Onbekeerd en ambtsdrager

Ds. C.G. Vreugdenhil / 18 reacties

28-01-2011, 12:16

Vraag

Een vraag aan een Ger. Gem.-beantwoorder. Hoe kan het dat in de Gereformeerde Gemeenten mensen tot diaken worden verkozen (en zij deze verkiezing ook aanvaarden) terwijl ze van zichzelf moeten getuigen geen kind van God te zijn? Ik weet dat wel gezegd wordt: Als je 'gewoon' kerkmens bent, mag je ook niet onbekeerd zijn en de ambten moeten toch vervuld worden, enz. Maar zijn deze argumenten dan belangrijker dan wat de Bijbel zegt over ambtsdragers? Of begrijp ik de bijbelse gegevens verkeerd en is het geen 'speciale vereiste' voor het diakenambt om bekeerd te zijn?


Antwoord

De verkiezing tot diaken en de aanvaarding van dit ambt zonder dat degene die bevestigd wordt bewust belijden kan een christen te zijn zoals zondag 12 van onze HC dat uitlegt, wordt inderdaad vaak gezien als een noodoplossing. Wellicht kan het niet vervullen van dit ambt op deze manier bij de gemeente de ‘echte’ nood van de geestelijke armoede meer blootleggen.

De ambten van predikant, ouderling en diaken zijn wel onderscheiden wat de taakverdeling betreft, maar niet principieel gezien. De gaven kunnen verschillend zijn, maar de genade die nodig is, geldt voor alle drie de ambten. Stefanus was vol van de Heilige Geest (Hand. 7). Paulus schrijft in 1 Tim.3 dat diakenen veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus hebben. In het bevestigingsformulier wordt zowel voor ouderlingen als diakenen gedankt dat God mannen verleend heeft van goede getuigenis en die begaafd zijn met Zijn Geest. Je kunt er zelf nog bijbelse gegevens bij zoeken.

Je conclusie die je vragenderwijs naar voren brengt is dus juist: de bijbelse gegevens voor de vereisten van een diaken moeten gehandhaafd worden en een ‘onbekeerde’ diaken is net zo erg als een onbekeerde ouderling en een onbekeerde dominee.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
18 reacties
1a2b3c
28-01-2011 / 13:59
Onbekeerde mensen worden in de Bijbel blinden genoemd.
Onbekeerde/blinde leiders daar staat iets over in de Bijbel: Matt.15:14 Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.
Roozemond
28-01-2011 / 17:52
Ik ben blij dat in onze gemeente God in heeft gegrepen wat de kerkenraad betreft. Nu mogen er 6 van de 6 rijk van God getuigen....... Voorheen was het anders. Ik kan het gewoon niet eens zijn met een noodoplossing. Dat kan gewoon echt niet. Hoe kan iemand de kudde weiden waar geen echte herder is?????? Zonder te oordelen zeg ik dit uiteraard, maar toch heb ik er grote moeite mee.
Fernando
28-01-2011 / 19:17
Van harte eens met dit antwoord. Wie niet voor Christus is, is tegen. Wie onbekeerd is, bevindt zich in het kamp van de grote tegenstander en wil vervolgens de gemeente leiden. Da's onmogelijk.
Kornelie
28-01-2011 / 19:59
De helft van onze GG-kerkenraad is geen avondmaalganger, toch verklaren zij zich van God geroepen voelden om hun verkiezing tot het ambt te aanvaarden.
Geen idee hoe dit kan en/of mag, verder gaat alles in de gemeente altijd strikt volgens 'de regels' voor zover ik weet.
1a2b3c
28-01-2011 / 21:18
Ach ja, die regels...daar kunnen we wat mee, althans dat wordt gedacht.

2 Kor.3:6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
boulanger
28-01-2011 / 21:54
Niemand mag onbekeerd zijn. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, in welke vorm dan ook.
43843
29-01-2011 / 09:24
'n vraagje nog! Was Judas bekeerd? Toch heeft Jezus - de hartenkenner - hem tot discipel verkoren.
adriano313
29-01-2011 / 09:37
Amen!@1a2b3c, wat een metafoor en wat een antwoord over die blinden. Het is als een deksel wat past op een bus! Hallelujah!

En @fernando, ik ben het helemaal met je eens. Want een ieder die zich niet bekeert heeft, en Jezus Christus gekozen heeft als zijn Eeuwige Heer die is van de wereld. En de wereld is van de satan en door de zondeval is hij automatisch je wereldse heer. En een wereldse heer laten leiden is als een virus in de gemeente.
Wissel deze dan om, bekeer je, roept het uit tot Hem en zegt dan:

Heere Jezus Christus, HIER ben ik,
Vandaag geef ik mijn leven over aan U
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat U gestorven bent, aan het kruis voor mij
Dank U wel dat U gestorven bent voor mijn zonden
Want ik besef dat ik een zondaar ben
Ik nodig u uit Heere Jezus om mijn Herder te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Want ik open mijn hart voor U en neem U en Uw waarheid aan
Vul mijn hart en vergeef mijn zonden,
Dank U wel dat u mij reinigt met uw kostbare bloed
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus
Leidt mijn weg, open mijn ogen, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent
1a2b3c
29-01-2011 / 12:51
@43843, Een dicipel is iets anders dan een ouderling en diaken, alle gelovigen horen Zijn dicipel te zijn.
Ik neem niet aan dat Paulus en Jezus met elkaar in tegenspraak zijn.
Dat Jezus ook Judas heenzond om te preken (Luc.9:2) geeft m.i. meer aan dat het uiteindelijk niet uitmaakt van wie je het evangelie hoort, als je de waarheid maar hoort en het aanneemt.
Fil.1:18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid...
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met het gehoorde, of je het nu van bekeerde of onbekeerde mensen hoort.
Maar da's geen vrijbrief om aan de kant te schuiven wat Paulus gezegd heeft over ouderlingen en diakenen, dat zijn gewoon twee verschillende dingen.
Gelukkig hoeven wij niet uit te maken wie er wel of niet bekeerd is.
43843
31-01-2011 / 09:35
@1a2b3c. Je wil toch geen =gelijkteken zetten tussen de 12 discipelen en de overige volgelingen. Jezus riep hen om Zijn volgelingen te zijn. Riep hen in Zijn dienst ( Ambt is dienst ) Natuurlijk is dit onderscheiden van het ambt van ouderling en diaken. ( deze hebben niet de roeping en opdracht om te preken )Jezus zond hen uit ( bij Zijn hemelvaart ) om het evangelie te verkondigen beginnende van Jeruzalem tot over de gehele wereld.
Daardoor zijn gemeenten ontstaan en toen zijn de bovenvermelde ambten ingesteld.
1a2b3c
31-01-2011 / 10:20
43843: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Precies, en toen zat Judas er niet meer bij, en heette het niet meer dicipelen maar apostelen. (verkondiger van een nieuwe leer betekent dat woord)
We moeten allemaal dicipelen van Jezus zijn en Hem dienen.
De twaalf hadden een bijzondere plaats maar in wezen is het niet iets anders en van die twaalf waren Petrus, Jacobus en Johannes ook weer een beetje 'bijzonder'.
43843
31-01-2011 / 14:44
@1a2b3c. Er wordt van Judas geschreven in Handelingen 1:17: Want hij ( d.i. Judas ) was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen.
en dan vers 25: Om te ontvangen het lot dezer bediening en!!!!! des apostelschap, WAARVAN JUDAS IS AFGEWEKEN.
Zij waren niet zomaar discipelen zoals ook wij allemaal discipel moeten zijn.
Zij waren geroepen om mensen te vissen. Jezus had hen allemaal 24 uur per dag in dienst genomen.
1a2b3c
31-01-2011 / 19:39
Eén ding is iig heel duidelijk en dat is dat Judas een uitzondering was.
Joh.17:12 .... niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.
Ik vind het ongepast om Judas erbij te halen mbt onbekeerde ouderlingen en diakenen. (zo lijkt het net of je zeggen wilt: Judas was ook onbekeerd dus...) Misschien bedoel je het niet zo maar op mij komt het wel zo over.
En Paulus wist ook van Judas toen hij 1 Tim.3 schreef, en het is uiteindelijk niet het woord van Paulus maar dat van God.

Ik had het trouwens fout want de dicipelen werden tijdens Jezus rondwandeling ook al apostelen genoemd, excuus.
Dirk
02-02-2011 / 22:46
@Fernando: je citeert: Wie niet voor Christus is, is tegen. Echter het is Christus zelf die zegt: wie niet tegen is die, is voor. Dat maakt de opmerking over de blinden die de blinden leiden niet minder waar. Wel kan dit een verklaring zijn waarom mensen niet aan het avondmaal gaan (hoe je daar ook over denkt) maar wel in het ambt staan met hart en ziel!
1a2b3c
03-02-2011 / 12:59
Mat 12,30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
Dirk
12-02-2011 / 17:25
1a2b3c: de tekst die jij citeert klopt. Echter, Christus benoemd het ook andersom in (onder andere) Markus 9:40.
Sunday88
22-02-2011 / 16:46
Hoe kan iemand die niet bekeerd is überhaupt met vreugde z'n werk voor God doen? Ik snap de vraag denk ik niet.
Worteltje
23-02-2011 / 21:38
En hoe kan een onbekeerd mens dan wel een opdracht van de Heilige God ontvangen om in zijn wijngaard te werken?

Terug in de tijd

Jezus zegt tegen de discipelen dat Johannes de Doper, Elias is. Hoe moeten we dit opvatten? Wilt u het uitgebreid uitleg...
geen reacties
28-01-2006
Ik ben een vrouw van 33 jaar en moeder van 3 kinderen. Na bloedonderzoek bleek bij de huisarts dat mijn bloedwaarde van ...
1 reactie
28-01-2010
Ik heb het vaak erg koud. Komt dit door aanleg of kan het ook komen doordat ik veel kou heb te verwerken? Met kou bedoel...
geen reacties
28-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering