Geslachtsdelen amputeren

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

27-10-2021, 16:16

Vraag

Ik ben een man van 23 jaar en ik worstel al heel lang met seksuele zonden. In Mattheüs 18:8-9 zegt Jezus dat als je hand of voet je tot zonde verleidt, dat je hem beter kunt afhakken. En als je oog je tot zonde verleidt, moet je je oog eruit trekken en weggooien. Daarom is mijn vraag (zonder grappen): is het beter als ik mijn geslachtsdelen laat amputeren? (Zie ook Matt. 19:12.) Zo niet, wat bedoelt Jezus hier dan?


Antwoord

Beste jonge man,

Fijn dat je ons vraagt je te helpen in jouw problematiek. Ik zal proberen vanuit de Bijbel antwoord te geven. Nee, dan geen amputatie. Want als je één hand afhakt, heb je nog een andere om te zondigen. Ruk je één oog uit, dan kan het andere je nog verleiden. Jezus bedoelt met deze rigoureuze voorbeelden dat de mens een radicale beslissing moet (leren) nemen. Radicaal -vanuit de radix(wortel)- je hart dus.

Let bijvoorbeeld op Daniel 1:8. Deze jonge man van nog geen 20 jaar nam zich “in zijn hàrt voor zich niet te verontreinigen.” Daarom werd zijn oog niet verlekkerd, stak hij zijn hand niet uit en smulde hij niet van de koninklijke spijzen (die aan de afgoden waren geofferd). Van binnenuit dus. En daarom hield hij het later ook vol. Maar dat terzijde. Dus geen amputatie van geslachtsdelen; iets dat de Bijbel overigens verbiedt.

Dat je het zo naar voren brengt, geeft aan dat en hòe je er mee zit... De Heere Jezus spreekt over gesnedenen, drie soorten zelfs (Matth. 19:12). De eerste categorie wordt zo geboren (geschonden geslachtsdelen); de tweede categorie heeft zich laten castreren om zo bijvoorbeeld in de vrouwenharem van een koning te mogen werken; de derde categorie ‘gesnedenen’ moet je niet letterlijk, maar geestelijk begrijpen. Met het oog op het volop meedoen in het Koninkrijk van God. Paulus is er zo één die de gave der onthouding heeft en daarom geen behoefte aan een huwelijk had. Zie bijvoorbeeld 1 Kor. 7:7-9.

Nog eens: dit heeft dus niets te maken met jezelf van je mannelijke  geslachtsdelen ontdoen. In de Islam kan amputatie wel een straf zijn voor de zondaar. Ze leven daar namelijk alleen maar bij vergelding. In de Bijbel leven we bij vergeving! Jij ook. Daarom vind jij het moeilijk dat jou dit (steeds weer) overkomt. Want je rekent echt met God. Psalm 139 spreekt zo mooi over dat God alles van ons weet en ziet (Psalm 139 vers 1-3). En ons toch niet de deur wijst... Want Hij is de God van vergeving en verzoening!

Ik wens je veel geestelijke oefening met deze psalm toe. Om van harte te bidden die diepe woorden uit Psalm 139 vers 23-24. Als je dat echt doet dan worden niet je geslachtsdelen (weg)gesneden, maar je hart (dieper) besneden. Vgl. Kol 2:12-14. Prachtig wordt daar beleden dat de schuld van de gelovige is verzoend aan Golgotha’s kruis. De krachtige werking van Gods genade dus. Van binnenuit naar alles in ons leven en liefhebben toe. Ik hoop dat je daar gelovig uitzicht in mag vinden. Dan krijgt Ps 139:14 ook betekenis: “Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke (d.i de HEERE te vrezen) wijze wonderbaarlijk gemaakt ben!” Zelfs  je geslachtsdelen! Want je kunt daar ook heel mooie dingen mee (leren) doen. Zoals God het bedoeld heeft en het voor je welbevinden goed is.

Concluderend twee dingen: strijd in Gods kracht van binnenuit tegen je seksuele zonden. En ook: verlang biddend naar een relatie in liefde en trouw, waarin ook geslachtsdelen een liefdevolle, geestelijke bedding kunnen gaan vinden.

Dan nog dit: je zult best wel eens terugvallen. Staar je daar niet op blind (of dood – dàt wil namelijk de satan). Maar doe als Ps 139: Gods alwetendheid wordt de troost van de vromen! Tenminste als ze helemaal open komen voor Hem. Of eenvoudig samengevat: zie ik op mezelf dan beef ik... Zie ik op de Heere dan leef ik! In Hem, door Hem, met Hem en voor Hem! Ja zo is het!

Ik hoop dat je de trouw en ontferming van de HEERE om Jezus’ wil mag ervaren. Dan komt er diepe vrede in je hart en leven door het bloed van het kruis. En dat gaat al ons denken en piekeren ten enenmale ver te boven! 

Met hartelijke groet en zegenbede,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan ds. Vreugdenhil. Ik ben (opnieuw) bezig in het boek "Levend geloof". Ik vind het een duidelijk boek...
geen reacties
27-10-2010
Ik zou graag advies krijgen over hoe ik ermee om moet gaan dat als ik van iemand aandacht krijg, voornamelijk als diegen...
geen reacties
27-10-2008
Beste Refoweb. Er worden veel vragen aan bepaalde personen gesteld, zoals aan ds. Vreugdenhil, ds. Simons, enz. Ik vraag...
2 reacties
27-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering