Positie van de vrouw binnen de gemeente

Ds. J.D. Heikamp / 26 reacties

13-08-2010, 08:00

Vraag

Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de positie van de vrouw binnen de gemeente (kerk). De enige kennis die ik over dit onderwerp heb, zijn de volgende Bijbelteksten uit de HSV. In 1 Korinthe 14: 34-35 en 1 Tim. 2: 12 staat: "Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn." En in de teksten Gen. 3: 16, Ef. 5: 22, Kol. 3: 18, Tit. 2: 5, 1 Petr. 3: 1: "De wet zegt: En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken." In 1 Tim. 2: 11-15: "Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid." In 1 Kor. 14: 34: "Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft." Ook zijn er Bijbelteksten die gaan over het huwelijk en in 1 Korinthe 11 wordt over de hoofdbedekking van de vrouw gesproken. De wet zegt dat het vrouwen bevolen is om onderdanig te zijn. Welke wet wordt hiermee bedoeld? Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Maar waarom dan? Wordt er dan ook op grond van deze Bijbelteksten gezegd dat vrouwen niet mogen spreken? In sommige kerken mag de vrouw wel voorgaan. Hoe moet je dan de zondagsschool zien? Ik zie dit als onderwijzen. Mag een vrouw in bijbels opzicht geen zondagsschool geven? En als er staat dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente, mag ze dan wel meezingen? Ik weet dat er ook in de Bijbel staat dat je God groot mag maken door het zingen van liederen en ik ga er vanuit dat dit ook voor vrouwen geldt? In sommige kerken heb je ook een zangleidster of een vrouw die een stuk uit de Bijbel voorleest. Kortom: Wat mag een vrouw wel en niet binnen de gemeente? Wat zijn de Bijbelse grenzen? Ik noem het grenzen, omdat ik dat zo ervaar als ik het lees. Of moeten we zeggen dat deze teksten alleen voor de mensen uit die tijd golden? Over dit onderwerp wordt volgens mij niet vaak gesproken. Ik heb er nog niet eerder een preek over gehoord of een artikel over gelezen. Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Vraag: De wet zegt dat het vrouwen bevolen is om onderdanig te zijn. Welke wet wordt hiermee bedoeld?

Antwoord: Gen. 3: 16; Efeze 5: 22; Kol. 3:18; Tit. 2:5; 1 Petrus 3:1. Moet je lezen met de kanttekeningen erbij.

Vraag: Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Maar waarom dan? Wordt er dan ook op grond van deze Bijbelteksten gezegd dat vrouwen niet mogen spreken? In sommige kerken mag de vrouw wel voorgaan. Hoe moet je dan de zondagsschool zien? Ik zie dit als onderwijzen.
Mag een vrouw in bijbels opzicht geen zondagsschool geven?

Antwoord: Waarom zou een vrouw geen bijbels verhaal mogen vertellen op de zondasschool? Ze geeft toch op school ook les aan onze kinderen. Daar heeft, zover mij bekend, nooit iemand vanuit Gods Woord bezwaar tegen gemaakt . Eigenlijk gaat het in jou vragen daarover toch niet. Je moet de zaak niet door elkaar halen.

Vraag: Kortom: Wat mag een vrouw wel en niet binnen de gemeente? Wat zijn de Bijbelse grenzen?

Antwoord: We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen hetgeen de vrouwen geoorloofd zijn te doen, b.v. les geven op scholen en het voorgaan in de gemeentelijke bijeenkomsten waar de mannen als ambtsdragers de leiding hebben. Daarom is het niet geoorloofd dat vrouwen in de gemeente spreken en preken. In sommigen gemeenten hebben vrouwen een kerkelijk recht om in het ambt te staan, zelfs als predikant. Maar zij missen de het Goddelijk recht om dat werk in de gemeente te mogen doen. Maar in deze tijd van doorgeslagen emancipatiestreven lijken de teksten die jij noemt niet meer van deze tijd en dus worden ze doodverklaard. Met de redenatie: zo was het vroeger, maar nu niet meer. God heeft Zich aangepast aan ons modern denken. Je begrijpt dat dit een vreselijke gedachte is.
 
Vraag: Ik noem het grenzen, omdat ik dat zo ervaar als ik het lees. Of moeten we zeggen dat deze teksten alleen voor de mensen uit die tijd golden?

Antwoord: Neen, absoluut niet. Want dan gaan we Gods Woord tijdgebonden verklaren. Wie dat doet begeeft zich op het gladde ijs van de dwaalleer.
Vraag: Over dit onderwerp wordt volgens mij niet vaak gesproken. Ik heb er nog niet eerder een preek over gehoord of een artikel over gelezen.

Antwoord: Reden: omdat deze zaken de eeuwen door volkomen vaststonden. Daar werd in de breedte van de kerken eensluidend over gedacht op grond van Gods Woord. In de prediking wordt het aan de orde gesteld bij het voorlezen van de formulieren tot bevestiging van de ambtsdragers. In de prediking wordt dan de lijn doorgetrokken naar de praktijk van het kerkelijk leven. Maar gelukkig zijn er nog vele gemeenten in ons land die de vrouwen weren uit het ambt en hen naast het ambt van vele voortreffelijke zaken voorziet om bezig te zijn in de arbeid van de gemeenten. Denk aan het jeugdwerk en verenigingsleven. Veel dames zijn ijverig bezig voor het zendingswerk om met verkopingen de kas te spekken van de organisaties. Dat wordt op hoge prijs gesteld. Wanneer een ambtsdrager zo'n avond eens meemaakt zal hij gelegenheid krijgen tot de opening en de sluiting van de bijeenkomst.
 
Hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

vrouw in ambt
26 reacties
tiswat
13-08-2010 / 08:26
Voor God zijn we als man en vrouw gelijkwaardig, maar niet gelijk.

Sinds de jaren 60 en 70, met in Nederland actiegroepen als Dolle Mina en Baas in eigen buik is er veel veranderd in Nederland en de wereld . De doelstellingen waren: gelijke beloning, stemrecht, gelijke behandeling in het gezin en de rechtspraak, recht op seksuele vrijheid enz, en helemaal gelijk aan de man.

We zien dit feit ook steeds meer in de kerken terug, ons denken is veranderd.
We hebben God langzaam gekneed tot een God Die bij ons past, die bij de wereld past.

Een vrouw moet onderdanig zijn aan haar man. Dat betekent niet dat ze haar mond moet houden en een soort van slaaf is geworden. De man is de priester van het gezin. Helaas laten sommige mannen deze taak liggen.

Gods Woord is hierover niet veranderd.
pannenkoek
13-08-2010 / 12:05
Ja priester vh gezin, en ook in de kerk.
Het is bij ons niet zo dat een vrouw/meisje geen bestuurslid vd vereniging mag zijn. Ik ben zelf voorzitster van het kinderkerstfeest, no problem. Ik vind wel dat ze in de kerk de alleenstaande vrouwen of de weduwen niet moeten vergeten. Stuur ze een agenda, en na afloop een notule, ze horen het immers niet van hun man.
Catherine
13-08-2010 / 13:21
@pannenkoek: dat laatste begrijp ik niet helemaal. Bij ons krijg je een maandblad met alle mededelingen, notulen van de kerkenraad, voor ieder lid en zelfs belangstellenden. Gemeentevergadering mag je als vrouw toch bijwonen ? Zo niet, worden daar ook notulen van gemaakt, VOOR IEDERE LIDMAAT DER GEMEENTE. Alleen de kerkenraadsleden wonen een k.r. verg bij en dat zijn er natuurlijk maar een paar. Dus wat zou een vrouwelid lid dan missen volgens jou ?
dijna61
13-08-2010 / 14:49
In sommige kerken is het volgens mij nog zo dat vrouwen geen stemrecht hebben dat betekent dat jonge meiden die nog niet getrouwd zijn en wel belijdenis hebben gedaan alsook de weduwen geen enkele inspraak hebben.
Pompelmoen
13-08-2010 / 15:47
@Tiswat:
Ík vind het erg vervelend dat ik het als jonge, vrijgezelle dus voltijds werkende vrouw bij salarisonderhandelingen twee keer zo hard als mannen moet spelen om eenzelfde salaris te krijgen. Met betrekking tot de arbeidsmarkt ben ik blij dat er dolle mina's waren!
De ongelijkheid, bijvoorbeeld in salariëring dus, die er nu nog bestaat - je zou er dol van worden;)
pannenkoek
13-08-2010 / 16:37
@Catherine,

Er staat bij ons in het kerkblad geen notulen van de kerkenraads verg. Van de leden verg. komt er wel een verslag in het kerkblad.
Bij ons hebben de vrouwen geen stemrecht. Dus ook 'dat jonge meiden die nog niet getrouwd zijn en wel belijdenis hebben gedaan alsook de weduwen geen enkele inspraak hebben.'zoals dijna 61 schrijft
naam
13-08-2010 / 17:27
Ik weet dan mijn oma (weduwe) inderdaad een keer op huisbezoek heeft gevraagd of zij ook notulen van de mansledenvergadering mocht. Dit was geen probleem.
dijna61
13-08-2010 / 17:38
Openheid van de kerkenraad naar de gemeente toe is heel erg belangrijk mede ook voor de opbouw van de gemeente.
De notulen van een kerkenraadsvergadering komen dan ook bij ons in het kerkblaadje te staan, uitgezonderd de dingen die in comité worden behandeld natuurlijk.
ostrogoot
14-08-2010 / 00:11
Een vrouw moet onderdanig zijn aan haar man. Dat betekent niet dat ze haar mond moet houden en een soort van slaaf is geworden.

Volgens synoniemen.net is onderdanig zijn iets waar ik helemaal niet achter sta. (http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=onderdanig). Ik ben benieuwd hoe tiswat daarover denkt. Ik ben het in ieder geval niet.

Bij ons in de kerk was het vaak na de eredienst dat de manslidmaten in vergadering interessant zaten te doen over een tweetal van dominees of de verkiezing van ambstdragers en dat de vrouwen daarin geen enkel aandeel in hadden. Er waren veel weduwen in de kerk die wel moesten betalen aan VVB en over niets mochten meebeslissen. Ook de alleenstaande vrouwen waren hiervan de dupe.

In de bijbel staan ook veel citaten en uitspraken waar vrouwen wel wat te zeggen hebben. Waarom worden deze teksten niet aangehaald. Waarom worden sommige teksten wel letterlijk genomen en andere niet (ik denk hierbij bij de handel en bezit van slaven)
Wiepie
14-08-2010 / 14:18
Ik vraag me af hoe die 'onderdanigheid' precies ligt.
Is dit ten opzichte van de kerk, van mannen in het algemeen of van haar echtgenoot?
@Pompelmoen Ik erover meepraten;)
Johan00297
14-08-2010 / 14:47
Wat stemrecht betreft, dan is er toch altijd overleg tussen man en vrouw om tot 1 besluit te komen en daar wordt op gestemd, dat betekent dat beiden evenveel recht hebben alleen is het de man die de stem naar buiten brengt.
Sterker nog, ik ken juist vrouwen die beslissen voor de man op welke dominee er gestemd moet worden.... en de man gehoorzaamd zonder tegenspraak, misschien uit liefde en anders door de dominante wil van de vrouw.
Cloudsadmirer
14-08-2010 / 15:30
Johan00297, wat een onzinnig voorbeeld. Sorry hoor. Maar bij ons in de kerk stemmen de man EN de vrouw. Man en vrouw kunnen namelijk verschillend denken.

tiswat, Het word echt heeeeel erg hard tijd dat jij een aantal lezingen en preken gaat beluisteren over de positie van man en vrouw in een huwelijk zoals GOD het bedoelt heeft! God WIL helemaal geen slaafsheid van de vrouw! Je zet in je reactie onze LIEVE Heere God als een BOEman neer!
Catherine
14-08-2010 / 15:41
Dat is niet waar, dat doet Johan00297 niet ! Hij noemt een herkenbaar praktijkvoorbeeld. Het is een spanningsveld. Vroeger was de vrouw de baas in haar huishouden en deed buiten de deur weinig. Nu hebben vrouwen soms leidinggevende functies, zijn hoger opgeleid (dan hun man, komt ook voor !) om dan 1 mtr achter je man aan te lopen, wordt dan lachwekkend.
Maar de bijbel zegt het, in de gemeente moet de vrouw zwijgen.
Dat het in de praktijk heel anders gaat, moge duidelijk zijn maar wil niet zeggen dat dat bijbels is !
Stemmen in kerkverband is anders dan in politiek verband !
dijna61
14-08-2010 / 18:55
Catherine, waarom is stemmen in de politiek anders?
Je kunt toch allebei een andere mening zijn toegedaan en dus verschillend stemmen?
En als je helemaal geen man hebt heb je ook geen stem. Dat kan toch eigenlijk niet?
tiswat
14-08-2010 / 20:31
Dag Rinske.

Heb je goed gelezen wat ik schreef, volgens mij niet.
Ik schreef:
Een vrouw moet onderdanig zijn aan haar man. Dat betekent niet dat ze haar mond moet houden en een soort van slaaf is geworden.

En misschien weet ik wel iets meer van dit onderwerp af dan je denkt.

En lees ook eens wat er hier wordt geschreven.
http://refoweb.nl/vragenrubriek/765/2829-nu-las-ik-laatst-dat-de-vrouw-de-man-onderdanig.html

Op de eerste plaats moeten we onderdanig aan God zijn. Dit is de enige manier waarop we Hem werkelijk kunnen gehoorzamen (Jakobus 1:21 en Jakobus 4:7). In 1 Korintiërs 11:2-3 lezen we dat de man onderdanig moet zijn aan Christus, zoals Christus onderdanig was aan God. Het vers vertelt ons vervolgens dat de vrouw zijn voorbeeld moet volgen en onderdanig moet zijn aan haar echtgenoot. Andere verzen die het hebben over Christus die zich aan God onderwerpt zijn Matteüs 26:39 en Johannes 5:30.

Onderdanigheid is een natuurlijke reactie op liefdevol leiderschap. Als een man net zo van zijn vrouw houdt als Christus van de kerk houdt (Efeziërs 5:25-33), dan is onderdanigheid een natuurlijke reactie van de vrouw op haar echtgenoot. Het Griekse woord dat als onderwerpen wordt vertaald (Hupotasso) is een voortdurende vorm van het werkwoord. Dat wil zeggen dat onderdanigheid aan God, onze leiders en onze echtgenoten geen éénmalige beslissing is. Dit is een voortdurende houding in onze gedachten die tot een gedragspatroon verwordt. De onderwerping waar Efeziërs 5 het over heeft gaat niet over een eenzijdige onderdanigheid van een gelovige aan een zelfzuchtig dominant mens. De Bijbelse onderdanigheid is ontworpen om plaats te vinden tussen twee met de Geest vervulde gelovigen die zich wederzijds aan elkaar en aan God hebben overgegeven. Onderwerping is tweerichtingsverkeer. Onderwerping is een positie van eer en volledigheid. Wanneer een vrouw geliefd wordt zoals de kerk door Christus geliefd wordt, dan is onderdanigheid niet moeilijk. Efeziërs 5:24 zegt: “zoals de kerk het gezag van Christus erkent”. Dit vers zegt dat de vrouw onderdanig aan haar echtgenoot moet zijn op het gebied van alle zaken die rechtschapen en wettelijk zijn. Daarom is de vrouw dus op geen enkele manier verplicht om de wet te breken of om haar relatie met God te verwaarlozen.
Johan00297
15-08-2010 / 05:47
@Rinske
Onzinnig voorbeeld??, ik reageer alleen op reacties van voorgaande post, waarin het stemrecht wordt aangehaald.
Je doet nu net alsof jij de vraagstelster bent en al hebt uitgelegd dat het stemrecht bij jullie voor man en vrouw is.
Ik bekijk het vanuit mijn oogpunt... terrecht!! ik hoef niet voor anderen te denken en te reageren.

Hoewel mannen en vrouwen verschillend kunnen denken is het belangrijk dat ze tot 1 standpunt kunnen komen.... dat is nog eens een huwelijk!!
Nog een onzinnig voorbeeld, de reiskrant valt op de mat, je man zou wel naar China willen en jij naar Japan..... wat dan!! jullie denken verschillend, dus boeken jullie apart?? Fijn dat dat in jullie huwelijk wel kan.

Ik wil het niet te persoonlijk maken maar je zou er goed aan doen om eens rustig na te denken en te herlezen voordat je reageer.
1a2b3c
15-08-2010 / 16:09
Johan00297,

Dus als je niet altijd hetzelfde standpunt hebt komt dat in mindering op je huwelijk begrijip ik uit jouw woorden.
Kom op zeg, ieder mens is uniek en het zou maar saai zijn als je altijd gelijk gestemd was.
Tuurlijk moet je over de belangrijkste zaken gelijk denken maar dat hoef je niet zo ver door te voeren dat je ook gelijk moet stemmen.
Ik vind dat Rinske helemaal gelijk heeft.
En het China en Japan dilemma, daar heb ik wel een oplossing voor.
Gewoon het ene jaar naar China en het andere jaar naar Japan.
Hoef je alleen nog maar uit te 'vechten' welk land het eerst aan de beurt komt maar een beetje huwelijk komt daar wel uit denk ik.
Cloudsadmirer
15-08-2010 / 16:21
Even wat zaken rechtzetten:

@Catherine,
Ik had het in de tweede helft van mijn reactie tegen 'tiswat', niet tegen Johan00297.


@Tiswat,
Mijn welgemeende excuses! Ik heb je reactie 2 keer gelezen voordat ik reageerde maar twee keer over het woordje 'niet' heen gelezen. Het verbaasde me al omdat ik je zo niet 'kende'.

Ik vind het wat vreemd dat je stelt dat jij over dit onderwerp misschien meer afweet dan ik zou denken. Ik vraag me af waar je dat op baseert?

Op het verdere wat je in je reactie schrijft kan ik alleen maar 'amen' zeggen.


@Johan00297,
Je komt op mij over alsof jij denkt dat man en vrouw het altijd met elkaar eens zijn en daarom noemde ik het een onzinnig voorbeeld.

Ik begrijp niet waarom jij vind dat ik doe alsof ik de vraagstelster bent, maar bij ons mag je inderdaad als vrouw ook gewoon stemmen.

Tja, China of Japan, wat dan? Gewoon dit jaar naar China en volgend jaar naar Japan. Niet te vergelijken natuurlijk met het stemmen op een kerkenraad en daarom inderdaad een onzinnig voorbeeld. Maar even alle gekheid op een stokje: als er zeer belangrijke beslissingen genomen moeten worden en man en vrouw hebben alle wegen al bewandeld om tot elkaar te komen en het lukt niet. Dan is het aan de man die de knoop door moet hakken en beslist. Voor Gods aangezicht uiteraard.

.......rustig na denken en herlezen voordat ik reageer...... ik train mezelf erin ;)
Cloudsadmirer
15-08-2010 / 16:23
1a2b3c, lees je reactie nu pas.
Wat zijn we oplossingsgericht ;)
tiswat
15-08-2010 / 20:43
@Rinske

Je schreef: Ik vind het wat vreemd dat je stelt dat jij over dit onderwerp misschien meer afweet dan ik zou denken. Ik vraag me af waar je dat op baseert?

Omdat je mij het volgende adviseerde:
Het word echt heeeeel erg hard tijd dat jij een aantal lezingen en preken gaat beluisteren over de positie van man en vrouw in een huwelijk zoals GOD het bedoelt heeft! God WIL helemaal geen slaafsheid van de vrouw! Je zet in je reactie onze LIEVE Heere God als een BOEman neer!

Maar fijn dat je hierop terug kwam.
Excuses aanvaard en we hebben het er niet meer over.

Gezegende week toegewenst.

Hans

Terug in de tijd

Ik ben een jonge moeder van twee kinderen en getrouwd met een man die kampt met een drugsverslaving, seksverslaving en o...
geen reacties
13-08-2018
Ik schrik van de mensen om me heen. Ik ben een moeder van 36, heb vier kinderen en we zijn dertien jaar getrouwd nadat w...
13 reacties
13-08-2012
Ik heb al jaren nek-, schouder-, hoofdpijn bij stress en door mijn perfectionistische karakter. Hiervoor heb ik manuele ...
geen reacties
13-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering