Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Ds. M.F. van Binnendijk / 9 reacties

13-01-2011, 18:00

Vraag

Wat is het verschil tussen trouwen in gemeenschap van goederen en trouwen onder huwelijkse voorwaarden? Mag je als christen trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Antwoord

Als ik het goed overzie, is trouwen onder huwelijksvoorwaarden, dat je een zodanige afspraak hebt, dat je geen gemeenschap van goederen hebt. Eén of beide huwelijkspartner(s) behoudt/behouden de claim op het eigen bezit dat zij al dan niet in het huwelijk inbrengen. Dit kan zijn uit bezit dat zij al hadden (uit eigen werk, sparen, erfenis of eerste huwelijk) of dat zij binnen deze (nieuwe) relatie inbrengen. Dit zal juridisch vastgelegd moeten worden per notariële acte.
 
Het stellen van huwelijkse voorwaarden is m.i. voortgekomen uit het feit dat een scheiding enorme financiële gevolgen heeft, met name voor de mannelijke partner. Hoewel ook dán de financiële gevolgen niet altijd gunstig zijn. Wanneer bijvoorbeeld de vrouw meent, dat haar (ex) man "het huis mag houden" en zij afziet van haar halve deel, dan nog zal de man over 'haar' helft van het huis de volledige som belasting moeten gaan betalen (als 'inkomen').
 
Het lijkt mij, dat een christen in het algemeen bij de huwelijkssluiting uitgaat van trouw, zowel bij zichzelf als bij de ander. En dat hij daarom graag zijn goederen wil delen met elkaar zonder voorbehoud. Al is niets menselijks ook een christen niet vreemd, een voorwaardelijk huwelijk heeft toch altijd een zweem in zich van wantrouwen tegenover mogelijke ontrouw: "Stel dat...?!"
 
Er zijn uitzonderingen.

Het kan zijn dat huwelijkspartners vóór hun huwelijk al bepaalde bindende afspraken hebben gemaakt m.b.t. hun bezit. Bijvoorbeeld aan kinderen uit een eerste huwelijk (al dan niet door scheiding of overlijden). Ook kunnen (hoewel dat iets anders ligt dan in de vraagstelling bedoeld) afspraken gemaakt worden over de erfenis voor de eigen kinderen wat betreft de langstlevende partner.
 
Voor zowel het eerste als het laatste zou ik aanraden om altijd met een notaris te werk te gaan.
 
Ds. M. F. van Binnendijk,
Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

9 reacties
Wikke
13-01-2011 / 18:27
er wordt ook vaak onder huwelijkse voorwaarden getrouwd als een van de partners zakelijke risico's heeft. Als het dan zakelijk niet goed loopt, zijn de financien gescheiden. En dat is dan wel zo prettig. Dit heeft dan niets te maken met een mogelijke scheiding of i.d.
floddertje
13-01-2011 / 18:47
Je kunt ook later dit veranderen, als dat nodig blijkt te zijn.
Het is inderdaad in geval van een eigen zaak wel aan te bevelen!
Dat heeft niets met vertrouwen te maken, maar als de zaken niet goed gaan, zit je als je niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd ben prive ook gelijk aan de grond.
sis
13-01-2011 / 19:02
Mijn man heeft een eigen zaak, en wij zijn dus ook getrouwd op huwelijkse voorwaarden (HV). De zaak staat op zijn naam, verder staat alles op mijn naam. Wij hebben in de voorwaarden staan dat 'in geval van scheiding alles fifty/fifty word gedeeld'
We vonden het wel lastig, want hoewel we hadden aangegeven bij de notaris dat we trouwden op HV door de zaak, maar toch praat je veel over scheiding.
Wij vonden het best lastig, maar hebben het toch nu gedaan omdat het na het trouwen veel meer geld kost, en ook veel meer tijd. Dan moet het namelijk via de rechter, en dan gaan ze uitzoeken waaróm je het op dat moment gaat doen.
Als wij niet op HV waren getrouwd en de zaak gaat failliet, zou dat dus ook doorwerken in het huis, de auto en de bezittingen. Nu is dat gescheiden en dat voelt toch wel veiliger.
Verder kan je gewoon (wel tijdig, want het kost redelijk wat tijd) een afspraak maken met de notaris die je er alles over kan vertellen.
Het Bureau
13-01-2011 / 19:15
In de meeste landen moet je huwelijkse voorwaarden maken om gemeenschap van goederen te hebben.....
jan_we
13-01-2011 / 20:38
Mijn overleden vader, die ik zeer hoogachtte, bromde altijd de volgende ontboezeming, als er huwelijkse voorwaarden ter sprake kwamen.
Wie wil trouwen op huwelijkse voorwaarden moet niet trouwen. Die is namelijk al met zijn geld getrouwd!
Pietjan
13-01-2011 / 21:12
De vraag is, mag je als christen trouwen onder huwelijkse voorwaarden.
Het gegeven antwoord is inhoudelijk geen antwoord op de vraag mag je als CHRISTEN op huwelijkse voorwaarden trouwen. Wat wel geprobeerd is, is om het begrip huwelijkse voorwaarden uit te leggen en een belastingtechnisch gevolg van scheiden. Ik wil adviseren om dit over te laten aan een fiscaal jurist!! Voor zinnige info over sec huwelijkse voorwaarden wil ik verwijzen naar de volgende link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijkse_voorwaarden die goed aangeeft wat huwelijkse voorwaarden zijn. Voor wat de belastingen betreft het volgende: als de man uit het antwoord het huis mag "houden" moet hij de totale hypotheek op zich nemen die op het huis rust + de overwaarde uitbetalen aan de vrouw + eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting. Het is zeker niet zo dat hij die fictieve winst moet bijtellen bij zijn inkomen en daar inkomstenbelasting over betalen moet. Dit kan alleen als hij de woning in de zakelijke boeken heeft staan.

Dus omdat ik mijn auto niet bij de slager breng voor de reparatie, is het denk ik zinvol om dit soort vragen door een fiscaal jurist te laten beantwoorden.

Verder heb ik persoonlijk geen problemen het huwen op huwelijkse voorwaarden. Maar dit is niet onderbouwd vanuit de Bijbel. Ik vind de vraag zeker een terechte en interresante vraag. Hoe was de huwelijkse gemeenschap in de Bijbel geregeld? Hadden beide partners in de Bijbel gelijke eigendomsrechten? en dat soort vragen
Het Bureau
13-01-2011 / 21:29
Dan wil ik toch liever verwijzen naar de notaris, dan naar een fiscaal jurist. Een fiscaal jurist zal over het algemeen maar weinig benul hebben van de mogelijkheden tot het maken van huwelijkse voorwaarden.
sis
17-01-2011 / 10:06
volgens mij waren in de tijd van de Bijbel alle bezittingen van de man. Als een man overleed had zijn weduwe niks meer.
Cloudsadmirer
17-01-2011 / 21:55
sis, als dat zo is dan had zij juist al zijn bezittingen.
Waar baseer je dit eigenlijk op?

Terug in de tijd

We zaten net in de kinderbijbel het verhaal te lezen van het leger van Farao wat achter de Israëlieten aanzat en uiteind...
10 reacties
13-01-2012
Wie kan mij helpen? Ik ben zo erg gaan twijfelen en weet niet goed waar ik terecht kan met mijn vragen. Ik krijg steeds ...
3 reacties
14-01-2017
In De Redelijke Godsdienst van Brakel kom ik tegen dat de strijdende kerk gemeenschap heeft met de triomferende kerk. Is...
1 reactie
13-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering