Droomvrouw ontmoet na scheiding

Ds. J. Prins / 27 reacties

09-11-2010, 12:00

Vraag

Anderhalf jaar geleden ben ik gescheiden. Ik had een kinderloos huwelijk. Ik woon nu alleen en heb mijn leven weer redelijk op orde. Ik zit op dit moment in het beginstadium van een relatie met iemand die een engel op aarde lijkt te zijn. Mijn absolute droomvrouw. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Echter, ben ik gedoemd na mijn scheiding om de rest van mijn aardse leven vrijgezel te blijven? Word ik geacht -tot mijn (en haar) grote verdriet- dit af te ketsen? Of is dit echt een Godsgeschenk, een nieuwe kans en word ik geacht met deze vrouw te trouwen en gewoon gelukkig te worden? Ik weet het niet!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst mijn verontschuldigingen voor het late antwoord. Ik lees in je vraag een wereld van zorg en verdriet, die je hebt ervaren in de achterliggende tijd. Waarvan ongetwijfeld de wonden nog schrijnen van pijn. Fijn, dat je je leven weer wat op orde mag hebben.

Het is voor mij ‘op afstand’ verre van eenvoudig een antwoord op je vraag te kunnen geven. Want ik ken jou situatie niet! Om een zinvol antwoord te kunnen geven is het nodig om daarvan wat op de hoogte te zijn. Waarbij een van de belangrijkste vragen is: wat is de oorzaak van jullie scheiding? Daaraan kunnen hele moeilijke redenen ten grondslag liggen, zoals grote psychische nood, een totaal ontwrichte communicatie, mogelijk overspel van je vrouw… je voelt wel aan, we komen hier op een heel teer gebied! En ook dit, welke weg ben je tot nu toe gegaan om te onderzoeken wat de wil van de Heere God hierin is? Ik ken je kerkelijke achtergrond niet, maar heb je hier al over gesproken met een wijze predikant of ouderling? Samen jullie biddend gebogen over het Woord van God? Alleen dat kan en mag uitsluitsel geven. Onze gevoelens en meningen van andere mensen, zijn helaas gevaarlijk drijfzand!

De Bijbel leert ons dat de enige weg om te mogen hertrouwen is, wanneer we vrij zijn van onze ex-man of ex-vrouw. Dat betekent dat hij of zij al in het huwelijk of daarna, het is gaan ‘houden’ met een ander en daarmee is getrouwd. En… in de geschiedenis van de christelijke kerk zijn nog andere zwaarwegende reden genoemd om te scheiden en daarna opnieuw te trouwen, zoals impotentie van de ander of totale ontwrichting van het huwelijk! Je zult wel begrijpen, dat een zo belangrijke vraag als die van jou, niet op afstand naar tevredenheid en afdoende kan worden beantwoord.

Ik wil deze weg van harte verder met je gaan, maar daarvoor is toch meer informatie nodig. En bedenk… in het stadium van verliefdheid kan een man of een vrouw de ware droomengel lijken, maar liefde blijkt vooral uit de mate van trouw aan elkaar in het huwelijksleven van elke dag.

Heel veel zegen toegebeden,
met hartelijke groeten,
Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

huwelijk
27 reacties
floddertje
09-11-2010 / 12:56
Ik weet dat ik geen kritiek mag leveren, maar ik wil toch een vraag bij het antwoord stellen. Er is toch maar 1 Bijbelse grond te noemen en dat is toch overspel?
Ik lees nergens in de Bijbel dat impotentie of totale ontwrichting van het huwelijk ook een grond mag zijn om te scheiden.
Kan iemand dit uitleggen?
EVA
09-11-2010 / 13:08
@Floddertje, God is eigenlijk helemaal tegen scheiding, ziet liever dat er samen aan een huwelijk gewerkt wordt, en naar herstel gezocht wordt, maar idd geeft de bijbel aan dat overspel de enige reden is tot een scheiding, als herstel onmogelijk lijkt want ook dan geloof ik bij God is alles mogelijk!
Impotentie en een ontwricht huwlijk zijn geen bijbelse gronden, dat je misschien dan toch niet bij elkaar blijft leven kan, maar hertrouwen is dan niet bijbels.
1a2b3c
09-11-2010 / 13:14
Voor zover ik weet staan er in de Bijbel twee redenen waarin scheiden toegestaan is. Bij overspel en als een ongelovige niet bij de gelovige samen wil wonen, in zo'n geval hoeft de gelovige niet alleen te blijven.
1 Korth.7: 15 Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen.
EVA
09-11-2010 / 14:40
1a2b3c idd je hebt gelijk maar dan moet de scheiding wel van de ongelovige uit gaan en niet van de gelovige.
Catherine
09-11-2010 / 15:37
Toch is het sneu voor vraagsteller ! Wat gaat hij nu doen ? De vrouw uit zn hoofd zetten, of....
bootje
09-11-2010 / 16:20
ja idd floddertje ben ook zeer benieuwd waar het staat? Kan het ook als vervolg vraag aan de des betreffende dominee vragen.
Verder vind ik het een goed antwoordt, want de dominee weet idd te weinig om een passend antwoordt te kunnen geven.
Orchidee
09-11-2010 / 19:51
Mij is geleerd dat het er ook aan ligt wie de schuldige van het gebroken huwelijk is geweest, en dan bedoel ik wie de stekker er uit getrokken heeft en niet verder wilde.
De 'achterblijver' mag dan wel weer opnieuw in het huwelijk treden als de andere partij de weg toegesloten heeft met een nieuwe relatie.
Is dit niet zo dan moet de weg naar elkaar toe open blijven,
Dit werd mij door meerdere dominees uitgelegd nadat ik het er moeilijk mee had dat mn ouders waren gescheiden en er nieuwe relaties ontstonden.
Wikke
10-11-2010 / 07:38
De schuldige van een gebroken huwelijk is niet altijd degene die de stekker eruit heeft getrokken. Het kan zijn dat een huwelijk door de andere partij onleefbaar wordt gemaakt, denk aan mishandeling, maar dat diegene niet wil dat z'n vrouw weggaat. Als deze vrouw, na alles geprobeerd te hebben, het toch niet meer aankan en een scheiding aanvraagt, lijkt me niet dat zij de schuldige is van dat gebroken huwelijk. Het wezen van het huwelijk is dan al gebroken door de ander, want op deze manier is er van een huwelijk zoals het bedoeld is natuurlijk geen sprake meer....
Gerteke
10-11-2010 / 12:55
Als jullie nu eens goed lezen...

Er staat: "En… in de geschiedenis van de christelijke kerk zijn nog andere zwaarwegende reden genoemd om te scheiden en daarna opnieuw te trouwen, zoals impotentie van de ander of totale ontwrichting van het huwelijk!" De dominee heeft het dus over de geschiedenis van de kerk, niet over een bijbelse grond.

Soms is het antwoord zo eenvoudig.
Gerteke
10-11-2010 / 12:57
En volgens mij zijn er altijd twee schuldigen bij een scheiding. Meer of minder, maar altijd twee veroorzakers.
bootje
10-11-2010 / 14:02
Gerteke bedankt voor de verduidelijking.
Ben het totaal niet met je eens dat er altijd 2 schuldigigen zijn!!!! Je zegt nogal niet wat. Stel je wordt door je partner, vernederdt met woorden en daden, ben je dan schuldig?? Ook al schiet de partner dan in de verdeding door ook negatgief gedrag te gaan vertonnen vindt ik diegene nog steeds niet mede schuldig. Sommige mensen moeten wat in bepaalde situatie's om niet compleet ondergesneeuwd of "gek" te worden.
bootje
10-11-2010 / 14:03
vertonen ipv vertonnen
1a2b3c
10-11-2010 / 14:15
Idd behoorlijk kort door de bocht om te zeggen dat er altijd twee schuldigen zijn. Je hebt wel te maken met twee schuldige mensen maar dat betekent niet dat ze zich allebei aan dezelfde zonde schuldig maken.
Niemand is zonder zonde maar als iemand bijv. vreemdgaat terwijl zijn man/vrouw daar absoluut geen aanleiding voor geeft, HOEFT (kan wel) het feit dat hij/zij op een ander vlak wel schuld heeft niets met het overspel te maken te hebben. En wat te denken bij mishandeling?
mariska
10-11-2010 / 14:53
Gaat het er nu om of er één of twee schuldigen zijn? Nee toch! Het gaat erom dat er in Bijbels opzicht wordt gehandeld en niet uit de geschiedenis van de christelijke kerk.
Als je man of vrouw van je wilt scheiden is het in eerste instantie zaak om er samen met God uit te komen. Dat is een moeilijke weg, maar waar vergeving is, is een nieuw begin.
Als er toch een scheiding plaats vind, mag alleen degene die verlaten is, tegen zijn of haar wil in, opnieuw een verbintenis aangaan.
Degene die er voor heeft gekozen om de scheiding door te zetten (ook onder moeilijke omstandigheden) zal in Bijbels opzicht alleen verder door het leven moeten gaan.
De vragensteller veel wijsheid en sterkte toegewenst bij het maken van een juiste keuze.
Ria123
10-11-2010 / 17:07
@mariska: Als er toch een scheiding plaats vind, mag alleen degene die verlaten is, tegen zijn of haar wil in, opnieuw een verbintenis aangaan.

Mattheüs 5 vers 32: ... die de verlatene trouwt doet ook overspel.

De enige echtscheidingsgrond in de Bijbel volgens Mattheüs 5 is overspel en alleen dan mag je trouwen met een ander.

Het gaat erom wat de Bijbel erover zegt en niet hoe er in de kerk is/wordt gehandeld in deze kwesties. De duivel gaat ook in deze rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden.

Hoe moeilijk dat voor de personen ook kan zijn, als er om andere (soms ook begrijpelijke) redenen gescheiden is.
mariska
10-11-2010 / 18:20
@Ria: Sorry ik merk dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest.
Ik bedoelde ook dat degene die verlaten is wegens overspel van de ander alleen mag trouwen.

Als de man of vrouw er zelf voor kiest om te scheiden, ook al heeft de ander overspel gepleegd, zelfs dan mag je op Bijbelse gronden niet opnieuw trouwen.
Gerteke
10-11-2010 / 19:01
Schuldig was het verkeerde woord. Maar ik geloof dat bij een scheiding altijd beide partijen debet zijn aan de scheiding. Er zijn vrij weinig situaties waar één persoon zo gestoord is dat er zonder oorzaak (die hoeft overigens niet per se bij de partner te liggen) wordt vreemdgegaan of mishandeld. In die gevallen moet je wat mij betreft z.s.m. vertrekken. In andere gevallen moet je ook altijd naar je eigen aandeel in het verhaal kijken.
Gerteke
10-11-2010 / 19:03
@Ria123: het is voor refo's niet zo gewoon om dat te doen, maar het betrekken van de praktijk van de vroege kerk is toch wel buitengewoon belangrijk hoor.
Ria123
10-11-2010 / 20:58
@Gerteke: Lees Markus 10: Mozes heeft ook toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. Dat was de praktijk van de hele vroege kerk in de tijd van Mozes. Maar wat zei de Heere Jezus: Vanwege de hardigheid uws harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven. En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen die doet overspel. Ondanks de praktijk van de hele vroege kerk wijst de Heere Jezus dit af. De praktijk staat dus niet boven de Bijbel.
floddertje
10-11-2010 / 22:19
Precies, dat bedoelde ik ook Ria! Dan kunnen dominees duizenden voorbeelden aanhalen in de lijn van de geschiedenis van de christelijke kerk, maar we moeten leven naar wat de Bijbel ons leert!
Daarom begrijp ik dit antwoord ten dele.
Natuurlijk is het heel moeilijk om iets te lezen wat tegen het vlees in gaat, het liefst gieten we nog wat zalf in de wonden, dat begrijp ik helemaal.
Maar toch is de Heere Jezus hier heel helder in Zijn antwoord.
Dat moeten we elkaar wel in alle eerlijkheid voorhouden!

Terug in de tijd

Ik ben sinds een klein half jaar steeds erger verliefd geworden op een jongen. Ik zie hem eens in de twee weken op de st...
geen reacties
09-11-2006
Ik heb anderhalf jaar verkering gehad met een meisje. Dat is toen na grote problemen uitgegaan, ook vanwege de omgang me...
1 reactie
09-11-2011
Wij lazen vanavond aan tafel Genesis 48. Daarbij zegt Jakob dat hij een bergrug belooft die hij uit de hand van de Amori...
5 reacties
10-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering