Bijbelteksten over Drie-enig God

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

27-05-2003, 00:00

Vraag

Wij geloven in een Drie-enig God. Op welke teksten in de bijbel baseren wij dat eigenlijk? Temeer omdat er in het Oude Testament m.i. niets wijst op die Drie-enigheid.

Antwoord

De vraag is moeilijk in kort bestek te beantwoorden. In het OT is het opvallend dat in Genesis 1:26 God in het meervoud over zichzelf spreekt: Laat Ons mensen maken. Vgl. Gen. 3:22. In het NT wordt dit rijker geopenbaard. Van belang is dat Jezus als God wordt aangesproken en ook zo wordt aanbeden. Denk aan Thomas die zegt: "Mijn Heere en mijn God" (Joh. 20:28). Rom. 9:5 "Christus... Dewelke is God, boven allen te prijzen". Zie ook 1 Joh. 5:20 en Titus 2:13. Dit zijn de duidelijkste teksten.

In 1 Joh. 5:7 staat "Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één". Maar het probleem bij deze tekst is, dat er maar heel weinig oude handschriften zijn waarin de tekst staat. In gesprek met Jehova's Getuigen zullen zij direct zeggen dat die tekst later toegevoegd is. Overigens betekent het dan wel dat de vroege kerk dit toegevoegd heeft. Het kan dus nooit een heel late ontwikkeling zijn in de dogmatiek.

In Joh. 1:1 staat: "en het Woord was God". De Jeh. Get. vertalen echter: "en het Woord was goddelijk", dus niet God Zelf. Vanuit het Grieks is het echter juister te vertalen: "God (met nadruk voorop!) was het Woord".

Ten aanzien van de Heilige Geest wordt in de Bijbel gesproken over de Geest die van God uitgaat en Hem vertegenwoordigt. Denk aan Gen. 1:2. Bij de doop aan de Jordaan ontvangt Christus de Geest van Zijn Vader. Daar zijn de drie personen van de Drie-eenheid aanwezig: de Vader spreekt uit de hemel en de Zoon ontvangt de Geest.

Kortom: de Drie-eenheid wordt niet letterlijk in de Bijbel geleerd, maar kan er wel uit afgeleid worden.

Er zijn nog veel meer teksten die behandeld zouden kunnen worden, maar dat wordt hier te uitgebreid. Het is vast wel mogelijk om van een predikant of ouderling een dogmatiek te lenen.

Ds. M. J. Paul

 

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

Drie-eenheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik kreeg onlangs de vraag waarom ik niet gewoon hervormd ben. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik daarop moest antwoorden...
geen reacties
28-05-2016
Vaak hoor je in de preek dat je als je een kind van God mag zijn, je dit zelf van God gehoord hebt. Ook hoor je wel van ...
24 reacties
27-05-2013
Beste Gerard Slurink. Waarom woon en werk je in Noord-Europa? Kun je daar naar de kerk? Wij wonen in een heel vrijzinnig...
5 reacties
28-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering