Bioresonantietherapie

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

13-11-2010, 17:00

Vraag

Aan dr. Paul. Wat is uw visie op de bioresonantietherapie? Is dit een verantwoorde therapie of is het occult? Ik heb verschillende familieleden die deze therapie doen. Zelf tob ik ook met oorproblemen en vraag mij af of het verantwoord is om deze therapie te volgen.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De bioresonantietest is gebaseerd op het weerkaatsen van elektromagnetische trillingen en het op elkaar passen van elektromagnetische golven en velden. In de test wordt bijvoorbeeld de weerstand gemeten op de vinger, terwijl men een elektrode vasthoudt in de andere hand. Met een dergelijke test worden uitspraken worden gedaan over zwakke organen, belasting door pesticiden of insecticiden, een gebrek aan bepaalde stoffen, aanwezige parasieten, vergiftigingen met zware metalen, overgevoeligheid voor bepaalde levensmiddelen en allergische reacties. Vaak veroorzaakt een bacterie of een schimmelinfectie een chronische klacht. 

Men gebruikt een tensor / biotensor, een meetapparaatje dat de spanning tussen twee gelijke frequenties meet. De resonantie valt te vergelijken met het meetrillen van een stemvork wanneer een andere stemvork in beweging wordt gebracht. Dit verschijnsel is natuurkundig te verklaren.

Er zijn mensen die testen zonder apparatuur en dat kan riskant zijn, in de zin dat deze behandelaars mogelijk gebruik maken van paranormale vermogens. Het verdient aanbeveling aan de behandelaar te vragen vanuit welke visie hij/zij werkt.  Als dit erg oosters klinkt (ayurveda, chakra’s, aquariustijdperk e.d.), is het niet goed daar naartoe te gaan.

De test en de therapie op zich hoeven niet occult te zijn. Ik heb met diverse christelijke hulpverleners en min of meer genezen patiënten gecorrespondeerd om mij beter te laten informeren over bioresonantie. Unaniem verzekeren zij mij dat je dit als christen doen kunt.

Als de therapie werkt, heeft dit grote voordelen ten opzichte van gewone medicijnen, die immers weer allerlei bijwerkingen kunnen veroorzaken. De therapie zet een kettingreactie in gang in het lichaam en dat gaat zelf opruiming houden van bepaalde afvalstoffen. Natuurlijk zijn er allerlei vragen over de mate waarin de therapie werkt, en dat is nog steeds niet goed onderzocht, maar er zijn blijkbaar heel wat mensen die baat hebben bij een behandeling.

Voor bezinning op alternatieve geneeswijzen is de site www.stichting-promise.nl waardevol en die beveel ik ook vaak aan. Het valt mij echter op dat ten aanzien van het onderwerp bioresonantie er wel een artikel van Skepsis gepubliceerd staat op de site en dat er ook allerlei waarschuwingen tegen verbindingen met oosters gedachtegoed staan, maar dat de natuurkundige kant niet besproken wordt. Ik deel de bezwaren tegen therapeuten die vanuit verkeerde veronderstellingen werken, maar het lijkt mij dat de genoemde therapie ook neutraal gehanteerd kan worden. Het belangrijkste is om onderzoek te doen naar de achtergrond van de therapeut.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oegstgeest
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
2 reacties
sydneylover
15-11-2010 / 09:58
De wikipedia-pagina over bioresonantie is ook interessant om te lezen. Ik deel de scepsis van dr. Paul, ook al kun je niet helemaal uitsluiten dat 'het' werkt.

Beetje natuurkunde en biologie gecombineerd: Het is inderdaad zo dat je lichaam een heel klein spanningsverschil (electriciteit) zelf opwekt, en op basis hiervan kun je electromagnetische velden meten.
Ook het aanprikken van allerlei zenuwbanen zoals in de acupunctuur heeft bewezen effect, terwijl de moderne geneeskunde pas de afgelopen 10 a 20 jaar goed inzicht krijgt in bijvoorbeeld de werking van de hersenen en de aansturing van allerlei functies in het lichaam. Ofwel: niet alle genezingswijzen hoeven perse van te voren verklaarbaar te zijn.
Maar: ik heb grote moeite met de claim dat op basis van het meten van dit soort verschijnselen geclaimd wordt dat allerlei ziektes genezen kunnen worden. En daar zit je wat mij betreft op de grens van wat biomedisch gezien wel en niet verklaarbaar is en waar kwakzalverij begint.
petrus
16-11-2010 / 16:50
@drusius

jouw ongenuanceerde reactie op het uiterst genuanceerde en onderbouwde antwoord van dr. Paul, getuigt van weinig respect voor hem en voor de vraagsteller. Jammer.

Terug in de tijd

“Mijn genade is u genoeg.” Is dat echt zo? Ja, ik weet dat ik nooit dankzij mijn gebeden, bevindingen, ervaringen, enz. ...
geen reacties
13-11-2018
Hoe ouder ik word, des te meer mensen ontmoet ik met een andere achtergrond. Ik heb vaak gesprekken met mensen over het ...
geen reacties
14-11-2019
Ik ben een meisje van 19 jaar, doe opleiding mbo-v, ben nu derdejaars. Ik heb een vrij druk leven, soms met stress, maar...
geen reacties
13-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering