Van wie stammen de Palestijnen af?

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

27-05-2019, 14:52

Vraag

Iets wat ik mij al lang afvraag en waarop nog nooit iemand een uitleg heeft gegeven, wel zijn er diverse veronderstellingen gedaan. Het land Israel. Hierop maken twee volken aanspraak de Israëlieten en de Palestijnen. Van wie stammen de Palestijnen af? Dirk van Genderen geeft daar een mening over, alsook waar de Filistijnen gebleven zijn. Dit zouden de nakomelingen zijn van Ezau, Hager en Ismaël, maar dat is niet één volk.

Van Ezau (ook wel Edom genoemd) heb ik wel eens begrepen dat die geheel zijn uitgestorven, maar als dat niet zo is, wie zijn dat dan nu?

Aan Ismael zijn ook vele nakomelingen beloofd, wie zijn dat nu?

Wie zijn de nakomelingen van Lot? Die koos ook een deel van het land, het meest vruchtbare. Na terugkeer uit Egypte maakte Jozua een afspraak met bedriegers en daarom mocht hij dat volk niet uitroeien, waar zijn die gebleven? Wie zijn dat nu? Toen de joden uit de Babylonische gevangenschap terugkeerden moest Nehemia met één hand bouwen en met één vechten, tegen wie? Dat waren inwoners van Israel, wie zijn dat nu?

Waar is het tienstammenrijk gebleven, zijn dat misschien de Palestijnen? Zo niet wie zijn dat dan nu? Kortom als Dirk van Genderen geen gelijk heeft komen de Palestijnen dan uit een van deze volkslijnen? Als de Palestijnen van geen van deze afstammen, van wie dan wel?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt veel vragen en deze zijn nauwelijks te beantwoorden vanwege de vele veranderingen in de loop van de geschiedenis. Ik beperk me nu tot de tijd van de Bijbel en laat de vraag naar de oorsprong van de Palestijnen buiten beschouwing. Die kwestie kan alleen maar beantwoord worden na zorgvuldige bestudering van de bevolkingsgroepen in de afgelopen 2000 jaar en dat is een studie apart. De meeste van de volken die in het Oude Testament en in je vraag genoemd worden bleven niet onderscheiden, maar vermengden zich op den duur met elkaar. Juist daarom is het een wonder dat het Joodse volk een eigen identiteit heeft kunnen bewaren.

De geciteerde beweringen van Dirk van Genderen heb ik niet kunnen achterhalen. Zonder bronvermelding wil ik daar niet op ingaan. Ook laat ik de Tien stammen nu buiten beschouwing, omdat dit een te groot onderwerp is. 

Je vraagt hoe het met de afstamming zit van allerlei volken en je begint in de geschiedenis met Lot, globaal 4000 jaar geleden. Het boek Genesis vermeldt als zijn nakomelingen de Moabieten en de Ammonieten (Gen. 14:27-38). Ze leefden in het Overjordaanse. Rond de Babylonische ballingschap hielden ze op als zelfstandige volken te bestaan. Vanuit de archeologie is wel duidelijk dat de gewoonten en de stamverbanden nog eeuwen bleven bestaan; daarom kunnen de Ammonieten in de tijd van Nehemia nog genoemd worden. In de Romeinse tijd verdwenen de stamstructuren en kregen andere bevolkingsgroepen controle over het gebied.

De Edomieten stammen af van Ezau en woonden globaal ten zuiden van de Dode Zee. Dit gebied kreeg later de naam Idumea. Na de Romeinse verovering in 63 v. Chr. werd het, met de andere gebieden die tot het Hasmonese rijk behoord hadden, eerst een deel van Syrië en later toegewezen aan koning Herodes de Grote, die zelf van Idumese afkomst was. Volgens Markus 3:8 kwamen  Idumeeërs luisteren naar het onderwijs van Jezus.

Aan Ismaël zijn veel nakomelingen beloofd. We komen ze tegen in Genesis 37:24; Richteren 8:24, 1 Kronieken 27:30 en Psalm 83:7. Ze zullen later opgegaan zijn in allerlei volken. 

De bedriegers die je noemt, zijn de Gibeonieten (Joz. 9). Waar die zijn gebleven? Het betreft maar een klein groepje mensen en ze waren in de tijd van Saul en David nog herkenbaar (2 Sam. 21:1-14). Daarna zijn ze waarschijnlijk opgegaan in Israël.

De Filistijnen behoorden tot de zeevolken, en we lezen over hen tot de tijd van David en daarna nog bij enige profeten. Ook dat volk is op den duur versmolten met andere volken. Kortom: het is niet meer mogelijk deze volken in onze tijd aan te wijzen. In de tijd van Nehemia, kort na de Babylonische ballingschap, waren de vijanden o.a. de Arabieren (Gesem) en de Ammonieten (Tobia).

Mijn advies is: raadpleeg een Bijbelse Encyclopedie en kijk per volk wat er gebeurd is, maar je zult ook merken hoe beperkt onze kennis is. Erg veel informatie is in de loop der eeuwen verloren gegaan. 

Voor de laatste 2000 jaar, de periode vanaf het Nieuwe Testament, zijn er ook allerlei boeken verschenen die de ingewikkelde geschiedenis in kaart brengen. De conclusie is: simpele gelijkstellingen van volken gedurende duizenden jaren zijn niet mogelijk.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

Palestijnen
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn ruim een half jaar getrouwd. Alles gaat erg goed met ons. Alleen tijdens het gemeenschap hebben met ...
geen reacties
27-05-2008
Ik heb een vraag voor ds. J. Hoek. Mogen christenen elkaar zegenen? Of is dit alleen voor ambtsdragers en/of de erediens...
geen reacties
27-05-2006
Hoe zit dat met de bewuste rechtvaardigmaking: zit dat echt in de vierschaar der consciëntie of is dat onzin?
geen reacties
27-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering