Onvruchtbare man in de Bijbel

Ds. M.F. van Binnendijk / 6 reacties

30-09-2010, 10:42

Vraag

Wij weten sinds een jaar dat wij medisch gezien helaas geen kinderen kunnen krijgen. Dit is een groot verdriet voor ons. Gelukkig kunnen we er met elkaar erg goed over praten. Maar ons probleem is het volgende. In de Bijbel staan veel voorbeelden van vrouwen die (on)vruchtbaar zijn/waren en/of waar God de baarmoeder van de vrouw uiteindelijk (weer) heropend heeft. Echter, zijn er ook voorbeelden waar dit betrekking heeft op de man? Dit is namelijk bij ons het geval. Komt dit vaker voor bij mannen in de Bijbel? Kunt u ons hier een voorbeeld van geven? Wel hebben we besloten ons op te gaan geven bij Revoke, zodat we er met andere echtparen over kunnen praten, omdat we merken dat dit in de familie- en vriendenkring, maar ook in de christelijke gezindte, nog een moeilijk bespreekbaar probleem is.

Antwoord

Ik vind het bijzonder moedig van je om dit onderwerp ter sprake te brengen. Het valt mij niet moeilijk om zowel je vragen als je gevoelens in te leven. Beiden zijn mij niet onbekend. Neemt niet weg dat ieder mens -zowel man als vrouw- alsook eenzelfde situatie niet hetzelfde doorleefd en verwerkt wordt. Ook al weet ik jullie namen niet, jullie spreken er niettemin met vrienden en familie over, merk ik uit je vraag. Daar is moed voor nodig.
 
Zeker voor een jong echtpaar dat een gezin wil stichten en het verlangen kent om zelf kinderen te krijgen en op te zien groeien, gaat kinderloosheid gepaard met een zodanig diep verdriet, dat voor velen niet peilbaar is. Het wordt zelfs een dubbel verdriet als onbegrip juist blijkt bij hen die heel dichtbij staan. Ouders, broers, zussen. En elke keer als er weer iemand zwanger is, wordt je helemaal koud van binnen. Sla je dicht. Verstil je.
 
"Ik geen vader, jij geen moeder" was de werktitel van een boekje dat ik ooit nog eens wilde gaan schrijven over dit onderwerp. Voor diegene, die zich in een situatie bevinden zoals jullie. En dat zijn er niet weinig. Uit onderzoek blijkt dat van de tien jongens in Nederland er vijf onvruchtbaar zijn of zwak zaad hebben.

Voor gelovige mannen en vrouwen gaan het verdriet en de teleurstelling m.i. nog een behoorlijke spa dieper. Nog ándere vragen komen op je af, zoals: "Hoe staat het met de verbondsbelofte van God? Wat moet ik met de opdracht en belofte 'gij en uw zaad na u'? Wat moet ik  met 'Gaat heen en vermenigvuldigt...'?"

En dan zijn er met enige regelmaat die zondagen dat het dopen is. Weinigen weten van het stille verdriet dat er tijdens zulke diensten door je heengaat. Omdat je weet, dat jíj en je man nooit bij de doopvont zullen staan. En misschien dat jij als man kinderloosheid ervaart dat jij de laatste telg bent die de familienaam draagt. Een afgesneden zaak...
 
Dan is er ook nog de medische kant van de zaak, met al zijn vragen en mogelijkheden. Heeft je man zwak zaad, waardoor er nog (enige) kans zou zijn door bijvoorbeeld de toepassing van IVF of ICSI, als je deze weg al ethisch verantwoord vindt. Of willen wij die weg helemaal niet op. Misschien zien we een andere weg geopend, zoals adoptie of het  opnemen van één of meer pleegkinderen... Of we kiezen ervoor om samen te blijven.

Niet onbelangrijk is het om in dit proces te onderkennen wanneer je er persoonlijk én samen aan toe bent om verder te gaan kijken. Als er enige verwerking heeft plaats mogen vinden. Daarbij loopt de verwerking bij man en vrouw nooit parallel. Een man zal er anders (vaak stiller) tegenover staan dan een vrouw (die zich doorgaans gemakkelijker in woorden uit).

Ik ben er voor jullie heel blij om, dat jullie er samen over kunnen en willen praten. Niets is belangrijker dan dat! Alleen zó kun je peilen waar je persoonlijke en gezamenlijke verdriet en verlangens liggen. Juist wanneer de weerbarstige werkelijkheid in onze beleving scheef komt te liggen ten opzichte van onze verwachtingen. Dit had je je niet kunnen voorstellen, toen de predikant het huwelijksformulier op jullie trouwdag voorlas en zei: "... in goede en kwade dagen...." Die kwade dagen lagen dichterbij dan je lief was.

Je vraagt naar enkele Bijbelse voorbeelden waar juist naar de man gekeken wordt. Dat gebeurt wel degelijk. Tegelijk moeten we de Bijbel niet als sjabloon op onze eigen situatie leggen, zonder ook naar de context van die tijd te kijken. Nog afgezien van het onderscheid van de belofte en de vervulling, de tijd vóór en ná het plaatsvervangende werk van onze Heiland.
Maar laat ik één sprekend voorbeeld naar voren halen dat bijzonder dichtbij komt. De wet van Mozes verbiedt dat een gesnedene -dat is: een man die bewust, of door een medische ingreep, of door een ongeluk, gecastreerd of gewond is aan zijn geslachtsdeel- in de tempel komt. Denk maar aan de kamerling uit de Handelingen der apostelen. Hij is een eunuch, een harembewaker, die vanwege zijn 'ambt' ontmand is. (Het is mij niet helemaal duidelijk of zijn teelballen geheel zijn verwijderd, of stuk gedrukt -wat in het Midden-Oosten gebeurde bij aankomende zangers en bepaalde priesters- of dat alleen zijn zaadstrengen zijn doorgesneden, zgn. sterilisatie). Voor hem gold: Verboden toegang in de tempel. Terwijl een kinderloze man als Zacharias zelfs in het binnenste heiligdom mag dienen.
 
Toch geeft Jesaja (56:3) juist voor een (af)gesneden man een kostbare belofte: "En de vreemde, die zich tot de HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom."
 
Ik betreur het met jou dat in een groot deel van de reformatorische gezindte het onderwerp 'onvruchtbaarheid' (nog) nauwelijks bespreekbaar is. Net zo min als er gesproken wordt over die innerlijke strijd van die ene moeder (en vele moeders met haar!) die tegen haar zin van de zesde zwanger was. Toen zij van het consult bij de huisarts thuiskwam gaf zij op de vraag van haar vriendin -"En, hoe was het...?"- als antwoord: "Helaas, het hartje klopt...!" Daar wordt je verdrietig stil van.
 
Ik bid jullie toe dat jullie in bovengenoemde zaken je niet alleen zult herkennen, maar dat je ook mag weten, dat jullie als man en vrouw, als gezin hierin niet alleen staan. Zowel als mens onder de mensen, maar ook als mens voor onze goeddoende God. Hij heeft Zijn plan, zeker ook voor jullie. En ik mag en kan het zeggen: "Wat God doet ís geweldig. Hij heeft het (voor ons althans) zó gemaakt, dat het boven bidden en denken uitging en dat we ons verwonderen moesten. En dat doe ik nog elke dag. Dat is een ervaring, die ik ook jullie (en allen die in stilte over jullie schouders meelezen) van harte gun.

Ds. M. F. van  Binnendijk,
Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

6 reacties
EVA
30-09-2010 / 11:56
De bijbel heeft misschien niet specifiek een verhaal dat een man door een wonder vruchtbaar werd, maar God is een God van wonderen ook nu nog anno 2010 en jullie mogen je blijven uitstrekken naar een wonder ook al zegt een arts het is onmogelijk, bij God zijn alle dingen mogelijk VOOR WIE GELOOFT.
zelfs als er organen of dingen missen in een lichaam dan kan God een scheppendwonder doen, in een lichaam zo is God.
Catherine
30-09-2010 / 21:09
Eva: jij denkt alle problemen op te lossen door het geloof. Als je maar gelooft komt het goed. Dat is niet zo !
Soms onthoudt God ons dingen, dat is mede om ons geloof op de proef te stellen of dat het beter voor ons is.
Pitty88
30-09-2010 / 22:04
Catherine:

Mar 11,23
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren
javisje
30-09-2010 / 23:59
@Pitty88 en EVA

Marcus 11: 24 zegt inderdaad: Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult,20 en zij zullen u geworden. De kanttekeningen zeggen daarbij: Naar de wil van God en verwijzen daarbij naar

1 Johannes 5: 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

Natuurlijk wil God wonderen doen op het gebed, maar een Christen krijgt geen kruis opgelegd, omdat zo snel mogelijk weer af te werpen, maar om hem op zijn knieën te brengen en te houden. Het gaat niet om wat wij willen, maar wat Gods wil is.

Ik vind het fijn dat de vraagsteller en zijn echtgenoot hier open over kunnen spreken. Ik wens hen beide toe dat ze ook met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade, opdat zij barmhartigheid mochten vinden en genade om geholpen worden ter bekwamer tijd. (Hebr. 4:16)
jodeloiti
02-10-2010 / 12:17
@ Eva

Amen. Ik heb veel getuigeissen gehoord en gelezen (en ken zelf ook een echtpaar) over mensen die onvruchtbaar waren, maar God maakte hen weer vruchtbaar.
Heb het bij Jan Zijlstra in een dienst ook eens meegemaakt. Mensen waren een jaar eerder in zijn dienst waar ze net bij de dokter vandaan kwamen met de boodschap dat ze nooit kinderen zouden krijgen. Zijlstra kreeg een woord van kennis en pikte hen achter uit de zaal. Een jaar later stonden ze op het podium met een kerngezonde dochter!

Door geloof kan het dus zeer zeker wel gebeuren!
franska
03-10-2010 / 20:37
Leg je verlangen naar kinderen biddend aan God voor. Zoek Zijn wil hierin door te letten op Zijn antwoorden. Overtuig je ervan dat ze echt voor jouw bedoeld zijn en trek niet je eigen conclusies.
Leg je verlangen ahw in een open hand, houd het niet zo stevig vast alsof God moet verhoren. Het is Zijn huwelijk.
Ga aanhoudend in gebed om vervulling van antwoorden of beloftes die je van God ontvangt.
Hij is een verhoorder van het gebed! (naar Zijn wil)

Terug in de tijd

Wat als je het verleden van elkaar niet kunt laten rusten? Mijn man en ik hebben allebei een moeizaam eerste huwelijk ac...
3 reacties
30-09-2014
Er wordt vaak gepreekt met een oproep tot bekering en dan wordt er aan de gemeenteleden gevraagd of ze bekeerd zijn. Ik ...
6 reacties
01-10-2015
Een vriend van mij hoort bij twee PKN-gemeenten. In de ene gemeente zijn ze lid en de andere gemeente gaan ze vaak heen ...
geen reacties
30-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering