kritiek hebben of dat je dingen gaat zeggen waar je achteraf misschien weer spijt van hebt of dat je helemaal niets meer doet omdat je (door je zwangerschap) moe bent. Waak hier altijd voor!

In alles helpt bidden! Bidden is je verbinden met God. Tot Hem komen en verwachtingen hebben. Zonder bidden kan er geen geestelijke oplossing komen. Dan blijft alles 'natuurlijk' werk. b.v.
Dank uw wel Vader in de Hemel dat uw onze vader ook bent. Vader wat een blijdschap en ongemak bij elkaar. Wilt u mij daarom door uw Heilige Geest wijsheid geven hoe ik in U, dagelijks, het beste kan wandelen. Wilt U mij voorgaan en alle slaap en ongemakken die ik ondervind weghalen. Wilt mij meer tijd geven zodat ik meer tot u kan komen. Help mij vader, sla u vaderarmen om mij(ons) heen en zorg voor ons. Ik bidt u dit in de naam van uw zoon Jezus Christus, Amen

Veel zegen, rust en een mooie baby toegewenst

Terug in de tijd

Mag een (protestantse) christen carnaval vieren?
7 reacties
28-02-2014
Hoe kunnen we een onchristelijk iemand het onderscheid duidelijk maken tussen de wonderbaarlijke Bijbelse verhalen en de...
geen reacties
28-02-2008
Wat is in de Bijbel het verschil tussen melk en vaste spijze?
7 reacties
28-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering