Op zoek naar meer

Ds. C.J. Barth / 3 reacties

13-08-2011, 14:45

Vraag

Ik ben 20 jaar en opgegroeid in een christelijk (evangelisch) gezin. Ergens ben ik daar erg blij mee. Ik geloof ook in God en ik noem mijzelf zeker christelijk. Maar ik voel me niet thuis bij de manier hoe mijn ouders het geloof beleven. Ik ben op zoek naar meer, maar dat mis ik in de evangelische kerk van mijn ouders. Ik wil weer meer bezig zijn met het geloof, want nu voel ik me een slechte christen en ik schaam me bijvoorbeeld voor het feit dat ik niet meer naar de kerk ga. Ik weet niet meer waar ik verder zoeken moet. Ik voel me zo eenzaam en ik zit hier erg mee.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je zit in de levensfase dat je op allerlei terreinen zelfstandig gaat worden. Soms betekent dat ook een andere koers dan je ouders gaan. Maar eer hierin je vader en moeder, zoals Gods gebod ons zegt. Vertel als het kan iets over je zoektocht. Misschien hebben ze wijze raad voor je. Tegelijkertijd mag je ook dingen anders gaan doen dan je ouders deden. Behoud dan het goede en wees dankbaar om wat je meegekregen hebt.

Weet dat Jezus Christus niet gekomen is voor mensen die zich geweldige christenen voelen, maar juist voor hen die voelen dat ze slecht zijn en zich schamen voor hun zonden (Mattheüs 9:13). Leg je vraag aan God voor, al moet je belijden dat je niet waard bent dat Hij nog antwoord geeft. Toch zegt Hij: "Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een ieder mild geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden" (Jakobus 1:5).

Ga zeker weer naar de kerk. En kijk maar eens rond in verschillende gemeenten. Luister waar het Woord van God opengaat en je voedsel voor je hart ontvangt. Heb je geen vrienden of bekenden met wie je eens mee kunt gaan? Weet wel: de volmaakte kerk bestaat hier op aarde niet. Iedere gemeente heeft zijn eigen gebreken. En als die gemeente geen gebreken zou hebben, dan heb je ze zelf wel. De enige die goed en volmaakt is, is God. En toch wil hij onvolmaakte kerken gebruiken om zaligheid te geven aan onvolmaakte mensen.

Als laatste wil ik je meegeven deze Goddelijke opdracht: bezoek de bijeenkomsten, zoals dat staat in Hebreeën 10:25: "Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten." Jij zoekt God, maar vooral: God zoekt jou. Daar gebruikt Hij zeker ook de kerkdiensten voor, hoeveel menselijks er ook aan vast kleeft. Waar Gods Woord opengaat, werkt de Heilige Geest. Laat je door Hem vinden. Als Hij je hart raakt dan is het goed toeven in de kerk.

Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Neerlangbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

evangelischkerkkeuze
3 reacties
Justinus
14-08-2011 / 00:24
Vragensteller voelt zich een slecht christen. Dat is zijn idee, zijn gevoel. Ik weet niet wat een goed of wat een slecht christen is: ieder geeft daar een eigen invulling aan en heeft daar ook een eigen beeld van, al dan niet gelardeerd met teksten uit de Bijbel. Teksten die zo ongelijk uitgelegd kunnen worden... Ik ben het roerend met ds. Barth eens: de volmaakte kerk bestaat hier op aarde niet, dat mogen vele refo's waar ik me zelf ook toe reken, ook wel weer eens onder ogen zien en beseffen! Teveel denkt men dat ieder's eigen kerk de juiste is! De opmerking van ds Barth "En toch wil hij onvolmaakte kerken gebruiken om zaligheid te geven aan onvolmaakte mensen." is me uit het hart gegrepen! Al met al: volg het advies van ds Barth! En laat je door Hem vinden!
Roozemond
14-08-2011 / 13:45
@justinus, van harte met je eens! Ik zie in mijn omgeving en elders in het land zoveel mensen die streven naar perfectie, naar de volmaakte gemeente en ondertussen keuren ze zeer veel gemeenten af.... ik denk altijd maar: waar heb je God dan nog voor nodig als het bij jullie allemaal zo goed is?? Elke kerk heeft iets wat niet klopt, en toch werkt God er, zeker weten!
MUS
14-08-2011 / 14:46
Een volmaakte kerk bestaat er zeker niet. Toch kun je wel lid zijn van een kerk waar je het niet met alles eens bent. Denk niet teveel vanuit 'wat kan de kerk mij bieden', maar ook 'welke bijdrage kan ik in deze kerk leveren'.
Wat (op grond van de tekst uit Hebreen) zeker zo belangrijk is... zoek onderlinge bijeenkomsten waar je gelovigen ontmoet: bijbelkringen, verenigingen, jij-daar avonden, e.d.

Terug in de tijd

Ik ben inmiddels een aantal jaren getrouwd. Doordat we een druk gezinnetje hebben, komt het nogal eens voor dat we regel...
geen reacties
13-08-2008
Is God ook de God van het heelal? De bijbel spreekt m.b.t. de wederkomst niet over planeten, alleen over een nieuwe heme...
2 reacties
13-08-2012
Ik heb nog een vraag voor ds. Goudriaan. Een vraag die me nogal bezig houdt. Geachte ds. Goudriaan: in uw vorige antwoor...
geen reacties
13-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering