Kiest u heden, wien gij dienen zult!

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

13-01-2017, 11:47

Vraag

Vandaag is me iets overkomen wat nogal veel indruk op me heeft gemaakt. Ik stond op en ineens hoorde of kwam er iets heel duidelijk in mijn gedachten. Dat was deze tekst uit Jozua 24 vers 15: “Kiest u heden, wien gij dienen zult!” Dat moment was zo apart. Ik denk dat het van God is, maar kan dat? Spreekt God zo nog tot mensen?

Antwoord

De Heere kan tot ons spreken door met kracht een tekst uit de Bijbel in onze gedachten te brengen. Hij spreekt door Zijn Woord en Geest, zo zingen we uit Ps. 25: “Heer, ai maak mij uwe wegen door Uw woord en Geest bekend.” De vraag is wel: waar was je op dat moment mee bezig en ben je iemand die al de keuze heeft gemaakt om de Heere alleen te dienen? Want deze tekst heeft Jozua gesproken richting het volk Israel bij zijn afscheid. Ten diepste gaat het hier om de keuze die het volk moet maken tussen de afgoden. Spottend vraagt Jozua: Zeg maar welke afgod willen jullie dienen? Tegelijk laat hij horen: “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.”. (Lees vers 15 nog eens door.) Jozua heeft door Gods genade de goede keuze mogen doen en dat was ook tot zegen voor zijn gezin. Een hartelijke belijdenis horen wij in deze keuze en hij spoort het volk aan om de levende God van Israel alleen te dienen en lief te hebben. Jozua weet hoe dit volk geneigd is om de afgoden te dienen. Daarom waarschuwt hij het volk zoals hij dat doet in zijn afscheidsrede.

Wat kunnen wij hieruit leren? Bij het ontvangen van een tekst moeten wij altijd kijken  a. waar staat het in de Bijbel en b. vooral het verband waarin het staat goed te bestuderen. Dat  is uitermate belangrijk. Dan zijn we op een Bijbelse manier bezig om te horen wat de Heere tot ons heeft te zeggen en we rukken Bijbel teksten niet uit zijn verband. Dus nogmaals deze tekst die je hoorde, is duidelijk een roepstem van de Heere aan jou. Daarom moeten wij ons niet verharden maar ons laten leiden door Zijn heil en troostrijk woord. Samenvattend zegt de Heere: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop (Openbaring 3:20). Heb jij de deur al geopend en is Hij je Heere en Koning geworden? 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

1 reactie
Lecram
13-01-2017 / 12:42
Prima antwoord! Deze tekst hoort bij de categorie 'meest misbruikte teksten uit de bijbel'.
Net als 'Sion zal door recht verlost worden'.
In het Engels noemen ze dat cherry picking.

Terug in de tijd

Waarom gebruiken sommige (emeritus)predikanten hun preken vaker? Bepaalde predikanten houden hun preek in een gemeente e...
20 reacties
13-01-2010
Deze mail stuur ik omdat ik me moedeloos voel. We zitten namelijk in een huwelijkscrisis, al na één jaar getrouwd te zij...
4 reacties
14-01-2020
Mijn vraag gaat over het zondigen van kinderen van God. Uit het verleden ken ik verschillende incestzaken van leden ui...
1 reactie
13-01-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering