Betaling nodig voor de zonde

Ds. W. Pieters / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Waarom wil God dat er betaald wordt voor de zonde? Dat Jezus stierf voor onze zonden wordt vaak de kern van het evangelie genoemd, maar waarom was dat nou precies nodig?

Antwoord

Wat betekent "betaling"? Dat er schuld is. In dit geval geestelijke schuld, namelijk bij God. God staat niet in de schuld bij ons, maar wij bij Hem. Wij hebben Hem te kort gedaan, onteerd, Zijn rechtsorde geschonden, beschadigd.

De Heere is -zo leert ons Zijn Woord, Zijn Zelfopenbaring- niet alleen een Vader, maar ook een Koning en Rechter. Als Koning-Rechter kan en mag Hij niet anders zijn dan rechtvaardig; hoe barmhartig, liefdevol en genadig Hij verder ook moge zijn. Als rechtvaardige God kan Hij krachtens Zijn natuur en wil Hij ook de zonde niet ongestraft laten.

Heel de Bijbel leert het ons. Waarom leert de Bijbel ons dit? Omdat dit een feit is. Waarom is dit een feit? Omdat God zo is. Waarom is God zo? Elke lezer voelt wel dat dit een vraag is, die we niet kunnen en mogen stellen. Een vraag, die een gelovige ook niet wil stellen. Hij aanvaardt én bemint God zoals Hij is, zoals Hij Zich heeft bekend gemaakt. En in deze bekendmaking zit onder andere dat God BLIJKBAAR de zonde niet ongestraft kan/wil laten. ZO IS GOD. En dat is het allerlaatste antwoord.

Wilt u een andere god? Dat is afgoderij. Eén ding meer! Stel u voor dat God zonde en ongerechtigheid níet zou straffen, ofwel: er geen voldoening voor zou vragen, dat is: stel u voor dat God als Rechter onrecht zou toestaan...
WAT VOOR GOD hadden we dan? Wilt u zo'n god?

O, al kan ik zo heel, heel veel van God niet begrijpen -onder andere Zijn groot geduld met mij, Zijn onverdiende liefde voor mij, Zijn volhouden met mij, Zijn trouw aan mij!!! en ook Zijn rechtvaardigheid en wraak- toch weet ik niets beters dan: buigen voor het Woord van God Zelf, waarin Hij eenvoudig heeft bekendgemaakt, dat Hij liever Zijn Zoon gaf dan Zijn volk ONVERZOEND zalig te maken.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Voor na de bevalling van ons kindje ben ik me aan het verdiepen in het geven van vitamine k. Er is hier weinig (betrouwb...
9 reacties
24-08-2016
Sinds 2,5 jaar heb ik verkering. Ik was hiervoor vier jaar pornoverslaafd. Sins enkele maanden ben ik volledig vrij van ...
geen reacties
24-08-2009
Met de spraakverwarring heeft God ons verschillende talen gegeven als straf. Is het dan wel de bedoeling dat wij met z’n...
geen reacties
24-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering