Geweld in de Bijbel

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

24-09-2007, 00:00

Vraag

Hoe dien je om te gaan met het verwijt dat er sprake is van geweld in de Bijbel (voornamelijk in het OT)?

Antwoord

Geweld is sinds de zondeval realiteit: Kaïn sloeg Abel dood, De Bijbel is een waarheidsgetrouw boek en vertelt geen sprookjes. Vandaar dat de harde werkelijkheid dan ook onverhuld aan de orde komt en wordt beschreven.

Je bedoelt waarschijnlijk echter met je vraag meer het volgende: Hoe kan het, dat er in opdracht van God soms geweld moest worden gepleegd, bijv. de uitroeiing van de Kanaänieten. Wil God geweld en draagt Hij het op? Wij mogen nooit uit het oog verliezen dat het uitroeien van de vijanden ook een oordeel van God inhoudt over de goddeloze zondaars. De Kanaänieten hebben eeuwen lang het land met ongerechtigheid vervuld. In de dagen waarin God om Abraham het land Kanaän belooft, is de ongerechtigheid van de Kanaäniet niet volkomen. Daarom ging de landbelofte voorlopig nog niet in vervulling. De volken krijgen nog kans om zich te bekeren. Pas als de maat vol is (in de dagen van Jozua) gebruikt God Israël om Zijn oordeel over de goddelozen te voltrekken.

Het gebruik van geweld geschiedt dan inderdaad als oordeel in opdracht van God. Dat betekent echter niet dat Israël zomaar in het wilde weg om zich heen mag slaan. Men moet volgens Deut. eerst de vijand de vrede toeroepen. Pas dan kan er sprake zijn van een gerechtvaardigde oorlog waarin de Heere voor Israël wil strijden. Er is in elk geval geen enkele reden om de Bijbel als een boek te zien (zoals de koran) dat oproept tot geweld tegen andersdenkenden. Ook het O.T. niet!

Ds. J. L.Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Oude Testament
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van begin twintig, heb verkering met een lief meisje en zit ergens mee. Jarenlang ben ik verslaafd gew...
1 reactie
24-09-2010
Aan ds. Vreugdenhil. Waarom haalde u het volgende aan in één van uw diensten: "Verbondsbrekers die het verbond gebroken ...
1 reactie
24-09-2010
Ik geloof dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Als kind geloofde ik in Jezus. Ik ben gedoopt en heb belijdenis geda...
7 reacties
24-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering