Kerstliedje

Ds. C. den Boer / 21 reacties

15-11-2010, 14:33

Vraag

Wij hebben een vraag aan een hervormde (PKN) dominee. Onlangs kwam onze dochter van vier jaar thuis met een blad met liedjes die ze moest leren voor het Kerstfeest van de zondagschool. In een van de liedjes kwam de volgende tekst voor: “Wij zijn drie koningen, wij komen van ver. Wij hadden een droom en zagen een ster. Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden en wij aanbidden. Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden Hem.” Wij hadden gelijk onze twijfels over deze tekst. Volgens ons is dit namelijk een onbijbelse weergave van het verhaal van de Wijzen uit het Oosten. Wij hebben hierover contact opgenomen met de voorzitter van de zondagschool (tevens kerkenraadslid). Volgens hem past dit versje bij de belevingswereld van kinderen en is er met de tekst niet zo veel mis. Wij vinden dit een onbevredigend antwoord. Onze vraag is of naar uw mening onze twijfels terecht zijn of dat het inderdaad te verantwoorden is. Het is ons niet om een welles-nietes spelletje te doen, maar om onze doopbelofte serieus te nemen en onze kinderen ook in deze zaken op te voeden naar de Schrift.

Antwoord

Ondergetekende PKN-dominee heeft de volgende bezwaren tegen onder genoemd liedje:

a. Er staat nergens in Mattheus 2 dat de wijzen drie koningen waren; de RK Kerk kent het zogenaamde Driekoningenfeest (elk jaar gevierd op 6 januari); het liedje is misschien afgestemd op dit Roomse feest;
b. De Bijbel vermeldt slechtst, dat de wijzen uit het Oosten (magiërs) op aanwijzing van ''Zijn ster in het oosten” (Matth. 2:2) naar Jeruzalem kwamen; niet, dat zij een droom hadden waarin hun de geboorte van Jezus in Bethlehem werd geopenbaard. We lezen wel, dat zij in een droom na de aanbidding van het Kind door Godddelijke openbaring vermaand werden om niet weer terug te gaan naar Herodes (Matth. 2:12)..
 
Mijn conclusie is, dat het liedje niet een juiste weergave biedt van wat de Bijbel ons vertelt over de wijzen uit het oosten.
 
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Kerstliederen
21 reacties
sydneylover
15-11-2010 / 15:33
Mijn kinderen zingen het betreffende lied ook en eerlijk gezegd: ik had er nog niet eens bij stilgestaan. Ik zal om deze reden mijn kinderen echt niet verbieden om het te zingen of naar de kerstviering te gaan, maar wél is het goed om in het enorme scala van liederen af en toe te blijven bekijken of de teksten die gezongen worden conform het Bijbelverhaal zijn. Daar is toch niet zoveel mis mee?
pannenkoek
15-11-2010 / 15:36
Het is zeker goed om de liederen die onze kinderen leren/zingen naast de Bijbel te leggen. We willen ze toch geen verkeerde dingen aanleren?
Ben het met Sydneylover eens
Catherine
15-11-2010 / 15:40
Er is veel valse romantiek in sommige kerstliedjes. Kritisch er naar blijven kijken kan zeker geen kwaad.
Wikke
15-11-2010 / 15:55
verander het dan in: wij zijn de wijzen, wij komen van ver....
dan klopt het weer!
Catherine
15-11-2010 / 16:28
Dat kun je in je eentje moeilijk doen natuurlijk ;-) De rest van de kindjes zingt dan koning
Gerteke
15-11-2010 / 16:40
Het klopt, maar dan kun je heel veel kerstliedjes wel schrappen. 'Midden in de winternacht' bv., klopt feitelijk ook niet. Misschien relativeert dat de boel. Of niet en maakt u een radicale keuze. Succes!
javisje
15-11-2010 / 17:14
Misschien kun je het je kinderen uitleggen dat het liedje niet helemaal Bijbels is.
Wikke
15-11-2010 / 17:25
.....en stel dat aan zondagsschool voor....
Unionist
15-11-2010 / 21:46
Bij ons in de kerk/op school wordt van de herders al jarenlang verteld dat ze om het kampvuur zaten te praten "Wanneer zou de Messias komen?" Ze waren allen diep overtuigde en uitziende zondaren. Zowel het vuurtje als d eovertuiging van zonde is er door de dominee cq de juf bij verzonnen.

Overigens is het hele kerstgebeuren een heidens feest met een christelijk sausje. Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om tijdens een feest Jezus' geboorte te herdenken. Alleen Zijn sterven (bij het Avondmaal) en Zijn opstanding (elke zondag).
Dus als je écht radicaal wil zijn...
drernie
16-11-2010 / 00:02
Kan iemand mij uitleggen wat het probleem is, want ik zie het niet.
sydneylover
16-11-2010 / 09:40
@Unionist: Sterk punt!
blijblij
16-11-2010 / 09:42
Ik zou als ouder een flinke beschouwing geven over 'wijzen' in die tijd, met daarbij aandacht voor magie en toekomstvoorspellen. Kijk samen lekker naar 'het zesde zintuig' of 'paranormale kinderen': Kijk dit waren de wijzen die bij het babytje Jezus kwamen kijken.

En het flauwe "er staat nergens drie wijzen": er staat ook niets over een "appel" in Genesis.

Laat kinderen lekker hun liedjes zingen. Het ere zij God bestaat in de Bijbel ook maar uit drie zinnetjes en daar is ook een lied van een half uur van gemaakt: OOK SCHRAPPEN???
blijblij
16-11-2010 / 09:57
Zie nu dat het argument: er staat nergens "drie" niet wordt gebruikt:

Bij deze: er staat slechts "wijzen" in Matheüs. Het hele liedje wordt nog on-Bijbelser dan het al was.
maria
16-11-2010 / 15:39
Het lijkt mij heel normaal dat je van te voren met elkaar kijkt wat voor een liedjes er gezongen worden. Wij hebben daar op de zondagsschool een commissie voor, die het declamatorium en de overige liederen samensteld. Het liefst werken we onder een bepaald thema, zodat ook de vertellingen daar mooi op aansluiten. Er zijn genoeg kerstliederen ook voor kinderen die wel Bijbels verantwoord zijn. Het kost wel wat meer werk. Als ouders moeite of kritiek zouden hebben, horen we dat graag. Wees ook in die dingen open naar elkaar.
Hanna
16-11-2010 / 16:50
@drusius: kinderen van 4 jaar oud, zijn niet gek hoor!
Die begrijpen meer dan we denken, dus dat zal niet het probleem zijn!
bazuin
16-11-2010 / 18:29
Oké, ons Kerstfeest is een van oorsprong heidens, en inmiddels gekerstend(!) feest. Ook ik heb, in weerzin tegen alle romantische en commerciële kerstkitch, een poosje gedacht om maar helemaal geen kerstfeest meer te vieren.
Maar mijn echtgenote wees mij erop dat de engelen in de kerstnacht wel masaal de lof van God uitzongen. Zouden wí'j dan Christus' geboorte niet moeten/mogen herdenken? Laten we als christelijke kerk dit feest blijven vieren. In dankbaar besef dat we toen het allermooiste geschenk gekregen hebben dat we ooit konden krijgen. Daar kan geen Sinterklaas of kerscadeau tegenop. Houdt het wel dicht bij de Bijbel. En laat de koning (voorzitter) van die zondagsschool zo wijs ;-) zijn om drie koningen te wijzigen in wijzen. Dan is hij een wijze koning.
famtvisser
16-11-2010 / 21:24
om verder discussie te voorkomen, zou ook voor een alternatief versje gekozen kunnen worden. B.v. 'de wijzen, de wijzen, zij gingen samen reizen, zij zagen ginds een koningsster, zij wisten niet hoever'. Zo ongeveer is het eerste couplet. Heel bijbels. Het is vast wel ergens op te zoeken.
pannenkoek
16-11-2010 / 22:07
Ik zie hierin niets verkeerds, maar als je iets wil vinden wat niet klopt zul je het ook vinden.

De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver

Zij volgden het teken
De dagen werden weken
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan

O koning, wil ons horen
Er is een prins geboren
In 't Oosten is zijn ster gezien
Staat hier zijn wieg misschien

Herodes hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden
Een koningskind bij mij in huis
U bent beslist abuis

De wijzen, de wijzen
Die moesten verder reizen
De ster ging als een lichtend spoor
Naar Bethlehem hen voor

Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein
MvB
18-11-2010 / 08:40
Mijn dochter heeft dit liedje op school geleerd. En ik heb er eigenlijk nog nooit bij stil gestaan. Eigenlijk zit er wel een kern van waarheid in. Want ze komen met zoveel liedjes thuis, dat je soms niet eens meer in de gaten hebt wat ze zingen. Wat mij wel opvalt is dat het heel veel opwekking is wat ze leren. Dat vind ik soms jammer.
dijna61
18-11-2010 / 11:28
Waarom jammer?

Terug in de tijd

Al jaren heb ik last van kalknagels. Ooit waarschijnlijk bij het zwembad opgelopen. Het is inmiddels veel erger geworden...
5 reacties
16-11-2017
Wat is er mis met hardstyle/core (zonder tekst)? Wat kan daar fout aan zijn? Wie heeft dat bepaald dat die ‘dreunen’ en ...
geen reacties
16-11-2017
Men hoort vaak de uitdrukking “Jakob is dun geworden.” Volgens mij staat deze uitdrukking niet in de Bijbel, (nog) niet ...
1 reactie
16-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering