Positie van dominee t.o.v. kerkenraad

Ds. B. de Romph / geen reacties

24-08-2015, 11:52

Vraag

In hoeverre is een dominee verbonden aan de kerkenraad van de gemeente waar hij staat? Is een dominee een losstaand iemand en/of in dienst van een kerkenraad, of hoe moet ik dat zien? Moet/deelt een dominee ook alles (delen) met de kerkenraad; waar hij heen gaat, bezoeken, gesprekken, welke geloofsvragen hij krijgt, enzovoorts?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je vraag betreft een kerkrechtelijke aangelegenheid: hoe is de positie van een dominee binnen de kerkenraad. Een predikant is allereerst lid van de kerkenraad en daarin onderscheid hij zich niet van de andere kerkenraadsleden. Hij is niet meer of minder dan de andere ambtsbroeders. Daarin is geen onderscheid. Hij is de ”primus inter pares”, de eerste onder gelijken. Een predikant deelt in dezelfde rechten en plichten als iedere andere ambtsdrager.
 
Dat neemt niet weg dat een predikant een bijzondere positie binnen de kerkenraad inneemt. Naast dat hij op gelijke voet staat met de andere kerkenraadsleden is hij tegelijk dienaar van het goddelijke Woord. Een dominee is door de Heere geroepen en gezonden naar de gemeente waar hij mag werken. Hij is ook een dienaar van God en dat brengt een bijzondere plaats met zich mee. Hij is geen dienaar van de kerkenraad of van mensen. Zijn eerste verantwoordelijkheid ligt bij de Heere. Hij mag niet anders doen dan wat de Heere hem heeft opgedragen. Wat niet wil zeggen, dat een dominee het alleenrecht heeft. Hij heeft ook ouderlingen om zich heen, die medeverantwoordelijkheid dragen over de gemeente. Zij mogen hun predikant daarop aanspreken. Er is door de kerkenraad ook toezicht op de ambtsbediening van de predikant. Het is goed dat een dominee daarnaar luistert en zijn winst doet met hetgeen hem gezegd wordt. Het is nodig dat een dominee kritisch naar zichzelf blijf kijken en openstaat voor de opmerkingen die de medeambtsbroeders maken. Niet dat alles voetstoots moet worden overgenomen. Een predikant heeft geen heersende maar een dienende taak binnen de kerkenraad.  Daarbij geldt: “Eén is uw Meester!”
 
Een dominee brengt ook verslag uit aan de kerkenraad van de bezoeken die hij in de gemeente aflegt. Er kunnen zaken zijn die hem vertrouwelijk ter oren zijn gekomen, waarvan hij geen verslag doet op de kerkenraad. Als het ernstige zaken zijn, is het verstandig om die niet voor jezelf te houden, maar met een medeambtsbroeder te delen. Zo dragen we met elkaar verantwoordelijkheid voor de gemeente en dan hoeft niet alles vergaderbreed aan de orde te komen. Het is een zegen, wanneer in een kerkenraad de verhoudingen goed liggen en we elkaar ondersteunen. “Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ Zijn  zegen, daar woont Hijzelf, daar wordt Zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid.”
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

kerkenraadpredikant
geen reacties

Terug in de tijd

Mag een kandidaat dopen?
8 reacties
22-08-2013
Pas had ik een gesprek met een onkerkelijke over het Christelijk geloof. Hij was heilig overtuigd van het bestaan van Go...
geen reacties
22-08-2006
Ik ben een jongen van 17 jaar en lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Vroeger (tot ongeveer zeven jaar geleden) w...
3 reacties
22-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering