Nieuwe aarde hemels

Ds. C. Harinck / geen reacties

24-08-2018, 10:00

Vraag

Aan ds. Harinck. U schreef: “God zal de lichamen eens opwekken. Gods kinderen zullen daarna met ziel en lichaam leven in de hemel zijn.” In o.a. Openbaring 21 lees ik dat er een nieuwe hemel én aarde komt en dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen (naar de nieuwe aarde). Ook verschillende profeten spreken daarvan. Ik kan mij wel voorstellen dat de nieuwe aarde hemels zal zijn, maar er is toch niet zomaar een onderscheid tussen nieuwe hemel én aarde? Dan is het toch de verwachting dat wij op de nieuwe aarde zullen wonen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat de toekomst voor Gods kinderen inhoudt wordt wel in de Bijbel geopenbaard, maar is anderzijds toch nog een verborgenheid. We kunnen er dus in zoverre slechts over spreken als God ons heeft geopenbaard. Wat dat betreft weten we dat deze aarde wel gezuiverd, maar niet vernietigd zal worden. De apostel Petrus zegt: “Maar wij verwachten naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont” 2 Petr. 3:13. Het beste kun je zeggen dat alles hersteld zal worden wat door de zonde is verdorven.

Er blijft wel onderscheid tussen hemel en aarde. Maar Gods wil zal  geschieden in de hemel en ook op aarde. Het nieuwe Jeruzalem  daalt neer op de aarde zegt Openb. 21:1 en 2. De hemel keert als het ware terug op aarde. De nieuwe stad  zal op de aarde zijn.

Samengevat zegt de apostel er van: Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij zullen Hem zien gelijk Hij is!, Joh. 3:2. Jezus zien en volmaakt kennen is het hoogtepunt van het geluk van de gelovigen.

Het belangrijkste is dat je Jezus hier te voet valt en kent. Je moet je afvragen of je kunt zeggen: zonder Jezus zou de hemel voor mij geen hemel zijn.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Nieuwe hemel en aarde
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je anderen over God vertellen als je zelf onbekeerd bent? Ik vind het moeilijk de juiste woorden te vinden om iets g...
geen reacties
24-08-2003
In de Bijbel lees ik dat er na de eindtijd een nieuw Jeruzalem komt. Hoe kunnen alle mensen hier wonen? Ook staan er afm...
geen reacties
24-08-2003
Ik heb een vraagje over het vinden van een goede kerk/gemeente evangelie bij mij in de buurt. Ik ben licht-katholiek opg...
geen reacties
24-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering